Now showing items 1-20 of 46

  • Balancování otevřenosti v komunikaci rodičů s malými dětmi 

   Defence status: DEFENDED
   Večeřová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 18. 5. 2023
   The thesis aims to explore a phenomenon observed among some contemporary parents: openness in communication with their young children is an important value for them, but on several topics they hesitate whether it is also ...
  • Cesta k otcovství 

   Defence status: DEFENDED
   Škvařil, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   This master's thesis is focused on the experiences of men with the transition to fatherhood during the pregnancy period of the partner and the first months of the child's life. The aim of the study is to explore their ...
  • Chronická mentální anorexie a prevence relapsu její akutní fáze 

   Defence status: DEFENDED
   Chudačíková, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Diplomová práce pojednává o mentální anorexii, jakožto o jedné ze základních forem poruch příjmu potravy, s důrazem na velmi častý chronický průběh tohoto závažného psychiatrického onemocnění. Autorka práce vychází z ...
  • Citová vazba a její vliv na rizikové chování adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Štětinová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Diplomová práce si klade za cíl zmapovat problematiku citové vazby a jejího vlivu na rizikové chování adolescentů. Teoretická část v úvodu poskytuje přehled zásadních mezníků vývojového období střední adolescence. Následně ...
  • Copingové strategie jedinců se zkušeností střídavé péče 

   Defence status: DEFENDED
   Janusová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
  • Copingové strategie při ztrátě sluchu u mladých lidí 

   Defence status: DEFENDED
   Krátká, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Bakalářská práce se věnuje tématu ztráty sluchu v mladém věku. Zaměřuje se na proces vyrovnání se ztrátou sluchu, k níž došlo v období adolescence a mladší dospělosti. Cílem práce je zjistit, jak účastníci studie samotné ...
  • Děti na integračním táboře- jejich projevy a vazby 

   Defence status: DEFENDED
   Čadilová, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Diplomová práce se věnuje chování a vztahům dětí na letním integračním táboře, kde se setkávají děti z rodiny a děti z dětského domova. Cílem práce je postihnout rozdíly mezi těmito dvěma skupinami z pohledu oddílových ...
  • Děti s rizikem odkladu povinné školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Kubálková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou odkladu povinné školní docházky. V teoretické části je vymezena charakteristika předškolního období z hlediska rozvoje klíčových schopností a dovedností jako předpokladu pro vstup ...
  • Dilema výběru středního vzdělání 

   Defence status: DEFENDED
   Proroková, Amálie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato bakalářská práce si klade za cíl zmapovat celý rozhodovací proces při výběru budoucího středního vzdělání. Zda je tento proces opravdu natolik složitý a zda je provázen dilematem v rozhodování. Výzkum byl prováděn jak ...
  • Dilema výběru vysoké školy 

   Defence status: DEFENDED
   Frombergerová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Bakalářská práce se zabývá tématem volby dalšího vzdělávání a budoucí profese studentů gymnázia. Výzkum je zaměřen na dilema výběru, tady na proces rozhodování studentů a specifikaci faktorů, které do tohoto procesu vstupují ...
  • Empatie a socio-emoční kompetence u dětí v různých formách náhradní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Mlázovská, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá úrovní socio-emočních dovedností, mírou empatie a výskytem psychosociálních problémů u dětí v různých formách péče (biologické rodiny, dětské domovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou ...
  • Environmentální aspekty čtenářství a čtenářský self-koncept 

   Defence status: DEFENDED
   Rusnáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   This diploma thesis deals with the problems of child literacy and the environmental factors which condition its origin and development. My work maps the importance of external environmental determiners that affect reading ...
  • Kresba rodiny u dětí z rodiny s rozchodovou zkušeností 

   Defence status: DEFENDED
   Saksunová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   The bachelor thesis deals with the influence of family split experience on pre-school children. The aim is to find out if this influence can be recognised in the family drawing. The research is based on the theoretical ...
  • Kultura násilí klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 

   Defence status: DEFENDED
   Prokopová, Johana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 13. 1. 2023
   Diplomová práce se věnuje kontextům výskytu agrese v životech klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Tato skupina dětí a dospívajících bývá považována za skupinu ohroženou rizikovým chováním a dalšími obtížemi ...
  • Mám doma malého nejedlíka - Problémy s jídlem z pohledu matek malých dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 08. 09. 2024
   Angerová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   3 ABSTRAKT Teoretická část práce obsahuje terminologii a terapeutické přístupy k léčbě problematického jedení u dětí. Výzkumná část měla za cíl zmapovat, jaké problémy rodiče rozumí pod pojmy jako nejedlictví, odmítání ...
  • Motivace zaměstnanců diagnostického ústavu k výkonu povolání 

   Defence status: DEFENDED
   Siváková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 5. 2022
   This thesis, entitled Motivation of employees of diagnostic institutes to perform a job, focuses on the topic of work in diagnostic institutes in the position of an educator and its specifics, characteristics, and work ...
  • Návrh metodiky na zlepšení emočního well-beingu u dospívajících dívek s výchovnými problémy 

   Defence status: DEFENDED
   Rambousková, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
   Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra psychologie Příloha k diplomové práci Návrh metodiky na zlepšení emočního well-beingu u dospívajících dívek s výchovnými problémy Bc. Adéla Rambousková Vedoucí práce: PhDr. ...
  • Negativní myšlenky matek 

   Defence status: DEFENDED
   Janusová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 5. 2022
   1 ABSTRACT This thesis explores negative thoughts in mothers in the context of the early years of their first- born child's life. The theoretical part of the thesis is divided into three parts: the first presents the ...
  • Profesní orientace, předpoklady a schopnosti adolescentů s poruchou chování 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Lýdie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Bakalářská práce pojednává o profesní orientaci, schopnostech a předpokladech adolescentů s poruchou chování. Hlavním cílem práce je zjistit, jaká je profesní orientace adolescentů s poruchou chování a porovnávání předpokladů ...
  • Předčasné odchody adolescentů ze středoškolského studia 

   Defence status: DEFENDED
   Čuboková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV