• A příšery skákati tam budou. Výnos o Babylónu (Izajáš XIII). 

   Defence status: DEFENDED
   Lukáš, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Třináctá kapitola knihy Izajáš patřící do sbírky výnosů proti pronárodům (kapitoly 13 až 23) sice spadá svým umístěním do Protoizajáše (kapitoly 1 až 39), ale jedná se o autonomní jednotku. Tento první výnos sbírky směřuje ...
  • Člověk jako muž a žena podle Genesis 2 Exegeze Gn 2,18-24 

   Defence status: DEFENDED
   Kleknerová, Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
   Diplomová práce Člověk jako muž a žena podle Genesis 2: Exegeze Gn 2,18-24 se snaží exegetickými metodami vstoupit do textu, znovu uchopit a promyslet jeho důrazy a postihnout jeho zvěst pro dnešního člověka. Pomocí ...
  • Genesis 22,1-19, příběh o svázání Izáka: Teologický výklad a filosofická etika Immanuela Kanta 

   Defence status: DEFENDED
   Vrňák, Lukáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
  • Hospodin je král - starozákonní metafora ve světle kognitivní lingvistiky. Kognitivněsémantické a translatologické interpretace. 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Ivana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 9. 2011
   Práce využívá metod kognitivní a kulturně orientované lingvistiky k popisu významu starozákonní metafory Hospodina-krále. Navazuje na práce G. Lakoffa, J. Johnsona M. Turnera, G. Fauconiera a práce českých kognitivních ...
  • Interpretační rámec pojmenování Boha v Ex 3 

   Defence status: DEFENDED
   Kramolišová, Emilie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Tato diplomová práce se táže po vzájemném vztahu nápadně častého označení/pojmenování Boha v narativním textu Ex 3, jehož výčet se soustředí do tzv. "sebepředstavující se formule" v.15. Tradičně přitažlivé téma této formule, ...
  • Jiftách (Sd 11,29-40) - exegeze a interpretace biblického textu 

   Defence status: DEFENDED
   Páleník, Dan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   This thesis focuses on exegesis and interpretation of Judges 11, 29-40. Main method used in this thesis is narrative analysis, via which I investigate and interpret the chosen text as one story unit in its contemporal form. ...
  • Johannes Hempel in seinen Schriften bis zum Jahr 1945 

   Defence status: DEFENDED
   Kovács, Kristián (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 2. 2008
   V této práci se pokouším shrnout teologickou činnost Johannese Hempela do roku 1945 zaobírající se speciálními otázkami etiky ve starém Izraeli a problematikou prorocké literatury. Při svém zkoumání jsem se pokusil vsadit ...
  • Kniha Jonáš, kapitola 2. Exegeze, teologie a interpretace starozákonní perikopy 

   Defence status: DEFENDED
   Hrouda, Vojtěch (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 6. 2006
   V předložené práci jsme se zabývali převážně druhou kapitolou starozákonní knihy Jonáš, jejíž dominantní částí je Jonášův děkovný žalm. Snažili jsme se hledat argumenty pro vlastní hypotézy a posléze střízlivě formulovat ...
  • Méšova stéla: Překlad a analýza epigrafického textu 

   Defence status: DEFENDED
   Klimešová, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Úkolem této diplomové práce je zpracovat téma Méšovy stély v českém jazyce. Největší důraz je kladen na překlad a výklad původního textu. Překlad využívá přepisy několika autorů, přičemž stěžejním je text Gibsonův. Předlohou ...
  • Monoteismus jako téma starozákonního bádání : Základní přehlédnutí terénu se zaměřením na problematiku limitů (užití) pojmu "monoteismus" 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, Jindřich (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
   Co to ale vlastně "monoteismus" je? Kdo jsou "monoteisté"? A kdy přesně se tedy poprvé objevili? - Jak to zjistit? Jde to vůbec? A jde o to vůbec?! Tyto a nepřeberné množství dalších otázek lze rozpoznat za starozákonními ...
  • Muž Boží, starý prorok a Slovo Hospodinovo proti oltáři v Bét-elu 

   Defence status: DEFENDED
   Chaloupka, Libor (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 11. 10. 2016
   Disertační práce se zabývá výkladem 1 Kr 13, "zvláštního oddílu Písma" v jeho bezprostředním i širším literárním kontextu a to z hlediska jeho hlavního tématu, jímž je volání muže Božího z Judska "Slovem Hospodinovým" proti ...
  • Nápisy z Kuntillet Adžrud a jejich role v dějinách náboženství Izraele 

   Defence status: DEFENDED
   Kellerová, Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Hlavním tématem této diplomové práce jsou nápisy z Kuntillet Adžrud, kde je spolu s YHWH uveden obrat "jeho a/Ašera". Nejdříve se budeme zabývat nápisy v kontextu celého archeologického nálezu v té lokalitě, abychom byli ...
  • Nástin číselných funkcí v Tenachu 

   Defence status: DEFENDED
   Klíma, Lukáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
   Název této práce "Nástin číselných funkcí v Tenachu" vypovídá o tom, že v ní půjde o základní představení a ilustraci různých rolí, které hrají v rámci kanonického textu Tóry, Proroků a Spisů čísla. Nepůjde ovšem jen o ...
  • "Ohavnost" služby jiným božstvům 

   Defence status: DEFENDED
   Hurtová, Debora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   V první části se práce snaží o důkladné zpracování termínu "ohavnost". Věnuje se danému termínu nejprve obecně - z jakého slovesa je výraz odvozen, kde se vyskytuje a v jakých významech. Potom se věnuje výskytu a významu ...
  • Otázka žánru Ž121 

   Defence status: DEFENDED
   Lánská, Jovanka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Záměrem mé diplomové práce je objasnit otázku žánru žalmu číslo 121 především pečlivým studiem jeho obsahu. Tímto žalmem se zabývám zejména jako samostatným textem, ačkoliv si plně uvědomuji, že je nedílnou součástí knihy ...
  • Pokánie ako odvrátenie súdu Hospodinovho u proroka Joela 

   Defence status: DEFENDED
   Šípka, Ján (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Táto práca je zamyslením sa nad prvými dvoma kapitolami proroka Joela. Zaoberám sa v nej pokánim ľudu, ktoré je odpoveďou na dianie vo svete. To prorok rozpoznáva a interpretuje ako Hospodinov súd. Ten prichádza ako Božia ...
  • Spravedlivá Támar: výklad a interpretace Genesis 38 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Diplomová práce se zabývá exegezí a interpretací třicáté osmé kapitoly knihy Genesis. Text je podroben kritické analýze. Nejprve je proveden rozbor hebrejského originálu. Ve druhé části je text analyzován synchronními a ...
  • A Sure House: Studies on the Dynastic Promise to David in the Books of Samuel. 

   Defence status: DEFENDED
   Rückl, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Práce se zabývá dynastickým slibem Davidovi v knihách Samuelových; v závěrečném výhledu zběžně probírá také výskyty slibu v knihách Královských a v postskriptu komentuje tzv. zákon pro krále v Dt 17,14-20, jehož poslední ...
  • Synchronní metody výkladu hebrejských proprií ve Starém zákoně a v rabínské literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Řehák, Robert (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
   Disertační práce předložená na UK-ETF v roce 2007 se v rámci biblické onomatologie zabývá synchronními metodami výkladů hebrejských proprií ve Starém zákoně a v rabínské literatuře. Práce na citovaných příkladech odhaluje, ...
  • The Text of the Masoretes: It's Character, Historical Setting and It's Relationship to the Jewish Biblical Exegesis 

   Defence status: DEFENDED
   Tomášek, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 9. 2. 2012
   This work tries to take a new look at the Masoretic text of the Hebrew Bible. Based on the assumption that the masoretic vocalization has its roots in the oral tradition it asks what is the character of this text, why it ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV