• Informovanost rodičů dětí školního věku o infekčních onemocněních 

   Defence status: DEFENDED
   Břízová, Miroslava (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 6. 2010
   Pomocí dotazníkového šetření jsem zjišťovala míru informovanosti v oblasti prevence vzniku infekčních onemocnění u rodičů dětí čtvrtých tříd základních škol. Otázky v dotazníku jsou zaměřeny především na očkování, otužování, ...
  • Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Nedbalová, Jana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 9. 2009
  • Mimoškolní aktivita dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Schierová, Lenka (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
  • Postoj pacientů dlouhodobě sledovaných pro dg. Maligní melanom k prevenci a dispenzarizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Konkoľová, Radmila (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 10. 2013
   50 7. SOUHRN 7.1 Souhrn v českém jazyce Maligní melanom je nejzhoubnějším kožním nádorem, jehož incidence celosvětově stoupá. Prognóza onemocnění je závislá na mnoha faktorech - postižené lokalitě, věku, formě nádoru a na ...
  • Postoje studentů středních škol k preventivním aktivitám a programům pořádaným na škole 

   Defence status: DEFENDED
   Suchánková, Andrea (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 5. 2009
   Současný vývoj zdravotní péče klade důraz na zlepšování poskytování zdravotní péče, její zkvalitňování a zvyšování dostupnosti. Mimo to je také jedním z hlavních trendů posledních let zvýšení preventivních opatření a ...
  • Postoje žáků základních škol k preventivním aktivitám a programům pořádaným na škole 

   Defence status: DEFENDED
   Křižková, Ilona (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 9. 2008
  • Psychosociální prostředí dětí na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Hábová, Kateřina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 31. 8. 2009
   Psychosociální prostředí dětí na základní škole je pro vývoj zdravého mladého jedince zásadní. Špatné prostředí (nepřiměřená zátěž, stres, nedostatek prostoru pro rozvoj schopností aj.) má velmi závažné důsledky na zdraví ...
  • Rodinné prostředí dětí a jejich adaptace ve škole 

   Defence status: DEFENDED
   Zambalová, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
  • Spokojenost dětí se školou 

   Defence status: DEFENDED
   Kyprá, Veronika (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Tématem mé bakalářské práce bylo analyzovat ve dvou vybraných školách, jak děti vnímají školní zátěž, podmínky pro výuku a pro odpočinek. Zjišťovala jsem pomocí dotazníku u dětí pátých tříd, které faktory ovlivňují jejich ...
  • Stratégia riešenia problémov detí školného veku 

   Defence status: DEFENDED
   Brázdilová, Michaela (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 4. 2006
   Pomocou dotazníku sa zisťovala stratégia riešenia problémov u detí školského veku, medzi 9-12 rokov. Overovala sa hypotéza, či stratégia a efektivita riešenia problémov závisí na komnikácií v rodine. Dáta sa zbierali na ...
  • Škola a rodina 

   Defence status: DEFENDED
   Jíchová, Andrea (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 6. 2010
   Bakalářská práce se zabývala problematikou funkce školy a rodiny, jejich vzájemné spolupráce při přípravě žáků pro úspěšné uplatnění ve společnosti. Umožnila náhled na tuto problematiku z pohledů žáků. Teoretická část ...
  • Škola a rodina. Prevence zubního kazu u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Žáková, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Souhrn Práce se zabývá problematikou primární péče o chrup u dětí. Byl proveden dotazníkový průzkum na základních školách, zaměřený na znalosti o orálním zdraví žáků 3. tříd a jejich rodičů. Jako prostředek k získávání ...
  • Školní zátěž 

   Defence status: DEFENDED
   Mračková, Michaela (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 9. 2009
  • Volnočasové aktivity dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Abertová, Jana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
  • Využití nástrojů podpory zdraví na pracovišti u stárnoucí ekonomicky aktivní populace v evropských státech 

   Defence status: DEFENDED
   Šteflová, Alena (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 4. 2007
   The aim of the work is based on analysis of available data and assumptions related to the aging of the economically active population, as well as the experiences of selected countries of the European Union to propose ...
  • Znalosti žáků základních škol o prevenci a léčbě infekčních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Adéla (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   Tato diplomová práce měla za cíl zjistit, jaké jsou znalosti žáků pátých tříd základních škol o infekčních nemocech, způsobu jejich přenosu a léčbě. Soubor zahrnoval 104 respondentů dotazníkové studie. Dotazník o 25 otázkách ...
  • Zvládání krizových situací žáky základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Eiblová, Renata (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 11. 2006
   Moderní doba klade na jedince vysoké nároky a to nejen v oblasti profesionální, ale i soukromé. Nové technologie, zrychlení v komunikaci ale i nadměrné množství informací může vést k situacím, které jedinec nezvládá a které ...
  • Zvládání stresových situací studenty gymnázií 

   Defence status: DEFENDED
   Pajurková, Jana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 1. 2009
   Stresové situace jsou neodmyslitelnou součástí života. Dle rakouského filosofa K. R. Poppera by se dal život vymezit jako neustálé řešení problémů. Zatímco přiměřená zátěž má na člověk vliv pozitivní, zátěž nepřiměřená ...
  • Životní podmínky vysokoškolských studentů 

   Defence status: DEFENDED
   Crlíková, Gabriela (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
  • Životní styl vysokoškolských studentů 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Karolína (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV