• Děti na integračním táboře- jejich projevy a vazby 

   Čadilová, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Diplomová práce se věnuje chování a vztahům dětí na letním integračním táboře, kde se setkávají děti z rodiny a děti z dětského domova. Cílem práce je postihnout rozdíly mezi těmito dvěma skupinami z pohledu oddílových ...
  • Děti s rizikem odkladu povinné školní docházky 

   Kubálková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou odkladu povinné školní docházky. V teoretické části je vymezena charakteristika předškolního období z hlediska rozvoje klíčových schopností a dovedností jako předpokladu pro vstup ...
  • Dilema výběru středního vzdělání 

   Proroková, Amálie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato bakalářská práce si klade za cíl zmapovat celý rozhodovací proces při výběru budoucího středního vzdělání. Zda je tento proces opravdu natolik složitý a zda je provázen dilematem v rozhodování. Výzkum byl prováděn jak ...
  • Dilema výběru vysoké školy 

   Frombergerová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Bakalářská práce se zabývá tématem volby dalšího vzdělávání a budoucí profese studentů gymnázia. Výzkum je zaměřen na dilema výběru, tady na proces rozhodování studentů a specifikaci faktorů, které do tohoto procesu vstupují ...
  • Empatie a socio-emoční kompetence u dětí v různých formách náhradní péče 

   Mlázovská, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This diploma thesis focuses on the level of socio-emotional competencies, the ability of empathy and the prevalence of psychosocial problems amongst children in various forms of substitute care (biological families, ...
  • Environmentální aspekty čtenářství a čtenářský self-koncept 

   Rusnáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   This diploma thesis deals with the problems of child literacy and the environmental factors which condition its origin and development. My work maps the importance of external environmental determiners that affect reading ...
  • Předčasné odchody adolescentů ze středoškolského studia 

   Čuboková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
  • Představy mladých dospělých o partnerských vztazích a manželství 

   Rezková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   The thesis presents a study of young adults' ideas about romantic relationships and marriage. The theoretical part defines the issues of the young adulthood period of development, the romantic relationships and marriage. ...
  • Připravenost adolescentů s mentálním postižením na sexuální život 

   Semecká, Nella (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 1. 2017
   Připravenost jedinců s mentálním postižením na rodičovství a s tím související sexuální život je v současné době inkluze velmi často diskutovaným tématem. Ve své práci jsem se zaměřila na připravenost adolescentů s mentálním ...
  • Reflexe změn v prožívání u adolescentních chlapců 

   Rejsková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Diplomová práce se zabývá obdobím dospívání u chlapců. Hlavním cílem práce je rozšíření poznatků o chlapcích v kontextu naší společnosti a doby. Konkrétně pak zjistit, jak chlapci prožívají své dospívání a změny s ním ...
  • Resilience a zátěžové situace v období vynořující se dospělosti 

   Rejsková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 5. 2016
   Bakalářská práce se zabývá tématem zátěžových situací a jejich zvládání v kontextu vynořující se dospělosti v České republice. Cílem práce je zjistit, jak mladí lidé prožívají období, ve kterém se právě nacházejí. Podstatné ...
  • Slabí čtenáři 

   Rusnáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem slabých čtenářů v kontextu porozumění čtenému. Slabí čtenáři jsou rozmanitou skupinou čtenářů, kteří oproti svým vrstevníkům, nedosahují stejných kvalit v různých aspektech čtení. ...
  • Snubní prsteny - jejich význam, symbolika a atraktivita pro současné manželství 

   Proroková, Amálie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   This diploma thesis brings suggestions into the field of couple and family psychology. The main topic of this thesis is wedding rings regarded from the perspective of psychology. The theoretical part develops topics such ...
  • Sociálně emoční kompetence dětí vzdělávaných v domácím prostředí 

   Rubišová, Soňa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   My thesis deals with level of socially emotional competence of home educated children. In theoretical part I present concept of individual education and disputation of various authors on this subject, characterize development ...
  • Souvislost kvality attachmentové vazby a poruch příjmu potravy 

   Houlíková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá tématem souvislosti kvality attachmentu a poruchy příjmu. potravy. Hlavním cílem je zmapovat, jak svému onemocnění dívky s poruchou příjmu potravy rozumí a jaký význam pro ně onemocnění v ...
  • Souvislosti copingových strategií a posttraumatického rozvoje u sourozenců dětí s postižením 

   Soukupová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Diplomová práce se zabývá aktuálními koncepty zvládání náročných životních situací (copingu) a posttraumatického rozvoje u zdravých sourozenců dětí s postižením. První část této práce pojednává o náročných životních situacích ...
  • Strachy v období dospívání 

   Vrabcová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The topic of this diploma thesis is Fears in adolescence. The aim of this work was to explore what are the fears of adolescents and how they cope with them. Attention is also paid to the topic of communication on the subject ...
  • Vrstevnické vztahy dětí v časné adolescenci umístěných v dětském domově 

   Rezková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   NÁZEV: Vrstevnické vztahy d tí v asné adolescenci umíst ných v d tském domov AUTOR: Anna Rezková KATEDRA: Katedra psychologie VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. ABSTRAKT: Bakalá ská práce je zam ena na vrstevnické ...
  • Vrstevnické vztahy u dětí s poruchami chování v rané adolescenci 

   Bittnerová, Soňa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   NÁZEV: Vrstevnické vztahy u dětí s poruchami chování v rané adolescenci AUTOR: Soňa Bittnerová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra Psychologie VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Pavla Presslerová, Ph. D. ABSTRAKT: Bakalářská práce se věnuje ...
  • Význam psychickej podpory u budúcich matiek počas tehotenstva a pôrodu 

   Juristová, Mária (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   Práca sa zaoberá významom psychickej podpory u matiek počas tehotenstva a predovšetkým pôrodu zo strany im určitým spôsobom blízkej osoby. Môže sa jednať o partnera, príbuzného, pôrodnú asistentku, pôrodnú dulu, lekára ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV