• Aktuální využití muzikoterapie a jejích prvků v praxi klinických logopedů v České republice 

   Zdeňková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   Diplomová práce se zabývá muzikoterapií a její možností aplikace v praxi klinického logopeda v rezortu zdravotnictví. Klade si za cíl popsat základy muzikoterapie jakožto nového vědeckého oboru a zmapovat oblasti využití ...
  • Aspekty sebepojetí u dívek adolescentního věku s nadváhou a obezitou 

   Málková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   The study tries to cover different aspects of self-concept of adolescent girls with overweight and obesity problem. The theoretical part is about the self-concept from a view of personal psychology, social-cognitive ...
  • Chronicky nemocné děti 

   Čechová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku nádorových onemocnění v dětském věku. Je zde popsán vliv nádorového onemocnění na osobnost dítěte a jeho okolí. Dále jsou rozebrány jednotlivé aspekty léčby somatické, psychologické ...
  • Děti v pěstounské péči ve vzdělávacím procesu 

   Kulhánková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Tématem bakalářské práce jsou děti v pěstounské péči ve vzdělávacím procesu. Bakalářská práce si klade za cíl popsat specifické projevy dětí v pěstounské péči předškolního a mladšího školního věku, jejich vnímání autority ...
  • Domácí násilí páchané na seniorech 

   Kasiková, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
  • Dospívající a jejich vztah k autoritám 

   Kárová, Aneta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Souhrn Tato bakalářská práce je rozdělena na více části, konkrétně na část teoretickou a praktickou. Tématem jsou dospívající a jejich vztah k autoritám. Pro možnost pochopení takového vztahu je potřeba znát psychický vývoj ...
  • Hostitelská péče - výhody a nevýhody 

   Vávrová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 6. 2011
   Bakalářská práce se zabývá nově se rozvíjejícím typem náhradní rodinné péče, hostitelskou péčí. V teoretické části je hostitelská péče nejprve uvedena jako jedna z možností, jak lze umožnit dětem v ústavní výchově poznat ...
  • Hudba jako hodnota v životě člověka 

   Studená, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Práce se zabývá problematikou hodnoty hudby v životě člověka. V teoretické části autorka podává z dostupné literatury výklad pojmu hudba a jejích funkcí v životě člověka. Dále se zaměřuje na vliv hudby na lidskou psychiku, ...
  • Jedličkova základní škola 

   Zaworová, Neli (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
  • Kresebný projev dlouhodobě hospitalizovaných dětí 

   Kalnická, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
  • Krize - rozpad rodiny - očima dítěte 

   Nevoralová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Tato práce přinesla mnoho témat, kterým by bylo dobré věnovat větší pozornost. Je zřejmé, že nepříznivá rodinná atmosféra, popř. rozvod rodičů, může být pro dítě rizikovým faktorem v mnoha oblastech. Rozhodujícím faktorem ...
  • Krize - rozpad rodiny očima dítěte 

   Nevoralová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Tato práce přinesla mnoho témat, kterým by bylo dobré věnovat větší pozornost. Je zřejmé, že nepříznivá rodinná atmosféra, popř. rozvod rodičů, může být pro dítě rizikovým faktorem v mnoha oblastech. Rozhodujícím faktorem ...
  • Manželství, rozvod a rozchod z pohledu dospívajících 

   Koudelová, Radka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
  • Možnosti a limity v práci psychologa u adolescentů s poruchami chování v institucích 

   Halfarová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 1. 2008
   Diplomová práce pojednává o problematice institucionální výchovy. Blíže se zaměřuje na adolescentní klientelu s poruchou chování. Práce se snaží odkrýt možnosti a také limity v práci psychologa s touto klientelou. V rámci ...
  • Možnosti práce s rodinou při závažném onemocnění dítěte epilepsií 

   Kynclová, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 9. 2009
   Práce pojednává o rodinách, jejichž dítě onemocnělo těžkou formou epilepsie. Na obecné úrovni popisuje nemoc jako nepříznivý faktor ve vývoji dítěte, v konkrétní rovině zaměřuje pozornost na psychické změny v důsledku ...
  • Náhradní rodinná péče - žadatelé o NRP a jejich obavy 

   Tůmová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 1. 2012
   Bakalářská práce se zabývá náhradní rodinnou péčí se zaměřením na obavy žadatelů o náhradní rodinnou péči. V teoretické části jsou nejprve charakterizovány jednotlivé formy náhradní rodinné péče, jako úvod do daného tématu. ...
  • Obecné pojetí sebevražednosti se zaměřením na lidi v krizové situaci 

   Machková, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Diplomová práce "Obecné pojetí sebevratednosti se zaměřením na lidi v krizové situaci." pojednává o vymezení pojmu sebevražda, také vymezení pojmu sebepoškození a krizová situace. Historický pohled na sebevraždu a pohled ...
  • Obraz krize v dospívání 

   Skavská, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   Předkládaná diplomová práce je zaměřena na obraz krize v dospívání, tedy na pojetí pojmu krize samotnými dospívajícími a na jejich vlastní zkušenosti s krizí. Na základě provedené empirické sondy jsem došla k závěrům, které ...
  • Percepce násilí u dětí 

   Havelková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   1. ABSTRAKT  Klíčová slova: násilí, konflikt, agrese/agresivita, týrání, zneužívání, zanedbávání, šikana, pachatel, oběť, děti, dospělí, senioři, sebepoškozování, sebevražd, média Ráda bych se v rigorózní práci zaměřila ...
  • Percepce násilí vůči různým věkovým skupinám u dětí na základních školách a víceletých gymnáziích 

   Havelková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   1. ABSTRAKT § Klíčová slova: násilí, konflikt, agrese/agresivita, týrání, zneužívání, zanedbávání, šikana, pachatel, oběť, děti, dospělí, senioři, sebepoškozování, sebevražda Ráda bych se v diplomové práci zaměřila na to, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV