• Cesta k otcovství 

   Defence status: DEFENDED
   Škvařil, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   This master's thesis is focused on the experiences of men with the transition to fatherhood during the pregnancy period of the partner and the first months of the child's life. The aim of the study is to explore their ...
  • Citová vazba a její vliv na rizikové chování adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Štětinová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Diplomová práce si klade za cíl zmapovat problematiku citové vazby a jejího vlivu na rizikové chování adolescentů. Teoretická část v úvodu poskytuje přehled zásadních mezníků vývojového období střední adolescence. Následně ...
  • Copingové strategie jedinců se zkušeností střídavé péče 

   Defence status: DEFENDED
   Janusová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
  • Děti na integračním táboře- jejich projevy a vazby 

   Defence status: DEFENDED
   Čadilová, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Diplomová práce se věnuje chování a vztahům dětí na letním integračním táboře, kde se setkávají děti z rodiny a děti z dětského domova. Cílem práce je postihnout rozdíly mezi těmito dvěma skupinami z pohledu oddílových ...
  • Děti s rizikem odkladu povinné školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Kubálková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou odkladu povinné školní docházky. V teoretické části je vymezena charakteristika předškolního období z hlediska rozvoje klíčových schopností a dovedností jako předpokladu pro vstup ...
  • Dilema výběru středního vzdělání 

   Defence status: DEFENDED
   Proroková, Amálie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato bakalářská práce si klade za cíl zmapovat celý rozhodovací proces při výběru budoucího středního vzdělání. Zda je tento proces opravdu natolik složitý a zda je provázen dilematem v rozhodování. Výzkum byl prováděn jak ...
  • Dilema výběru vysoké školy 

   Defence status: DEFENDED
   Frombergerová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Bakalářská práce se zabývá tématem volby dalšího vzdělávání a budoucí profese studentů gymnázia. Výzkum je zaměřen na dilema výběru, tady na proces rozhodování studentů a specifikaci faktorů, které do tohoto procesu vstupují ...
  • Empatie a socio-emoční kompetence u dětí v různých formách náhradní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Mlázovská, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá úrovní socio-emočních dovedností, mírou empatie a výskytem psychosociálních problémů u dětí v různých formách péče (biologické rodiny, dětské domovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou ...
  • Environmentální aspekty čtenářství a čtenářský self-koncept 

   Defence status: DEFENDED
   Rusnáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   This diploma thesis deals with the problems of child literacy and the environmental factors which condition its origin and development. My work maps the importance of external environmental determiners that affect reading ...
  • Kresba rodiny u dětí z rodiny s rozchodovou zkušeností 

   Defence status: DEFENDED
   Saksunová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   The bachelor thesis deals with the influence of family split experience on pre-school children. The aim is to find out if this influence can be recognised in the family drawing. The research is based on the theoretical ...
  • Návrh metodiky na zlepšení emočního well-beingu u dospívajících dívek s výchovnými problémy 

   Defence status: DEFENDED
   Rambousková, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
   Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra psychologie Příloha k diplomové práci Návrh metodiky na zlepšení emočního well-beingu u dospívajících dívek s výchovnými problémy Bc. Adéla Rambousková Vedoucí práce: PhDr. ...
  • Předčasné odchody adolescentů ze středoškolského studia 

   Defence status: DEFENDED
   Čuboková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
  • Představy mladých dospělých o partnerských vztazích a manželství 

   Defence status: DEFENDED
   Rezková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   The thesis presents a study of young adults' ideas about romantic relationships and marriage. The theoretical part defines the issues of the young adulthood period of development, the romantic relationships and marriage. ...
  • Připravenost adolescentů s mentálním postižením na sexuální život 

   Defence status: DEFENDED
   Semecká, Nella (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 1. 2017
   Připravenost jedinců s mentálním postižením na rodičovství a s tím související sexuální život je v současné době inkluze velmi často diskutovaným tématem. Ve své práci jsem se zaměřila na připravenost adolescentů s mentálním ...
  • Přístup k mateřství u studentek vysokých škol 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   This bachelor thesis entitled Attitude to Motherhood of University Students discusses the current phenomenon of motherhood from the perspective of a specific group of women. Although parenthood is still perceived to be one ...
  • Reflexe změn v prožívání u adolescentních chlapců 

   Defence status: DEFENDED
   Rejsková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Diplomová práce se zabývá obdobím dospívání u chlapců. Hlavním cílem práce je rozšíření poznatků o chlapcích v kontextu naší společnosti a doby. Konkrétně pak zjistit, jak chlapci prožívají své dospívání a změny s ním ...
  • Resilience a zátěžové situace v období vynořující se dospělosti 

   Defence status: DEFENDED
   Rejsková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 5. 2016
   Bakalářská práce se zabývá tématem zátěžových situací a jejich zvládání v kontextu vynořující se dospělosti v České republice. Cílem práce je zjistit, jak mladí lidé prožívají období, ve kterém se právě nacházejí. Podstatné ...
  • Slabí čtenáři 

   Defence status: DEFENDED
   Rusnáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem slabých čtenářů v kontextu porozumění čtenému. Slabí čtenáři jsou rozmanitou skupinou čtenářů, kteří oproti svým vrstevníkům, nedosahují stejných kvalit v různých aspektech čtení. ...
  • Snubní prsteny - jejich význam, symbolika a atraktivita pro současné manželství 

   Defence status: DEFENDED
   Proroková, Amálie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   This diploma thesis brings suggestions into the field of couple and family psychology. The main topic of this thesis is wedding rings regarded from the perspective of psychology. The theoretical part develops topics such ...
  • Sociálně emoční kompetence dětí vzdělávaných v domácím prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Rubišová, Soňa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   My thesis deals with level of socially emotional competence of home educated children. In theoretical part I present concept of individual education and disputation of various authors on this subject, characterize development ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV