• Akademické podvádění a jeho vztah k pracovní etice 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Práce se zabývá možným vztahem mezi mírou a způsoby akademického podvádění a pracovní etikou. V prvním oddíle teoretické části je shrnut dosavadní výzkum týkající se vzájemného vztahu porušování pravidel ve školním a ...
  • Boston Naming Test a jeho využití v rámci předoperačního vyšetření u pacientů s farmakorezistentní temporální epilepsií 

   Defence status: DEFENDED
   Libertínová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   Teoretická část této práce se věnuje problematice farmakorezistentních temporálních epilepsií a epileptochirurgickému terapeutickému řešení. Předstávuje jednotlivé metody užívané v rámci komplexního předoperačního vyšetřování, ...
  • BPQ - Příspěvek k validizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Koutná, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 5. 2016
   ANOTACE: Tato bakalářská práce se zabývá českou verzí dotazníku pro hraniční poruchy osobnosti - BPQ (Borderline Personality Questionare). Jejím cílem bylo ověřit psychometrické vlastnosti dotazníku. Využila jsem vlastní ...
  • Česká verze Osobnostního inventáře pro DSM-5 (PID-5): Teoretická východiska, psychometrické vlastnosti a implikace pro klinickou praxi. 

   Defence status: DEFENDED
   Riegel, Karel Dobroslav (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   1 SOUHRN V Alternativním modelu DSM-5 pro poruchy osobnosti (AMPO) je diagnóza specifických poruch osobnosti stanovena na základě posouzení míry narušení v osobnostní funkční schopnosti a evaluace dimenzionálních osobnostních ...
  • Diagnostika PTSD - příspěvek k validizaci pomocí rozhovoru a dotazníkových metod 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 5. 2022
   The aim of the diploma thesis is to contribute to the validation of diagnostic methods Posttraumatic Stress Disorder Checklist-5 and Life Events Checklist-5 intended for PTSD diagnostics. For this purpose, the practical ...
  • Efektivita kognitivně-behaviorální terapie v denním stacionáři u pacientů s úzkostnými poruchami 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátilová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
  • Efektivita programu HAPPYneuron 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   4 Abstrakt Efektivita programu HAPPYneuron Bakalářská práce je koncipována jako výzkumný projekt zkoumající efektivitu tréninku počítačové kognitivní stimulace, který trval po šest měsíců u několika desítek žáků Základních ...
  • Efektivita tréninku kognitivních funkcí u klientů se schizofrenií a schizoafektivní poruchou 

   Defence status: DEFENDED
   Nondek, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   The dissertation deals with effects of cognitive training on a group of 41 probands suffering with schizophrenia or schizoaffective disorder. The twelve months research has covered several psychiatric facilities, where the ...
  • Ekologická validita trénování kognitivních funkcí on-line. Pilotní studie s programem Cognifit i pacientů s poruchami nálad. 

   Defence status: DEFENDED
   Cimermanová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Souhrn V této práci jsme se pokusili zjistit ekologickou validitu tréninku kognitivních funkcí u klientů s poruchami nálad. Výběrový soubor tvořil 36 pacientů s primární diagnózou depresivní porucha, depresivní fáze či ...
  • Expresivní psaní jako terapeutická metoda 

   Defence status: DEFENDED
   Beránková, Justýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   The aim of this thesis is to introduce expressive writing, whose therapeutic potential was discovered in the 1980s by James W. Pennebaker, and explore the method closely in our own qualitative research. Presented thesis ...
  • Inhibiční kontrola u obsedantně-kompulzivní poruchy 

   Defence status: DEFENDED
   Francová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   The response inhibition ability is part of executive functions, which may be defined as a set of higher cognitive processes particularly located in the frontal-subcortical circuits. Since the main obsessive-compulsive ...
  • Integrita a sociální desirabilita u hospitalizovaných psychiatrických pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Minarčíková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This thesis deals with two constructs - social desirability and integrity. The main aim of this thesis is to create an interview which will allow to distinguish people by their level of integrity and their tendency to ...
  • Integrita u osob zasvěcených Bohu 

   Defence status: DEFENDED
   Jirsová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
  • Kognitivní funkce v běžném životě u pacientů s hraniční poruchou osobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Krupníková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Diplomová práce se zaměřuje na kognitivní funkce v běžném životě u emočně nestabilní poruchy osobnosti, hraničního typu. Teoretická část se zabývá problematikou kognitivních funkcí, ke kterým přistupujeme výběrově z hlediska ...
  • Konzistence odpovídání a změna postojů 

   Defence status: DEFENDED
   Absolonová, Angelika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce navazuje na doktorskou práci Mgr. Barbory Balkové probíhající v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech. Výzkum se věnuje konzistenci ve smyslu širokého osobnostního rysu, který může ...
  • Kvalita pozornosti u pacientů s hraniční poruchou osobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Patlichová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   Tato diplomová práce se zaměřuje na zkoumání pozornosti u jedinců s hraniční poruchou osobnosti. Teoretická část přibližuje problematiku hraniční poruchy osobnosti a pozornosti obecně. Pro podrobný popis hraniční poruchy ...
  • Měření integrity osobnosti - test konzistence odpovědí 

   Defence status: DEFENDED
   Salzerová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   The thesis addresses response consistency in questionaries, the concept of integrity and use of integrity tests. Next chapter deals with consistency and describes possible sources of response variability and scales which ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV