• Alternativní způsoby řešení kolektivních sporů (mediace a rozhodčí řízení) 

   Defence status: DEFENDED
   Hejl, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Závěr Účelem právní úpravy kolektivních smluv, jakož i kolektivního vyjednávání je zejména zajištění sociálního smíru a utvoření mechanismu průběžné vzájemné sociální komunikace a demokratického procedurálního řešení ...
  • Flexibilní formy pracovní doby 

   Defence status: DEFENDED
   Kuncová, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 11. 2010
   65 Abstrakt - Flexibilní formy pracovní doby Tato diplomová práce pojednává o flexibilních formách pracovní doby a klade si za cíl srozumitelně a souhrnně tuto problematiku popsat. Jedná se o velmi zajímavé a aktuální téma, ...
  • Postavení vedoucích zaměstnanců v pracovněprávních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Krautwurmová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Resumé Cílem této práce bylo zmapovat právní postavení vedoucích zaměstnanců a upozornit na jednotlivé interpretační i aplikační problémy. Za tímto účelem jsem srovnávala starou a novou právní úpravu, a zároveň jsem ...
  • Pracovní cesta 

   Defence status: DEFENDED
   Naušová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Bez názvu Tématem této diplomové práce byla "pracovní cesta". Jako cíl jsem si vytyčila především zpracovat ucelený přehled právní úpravy tohoto pracovněprávního institutu. Toto téma sice není z hlediska historie pracovního ...
  • Pracovní doba, její délka a rozvržení 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 1. 2009
   Pracovní doba je významnou pracovní podmínkou. Pro zaměstnance i zaměstnavatele je právní úprava pracovní doby, její délky a rozvržení velmi důležitá. Život zaměstnanců je ovlivňován úpravou a konkrétní použitou formou ...
  • Skončení pracovního poměru v českém a anglickém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Vochtová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 9. 2013
   Termination of employment in Czech and English law This final thesis deals with the subject of termination of employment in the Czech Republic and England. The comparison is of interest for two main reasons. The first ...
  • Srovnání skončení pracovního poměru s ukončením služebního poměru příslušníků policie ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Vobora, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 5. 2010
   Závěr Cílem této diplomové práce bylo porovnat některé aspekty skončení pracovního poměru podle ZP a služebního poměru podle ZSP. V první části byly popsány obecné náležitosti pracovního poměru a jeho význam jako základního ...
  • Způsoby skončení pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Štursová, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV