• Determinanty ovlivňující jazykové vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Jílková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 4. 2012
   The purpose of this doctoral thesis is to analyse chosen factors involved in foreign language acquisition, compare three types of assessment strategies of foreign language knowledge and skills to look for correlations ...
  • Etický kodex a edukace 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dostál, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Aim: Ethical code and its application in education, provide it or not? Focus: The consequences of using ethical code. Does it change the student-teacher relationship? What does the current state of this relationship look ...
  • Etický kodex a pedagogika 

   Defence status: DEFENDED
   Dostál, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 8. 1. 2019
   Teoretická část práce popisuje pohled na moderní školství a jeho výstupy. Zabývá se otázkou měření kvality školství jako takového, přičemž je zmíněn fakt, že pojem kvalita školství není nikde přesně definován. Následně ...
  • Evaluace a autoevaluace - teorie, praxe, souvislosti. Se zaměřením na vedení 

   Defence status: DEFENDED
   Václavík, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   The central theme of this thesis is auto-evaluation or self-evaluation of the school. The author discusses this issue in a comprehensive concept and interrelations - from theory to practice. He presents a fixed theoretical ...
  • Evropské jazykové portfolio a jeho vliv na vyučovací klima 

   Defence status: DEFENDED
   Kargerová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   Předmětem práce je projekt Evropského jazykového portfolia (EJP) . Cílem bylo ověřit hypotézu, že jeho používání působí pozitivněna vyučovací klima. Empirická část navazuje na dosavadní výzkum klimatu a využívá kvantitativních ...
  • Faktory a aspekty ovlivňující kvalitu pedagogicko-psychologické praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Daniela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   The presented dissertation paper deals with the pre-graduate preparation of teachers, specially its integral part, pedagogical-psychological experience ("experience"). The aim of this paper is comparative study focused on ...
  • Finanční gramotnost studentů na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Múdra, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
  • Historie Dětského domova v Nymburce a práce vychovatelů napříč politickými režimy 

   Defence status: DEFENDED
   Hadová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 11. 1. 2022
  • Hodnotové preference a přenos hodnot ve školní výuce u žáků 2. stupně základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Ježková, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 1. 2008
   My thesis deals with value preferences and their transfer in school tutoriál by seholars at the second degree of basic school. The objective of my research was to find if in accord with the seholars of the 9th classes the ...
  • Implementace průřezových témat do kurikula a výuky 

   Defence status: DEFENDED
   Václavík, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   The central theme of this work is cross-cutting themes. The author analyzes them from various parts, but in the context of the curriculum.The aim of the first part is to provide a comprehensive picture of the cross-sectional ...
  • Jakou hodnotu přikládají Češi vysokoškolskému vzdělání 

   Defence status: DEFENDED
   Olexová, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
  • Jídlo jako lék. Stravování a jeho působení na imunitu a kvalitu života. 

   Defence status: DEFENDED
   Keith, Radim (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Pro každého z nás je nejdůležitější zdraví, abychom mohli žít plnohodnotný život. Jak postupovat a jakých zásad se držet při výběru potravin, když jich je v současné době mnoho, které obsahují nebezpečné chemické látky ...
  • Klima ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Dvorná, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 5. 2008
   Diploma thesis Climate of Arts aims at a problems of school subject climate and that school subject so specific like Arts. Theoretical part of thesis first devotes to a classroom climate more general, it deliminates classroom ...
  • Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v základnej škole 

   Defence status: DEFENDED
   Božik, Roman (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 4. 2017
   Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v základnej škole Coordinator for drug addiction and other social and pathological phenomena prevention at primary school Abstract The ...
  • Morální vývoj u dítěte s poruchou chování 

   Defence status: DEFENDED
   Gargošová Smolíková, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   This thesis deals with the problem of moral development of children with a diagnosed conduct disorder, in particular, with non-specific character. The aim of the theoretical part of the thesis, which is based on the ...
  • Motivace rodičů při výběru alternativních mateřských škol - Maria Montessori 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 5. 2022
   The aim of this bachelor thesis entitled: "Motivation of parents in choosing alternative kindergartens - Maria Montessori" is to describe and analyze in more detail the reform pedagogy of Maria Montessori, the development ...
  • Náhradní rodinná péče 

   Defence status: DEFENDED
   Zimová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   This rigorous work is engaged in the issues of national and foreign substitute family care, its systems, structure and specifics. The first part consists of historical insights about the development of substitute family ...
  • Osamostatňování klientů zařízení náhradní výchovné péče v mezinárodním srovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Prokop, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 7. 2015
   Gaining independence of clients in the system of the alternative education care is the cardinal topic of the work. Within the framework of the international comparison, the author analyses and makes a survey of the problems ...
  • Pedagogika - filosofie praktické motivace : aspekty motivačních jevů idealismu a existencialismu v pedagogice 

   Defence status: DEFENDED
   Hříbek, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Postavení žáků ZŠ a SŠ příslušníků vybraných národnostních a etnických minorit v české škole 

   Defence status: DEFENDED
   Švarcová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   Tématem předložené disertační práce je problematika postavení a integrace etnických minorit v rámci České republiky s důrazem na multikulturní výchovu a roli školy v tomto procesu. Teoretická část je postavena na vymezení ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV