• Gender na školách pro sluchově postižení 

   Defence status: DEFENDED
   Pánková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   RESUMÉ Bakalářská práce se zabývá projevy genderu a genderovými stereotypy na školách pro žáky/kyně se sluchovým postižením a to v oblasti vztahů a komunikace mezi vyučujícími a studujícími a mezi studujícími navzájem. ...
  • Role neslyšícího asistenta na základních školách pro žáky se sluchovým postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Przeczková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
   RESUMÉ Tato bakalářská práce se zabývala neslyšícími asistenty, kteří působí na základní škole pro žáky se sluchovým postižením. Cílem bylo zjistit, jaký je jejich celkový význam, přínos pro žáky se sluchovým postižením. ...
  • Specifika logopedické péče u dětí s kochleárním implantátem 

   Defence status: DEFENDED
   Leichtová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Bakalářská práce "Specifika logopedické péče u dětí s kochleárním implantátem" se zabývá problematikou sluchového postižení u dětí a možností jeho kompenzace kochleárním implantátem. Klade si za cíl přinést základní informace ...
  • Technické aspekty u kochleárních implantací u osob s těžkým sluchovým postižením 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vacková, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 1. 2014
   Cílem práce je vymezení technických aspektů kochleárního implantátu v souvislosti s dopadem na jeho uživatele. Hlavním přínosem této práce je skrze popsání jednotlivých částí implantátu a podstaty jeho fungování poukázat ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV