• Cesta k otcovství 

   Defence status: DEFENDED
   Škvařil, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   This master's thesis is focused on the experiences of men with the transition to fatherhood during the pregnancy period of the partner and the first months of the child's life. The aim of the study is to explore their ...
  • Chronická mentální anorexie a prevence relapsu její akutní fáze 

   Defence status: DEFENDED
   Chudačíková, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   The diploma thesis deals with anorexia nervosa as one of the basic forms of eating disorders, with emphasis on the very common chronic progression of this serious psychiatric illness. This thesis is based on the scientific ...
  • Citová vazba a její vliv na rizikové chování adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Štětinová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Diplomová práce si klade za cíl zmapovat problematiku citové vazby a jejího vlivu na rizikové chování adolescentů. Teoretická část v úvodu poskytuje přehled zásadních mezníků vývojového období střední adolescence. Následně ...
  • Copingové strategie jedinců se zkušeností střídavé péče 

   Defence status: DEFENDED
   Janusová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
  • Copingové strategie při ztrátě sluchu u mladých lidí 

   Defence status: DEFENDED
   Krátká, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Bakalářská práce se věnuje tématu ztráty sluchu v mladém věku. Zaměřuje se na proces vyrovnání se ztrátou sluchu, k níž došlo v období adolescence a mladší dospělosti. Cílem práce je zjistit, jak účastníci studie samotné ...
  • Děti na integračním táboře- jejich projevy a vazby 

   Defence status: DEFENDED
   Čadilová, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Diplomová práce se věnuje chování a vztahům dětí na letním integračním táboře, kde se setkávají děti z rodiny a děti z dětského domova. Cílem práce je postihnout rozdíly mezi těmito dvěma skupinami z pohledu oddílových ...
  • Děti s rizikem odkladu povinné školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Kubálková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou odkladu povinné školní docházky. V teoretické části je vymezena charakteristika předškolního období z hlediska rozvoje klíčových schopností a dovedností jako předpokladu pro vstup ...
  • Dilema výběru středního vzdělání 

   Defence status: DEFENDED
   Proroková, Amálie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato bakalářská práce si klade za cíl zmapovat celý rozhodovací proces při výběru budoucího středního vzdělání. Zda je tento proces opravdu natolik složitý a zda je provázen dilematem v rozhodování. Výzkum byl prováděn jak ...
  • Dilema výběru vysoké školy 

   Defence status: DEFENDED
   Frombergerová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Bakalářská práce se zabývá tématem volby dalšího vzdělávání a budoucí profese studentů gymnázia. Výzkum je zaměřen na dilema výběru, tady na proces rozhodování studentů a specifikaci faktorů, které do tohoto procesu vstupují ...
  • Empatie a socio-emoční kompetence u dětí v různých formách náhradní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Mlázovská, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá úrovní socio-emočních dovedností, mírou empatie a výskytem psychosociálních problémů u dětí v různých formách péče (biologické rodiny, dětské domovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou ...
  • Environmentální aspekty čtenářství a čtenářský self-koncept 

   Defence status: DEFENDED
   Rusnáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   This diploma thesis deals with the problems of child literacy and the environmental factors which condition its origin and development. My work maps the importance of external environmental determiners that affect reading ...
  • Kresba rodiny u dětí z rodiny s rozchodovou zkušeností 

   Defence status: DEFENDED
   Saksunová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   The bachelor thesis deals with the influence of family split experience on pre-school children. The aim is to find out if this influence can be recognised in the family drawing. The research is based on the theoretical ...
  • Mám doma malého nejedlíka - Problémy s jídlem z pohledu matek malých dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 08. 09. 2024
   Angerová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   3 ABSTRAKT Teoretická část práce obsahuje terminologii a terapeutické přístupy k léčbě problematického jedení u dětí. Výzkumná část měla za cíl zmapovat, jaké problémy rodiče rozumí pod pojmy jako nejedlictví, odmítání ...
  • Návrh metodiky na zlepšení emočního well-beingu u dospívajících dívek s výchovnými problémy 

   Defence status: DEFENDED
   Rambousková, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
   Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra psychologie Příloha k diplomové práci Návrh metodiky na zlepšení emočního well-beingu u dospívajících dívek s výchovnými problémy Bc. Adéla Rambousková Vedoucí práce: PhDr. ...
  • Profesní orientace, předpoklady a schopnosti adolescentů s poruchou chování 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Lýdie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Bakalářská práce pojednává o profesní orientaci, schopnostech a předpokladech adolescentů s poruchou chování. Hlavním cílem práce je zjistit, jaká je profesní orientace adolescentů s poruchou chování a porovnávání předpokladů ...
  • Předčasné odchody adolescentů ze středoškolského studia 

   Defence status: DEFENDED
   Čuboková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
  • Představy mladých dospělých o partnerských vztazích a manželství 

   Defence status: DEFENDED
   Rezková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   The thesis presents a study of young adults' ideas about romantic relationships and marriage. The theoretical part defines the issues of the young adulthood period of development, the romantic relationships and marriage. ...
  • Připravenost adolescentů s mentálním postižením na sexuální život 

   Defence status: DEFENDED
   Semecká, Nella (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 1. 2017
   Připravenost jedinců s mentálním postižením na rodičovství a s tím související sexuální život je v současné době inkluze velmi často diskutovaným tématem. Ve své práci jsem se zaměřila na připravenost adolescentů s mentálním ...
  • Přístup k mateřství u studentek vysokých škol 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   This bachelor thesis entitled Attitude to Motherhood of University Students discusses the current phenomenon of motherhood from the perspective of a specific group of women. Although parenthood is still perceived to be one ...
  • Psychologické aspekty tvořivé hry v polytechnické výchově v MŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Žáková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 6. 2020
   Bakalářská práce na téma "Psychologické aspekty tvořivé hry v polytechnické výchově v MŠ" se zabývá analýzou efektu polytechnické výchovy pro rozvoj předškolního dítěte. Cílem práce je přiblížit polytechnickou výchovu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV