Now showing items 1-20 of 63

  • Adaptation - mimesis, transformation, inetrpretation 

   Defence status: DEFENDED
   Buriánková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
  • The Aesthetic Aspect of Knowledge Acquisition in the European Renaissance and Early Modern Period 

   Defence status: DEFENDED
   Avxentevskaya, Maria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 10. 2015
   Maria Avxentevskaya Jak objevovat věci pomocí slov? Cesta Johna Wilkinse od inventio k vynalézání Abstract Práce zkoumá funkce rétorických a dialektických prostředků v argumentačním stylu Johna Wilkinse (1614−1672). Sleduje ...
  • Aldous Huxley's early novels of ideas: from Crome Yellow to Those Barren Leaves 

   Defence status: DEFENDED
   Renner, Luboš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 1. 2007
   The literary reputation of Aldous Huxley, the novelist, has scarcely ever been as good as that of Aldous Huxley, the essayist. In fact, as some critics claim, Huxley's novels have the crucial flaw of not being proper novels ...
  • "All this little affair with 'being' is over:" Metaphysical Crisis in Virginia Woolf's The Waves 

   Defence status: DEFENDED
   Opravil, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   1 Abstrakt Práce si vytyčila prozkoumat tři různé problémy metafyziky v pozdním románu Virginie Woolfové Vlny a kontrastovat je s teoriemi tří myslitelů - Gillese Deleuze, Félixe Guattariho a Jacquese Derridy. První kapitola ...
  • Benjamin Franklin and Jay Gatsby: A Comparison of American Literary Self-Made Men 

   Defence status: DEFENDED
   Korejtková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Bakalářská práce se zaměřuje na Benjamina Franklina jako na postavu v jeho Autobiografii, a Jaye Gatsbyho, protagonistu Fitzgeraldova románu Velký Gatsby, které spojuje nejen to, že se vypracovali vlastní silou. Za prvé ...
  • Between Nostalgia and Pragmatism: Cormac McCarthy's 'Border Trilogy.' 

   Defence status: DEFENDED
   Polívka, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Tato práce se zabývá problematikou a zobrazením americké hranice a amerického západu v takzvaně prostředním tvůrčím období amerického autora Cormaca McCarthyho. Konkrétně pak pojednává o tzv. Hraniční trilogii sestávající ...
  • Changing Tendencies in Self-Conscious Narratives: A Contrastive Interpretation 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   Thesis Abstract The present thesis investigates correlations between a selection of metafictional texts and narrative theory. The selection consists in two sets of self-reflexive texts. The first one explores metafictional ...
  • Childe Harold's Pilgrimage and Harold in Italy: connectivity and contradiction 

   Defence status: DEFENDED
   Hnídková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420) 221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Tento záznam v digitalizované podobě z technických důvodů bohužel není ...
  • Comic Discourse in Laurence Sterne's Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman 

   Defence status: DEFENDED
   Taubrová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá komickým diskursem v románu Život a názory blahodárného pana, Tristrama Shandyho. Ukazuje, jak jsou v tomto románu naplňovány teorie komiky Henriho Bergsona a Sigmunda Freuda. Tyto principy ...
  • Concepts of Space in Victorian Novels 

   Defence status: DEFENDED
   Sukdolová, Alice (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 6. 2011
   The dissertation focuses on two general categories of defining space: on space expression according to the expressive approach to aesthetics and, secondly, on space representation based on the mimetic aesthetics. The ...
  • Czechs, the heroes of the Wild West 

   Defence status: DEFENDED
   Hecková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Od okamžiku svého objevení se Amerika stala oblíbenou "druhou šancí" v životě mnoha lidí. Ať už se jednalo o evropské mořeplavece-objevitele, emigranty anebo Američany žijící na východním pobřeží Ameriky, symbolem změny, ...
  • The development and style of Ossianic myth 

   Defence status: DEFENDED
   Homolková, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 2. 2010
   Tato práce se zabývá vývojem fenianských příběhů o hrdinských činech Finna (známé také pod jménem Fion či Fingal) a jeho pluku, tzv. fian, jak o tom vyprávěl jeho syn, bard Oisín (později znám jako Ossian). Fenianské příběhy ...
  • The Development of Lord Byron's Satire 

   Defence status: DEFENDED
   Kopečná, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   1 ABSTRAKT Cílem práce je sledovat vývoj satirického díla lorda Byrona. Pro tento účel jsem zvolila tři kratší satirické básně (Don Juan je z analýzy vynechán úmyslně, jelikož tomuto dílu již byla věnována značná kritická ...
  • Dwelling and drifting in space. Landscape in the poetry of Ted Hughes and Kenneth White 

   Defence status: RECOGNIZED
   Potočňáková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 11. 2006
   This study was originally motivated by a desire to bring together a personal predilection for both landscape(s) and the study of literature, to merge the affective and the cognitive with the more analytical. An attempt to ...
  • Early Modern Players of Folly 

   Defence status: DEFENDED
   Pranič, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 2. 2015
   Hráči bláznovství Abstrakt disertační práce Tato disertace zkoumá funkce bláznovství a pojetí bláznů v raně novověké literatuře. Klade si otázku, jak se tento nestálý jev šířil a přetrvával v raně moderní evropské kultuře. ...
  • Experiencing nature. Reading of R.W. Emerson's mythopoeia 

   Defence status: DEFENDED
   Makelberge, Nina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   V rámci moderní literární kritiky a amerických kulturních studií se dílo R.W. Emersona přednostně považuje za prototyp pragmatické teorie a také se tak klasifikuje. Přílišný důraz na to, že Emerson předpověděl americký ...
  • From the Woods of Raasay to Glasgow Streets: Poetry of Place in the Works of Sorley MacLean and Derick Thomson 

   Defence status: DEFENDED
   Poncarová, Petra Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato práce se zabývá problematikou poezie místa v díle dvou nejvýznamnějších osobností gaelsky psané skotské poezie dvacátého století, Sorleyho MacLeana (Somhairle MacGill-Eain, 1911-1996) a Dericka Thomsona (Ruaraidh ...
  • Gender Consciousness and Representation in Virginia Woolf's Writing in Light of Contemporary Feminism and Gender Theory 

   Defence status: DEFENDED
   Hrbková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   The aim of the thesis is to analyse Virginia Woolf's novels and non-fiction in light of several recent trends in feminism and gender theory relevant to her work. The thesis considers Woolf's label of a feminist writer from ...
  • Henry David Thoreau and His View of Slavery 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Tato bakalářská práce pojednává o názorech Henryho Davida Thoreaua na otroctví. Úvodní část je zaměřena na vývoj abolicionistického hnutí v první polovině devatenáctého století a na protiotrokářské tendence a organizace. ...
  • Historie v anglickém románu posledních desetiletí 

   Defence status: DEFENDED
   Nagy, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 6. 2011
   The dissertation focuses on the contemporary British fiction discussing books that in a certain way reflect the changing perception of history and the relationship between historiography and fiction. Several thematic aspects ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV