• Adaptační proces sester pracujících na oddělení intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Plhoňová, Tereza (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato práce se zabývá adaptačním procesem na oddělení intenzivní péče. Teoretická část práce se zabývala tématem adaptačního procesu všeobecných sester. Zejména byly zpracovány metodické předpisy a právní předpisy související ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na oddělení intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Kapounová, Gabriela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zdravotnickými pracovníky na oddělení intenzivní péče. Hlavním předmětem teoretické části je definovat pojem bezpečnost a ochrana ...
  • Český červený kříž - historie a současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Petržilková, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 1. 2016
   Bakalářská práce je teoretického charakteru. Je zaměřena na Český (Československý) červený kříž od jeho vzniku až po současnost. Cílem je zmapovat činnosti Mezinárodního i Českého (Československého) červeného kříže jak z ...
  • Denní péče o děti do 3 let v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Lehká, Michaela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 2. 2013
   Bakalářská práce se zabývá denní péčí o děti do tří let v České republice. Práce se skládá ze dvou částí, části teoretické a části empirické. V teoretické části je charakterizována klasická domácí péče o dítě v jeho prvních ...
  • Eutanázie - právo na život a na smrt 

   Defence status: DEFENDED
   Choutková, Michaela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
  • Fluktuace sester na pracovišti intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Lucie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Cílem diplomové práce je zjistit příčiny fluktuace všeobecných sester a zmapovat pohled vedoucích pracovníků na fluktuaci a na její případná řešení. Součástí práce je také přehled fluktuace sester na vybraných odděleních ...
  • Historický vývoj povolání nutričního terapeuta 

   Defence status: DEFENDED
   Krajíčková, Květa (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   This bachelor's thesis maps the development of professionalization of nutritional therapists and their predecessors. The attention is paid specially to the relation to other medical disciplines (public health protection, ...
  • Historie ošetřovatelských pracovníků v psychiatrii 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Adéla (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Hlavním zájmem této práce je proniknout do historie ošetřování nemocných v psychiatrii, jak v Čechách, tak v zahraničí od raných počátků až po současnost. V úvodní části jsou stručně vysvětleny některé pojmy z psychiatrie. ...
  • Historie sdružování sester 

   Defence status: DEFENDED
   Kramářová, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 6. 2011
   v českém jazyce: Diplomová práce je věnována historii sdružování sester v Československu a to prvnímu spolku diplomovaných sester působícímu na našem území od jeho založení až do ukončení činnosti během II. světové války. ...
  • Hlášení sester 

   Defence status: DEFENDED
   Müllerová, Vendula (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   MÜLLEROVÁ, Vendula. Hlášení sester. 1. lékařská fakulta UK. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Eva Prošková. Konzultant práce: Mgr. Jan Běhounek. Praha, 2014. 60 s. Tématem bakalářské práce je ...
  • Informovanost veřejnosti o problematice dříve vyslovených přání 

   Defence status: DEFENDED
   Šandová, Petra (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Autonomie pacienta je v lékařské a ošetřovatelské praxi velmi důležitou hodnotou a každý nemocný by měl mít právo vyjádřit svůj názor na svoji léčbu. Dříve vyslovená přání dávají člověku možnost vyjádřit se i v situacích, ...
  • Informování pacienta při poskytování ošetřovatelské péče 

   Defence status: DEFENDED
   Dufková, Pavla (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
   Bakalářská práce se zabývá problematikou informovanosti pacienta při poskytování ošetřovatelské a léčebně-preventivní péče. Teoretická část je zaměřena na popis práv pacientů v souvislosti s poskytováním informací o jejich ...
  • Komparace komunitní péče za doby Alice Garrigue Masarykové a v období po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Pohančaniková, Žaneta (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Ústav teorie a praxe ošetřovatelství Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Žaneta Pohančaniková Komparace komunitní péče za doby Alice Garrigue ...
  • Kompetence sester na ARO 

   Defence status: DEFENDED
   Piškulová, Martina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Diplomová práce je věnována problematice kompetencí sester pracujících na oddělení intenzivní medicíny. V teoretické části se zabývám kompetencemi stanovenými právními normami, systémem vzdělávání a získáváním kvalifikace ...
  • Marná léčba v intenzivní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Formáčková, Jitka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   MARNÁLÉČBA V INTENZIVNÍ PÉČI Cílem teoretické části je definovat pojem marná léčba, analyzovat právní a etické souvislosti marné léčby, a to především mezi ošetřovatelskými a lékařskými intervencemi, kategorizace léčby a ...
  • Motivace sester v intenzivní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Kovandová, Martina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   A KLÍČOVÁ SLOVA Diplomová práce je zaměřena na motivaci sester v intenzivní péči a předkládá teoretickou a empirickou část. Cílem teoretické části je definovat pojem motivace z pohledu psychologie. Mimo jiné zahrnuje ...
  • Násilí na pracovišti ve zdravotnickém zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Vašíčková, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Diplomová práce teoreticko výzkumného charakteru se zabývá výskytem násilí na pracovištích zdravotnických zařízení, především pak na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče. Teoretická část ...
  • Odměňování sester v intenzivní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Fejfarová, Markéta (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   [Diplomová práce se zabývá problematikou odměňování sester v intenzivní péči. zejména zařazováním sester do platových tříd. Cílem j e zjistit, zda jsou zdravotní sestry v intenzivní péči zařazené ve správné platové třídě, ...
  • Ošetřovatelská dokumentace na jednotce intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Diplomová práce se zabývá ošetřovatelskou dokumentací na odděleních intenzivní a resuscitační péče. Teoretická část popisuje vývoj ošetřovatelského procesu a s ním spojené dokumentace v České republice, a dále řeší obsah ...
  • Ošetřovatelský proces u pacientky po TTE ( totální thyroidektomii) 

   Defence status: DEFENDED
   Šebestová, Marcela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV