• Analýza, srovnání a aplikace současných webových frontendových knihoven 

   Defence status: DEFENDED
   Golotvinov, Aleksandar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
  • Databázová aplikace pro podporu výuky anglického jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Hejný, Miloš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
  • Interaktivní tabule v pedagogické praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Žďárská, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 5. 2013
   TITLE: Interactive Whiteboard in Educational Practise AUTHOR: Mgr. Lenka Žďárská DEPARTMENT: Department of Information Technology and Education SUPERVISOR: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. ABSTRACT: Is it possible to use the ...
  • Komparace nástrojů pro testování v PHP 

   Defence status: DEFENDED
   Frajt, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 15. 1. 2019
  • Kritéria hodnocení systémů pro podporu výuky na ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Merta, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Cílem mé práce bylo zpracovat přehled využití systémů pro podporu výuky v oblasti základního školství a analyzovat všeobecně dostupné systémy LMS, které by byly v rámci výuky na ZŠ využitelné. Navrhnout poté soubor kritérií ...
  • Metodika výuky značkovacích jazyků 

   Defence status: DEFENDED
   Matějka, Vojtěch (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   The aim of this thesis is to develop an educational methodology for the following languages: Markdown, HyperText Markup Language (HTML), eXtensible Markup Language (XML) and Scalable Vector Graphics (SVG); and to verify ...
  • Metodiky vývoje herní www aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Hodáň, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
  • Nástroje pro 3D modelování ve výuce stereometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Taušová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   NÁZEV: Nástroje pro 3D modelování ve výuce stereometrie AUTOR: Bc. Jana Taušová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra informačních technologií a technické výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. ABSTRAKT: Stěžejním tématem ...
  • Návrh JS knihovny pro tvorbu atypických forem didaktických testů 

   Defence status: DEFENDED
   Kozub, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   The introductory part of this Bachelor's thesis looks into existing types of didactic tests and searches for the forms adequate to be processed on a computer or in a web environment. This thesis also researches what ...
  • Podpora výuky matematiky na internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Křečková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 1. 2009
   Cílem této diplomové práce je prozkoumání možností pro podporu výuky matematiky na internetu. Úvodní část práce se věnuje teorii, konkrétně charakteristice obsahu učiva matematiky na 1. stupni základní školy a matematickým ...
  • Podpora výuky úprav digitální fotografie v metaformátu RAW 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Cílem bakalářské práce v teoretické části je seznámit čtenáře s metaformátem RAW digitálních fotoaparátů. Jsou zde demonstrovány jeho možnosti při postprodukci fotografií při zachování maximální kvality výsledné fotografie. ...
  • Porovnání nejpoužívanějších paradigmat pro vývoj aplikací 

   Defence status: DEFENDED
   Hartman, Michael (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   3 ABSTRAKT Práce pojednává o nejpoužívanějších paradigmatech pro vývoj aplikací, jmenovitě o paradigmatu procedurálním, objektově orientovaném a funkcionálním. První kapitola obsahuje stručnou historii vývoje aplikací s ...
  • Porovnání webových frameworků 

   Defence status: DEFENDED
   Hatala, Anton (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • Rozsah a dopady sběru osobních dat v digitálním prostředí s přesahem do vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Peterka, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
  • Specifika elektronických studijních opor v systému řízeného samostudia 

   Defence status: DEFENDED
   Herout, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 6. 2015
   This dissertation thesis deals with the exploration of the issue of electronic learning supports intended to boost controlled self-study within university environment. This paper proceeds from the presumption that electronic ...
  • Teorie současného web designu a její aplikace při návrhu responsivních www stránek 

   Defence status: DEFENDED
   Ferenc, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Teoretickou analýzou jsme k web designu přistoupili jako k digitálnímu, designovému oboru, který je inherentně kreativní. Proto jej analyzujeme na základě teorií kreativity, designu a nových médií. Demystifikujeme ...
  • Tvorba interaktivních výukových objektů v autorském prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Sychra, Mikuláš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 9. 2009
   Diplomová práce rozpracovává oblast autorských prostředí a vývoje interaktivních výukových objektů. Těžiště spočívá v nalezení vhodného autorského prostředí pro tvorbu interaktivních výukových materiálů a navržení originálních ...
  • Tvorba výukových www stránek zaměřených na technickou matematiku 

   Defence status: DEFENDED
   Strnad, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
  • Využití interaktivního prostředí www pro konstruktivní a projektové vyučování 

   Defence status: DEFENDED
   Jeřábek, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Hlavní těžiště diplomové práce spočívá v navržení interaktivní webové aplikace, resp. prostředí, podporující projektové a konstruktivní vyučování s využitím multimediálních technologií. Práce se v první části zabývá ...
  • Využití nástroje Cabri pro podporu výuky matematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kloučková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV