• Charakterizace monokrystalu RCo2 

   Defence status: DEFENDED
   Latoňová, Věra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Bakalářská práce se zabývá charakterizací kubického monokrystalu DyCo2 podél tří význačných krystalografických směrů. Byla provedena a následně vyhodnocena měření, která byla dosud uskutečněna převážně na polykrystalech ...
  • Compressibility of an intermetallic compound 

   Defence status: DEFENDED
   Staško, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   Názov práce: Stlačiteľnosť intermetalickej zlúčeniny Autor: Daniel Staško Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látok Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Jiří Prchal, Ph.D. Abstrakt: Predmetom tejto práce je štúdium metódy ...
  • Důsledky působení hydrostatického tlaku na strukturní skok v sloučeninách RTAl 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Název práce: Důsledky působení hydrostatického tlaku na strukturní skok v sloučeninách RTAl Autor: Petr Doležal Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jiří Prchal, PhD., Katedra fyziky ...
  • Magnetic and transport properties of Yb-based compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
  • Magnetism in non-centrosymmetric uranium compound: UIrSi3 

   Defence status: DEFENDED
   Valenta, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 12. 2019
   Název Práce: Magnetismus v necentrosymetrické uranové sloučenině: UIrSi3 Autor: RNDr. Jaroslav Valenta Katedra: Katedra Fyziky Kondenzovaných Látek Vedoucí disertační práce: RNDr. Jiří Prchal, Ph.D., KFKL Abstrakt: Výzkum ...
  • Magnetismus ve sloučeninách typu RCo2 

   Defence status: DEFENDED
   Šebesta, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Magnetické vlastnosti sloučenin RCo2 jsou předmětem studií již od druhé poloviny minulého století. Přesto však v nedávné době zde byl zaznamenán nový magnetický stav, tzv. parimagnetismus. Mezi tyto sloučeniny náleží i ...
  • Nový magnetický stav intermetalik - parimagnetismus - ve sloučenině typu RCo2 

   Defence status: DEFENDED
   Šebesta, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Provedli jsme měření TmCo2 připraveného z navážky se stechiometrií Tm1,09Co2,00 . V atmosférickém tlaku byly změřeny závislosti elektrického odporu, měrného tepla, magnetizace a střídavé magnetické susceptibility. V ...
  • Structure discontinuity in the RTX hexagonal materials 

   Defence status: DEFENDED
   Rusňák, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Ako bolo zistené skôr, kryštálová mriežka ternárnych hexagonálnych RTX zlúčenín vykazuje kritikalitu pre špecifické hodnoty pomeru mriežkových parametrov c/a v rozmedzí intervalu 0.565 - 0.575. Aby sme tento efekt preskúmali ...
  • Strukturní nespojitost v ternárním systému RTX 

   Defence status: DEFENDED
   Rusňák, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Strukturní změny v intermetalických sloučeninách 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Předkládaná práce se zabývá studiem strukturního přechodu v intermetalických sloučeninách (Ce,La)Pd2(Al,Ga)2 pomocí práškové rentgenové difrakce za různých teplot a pomocí objemových měření. Výsledky práškové difrakce v ...
  • Strukturní změny v intermetalických sloučeninách 

   Defence status: RECOGNIZED
   Doležal, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 11. 2016
   Předkládaná práce se zabývá studiem strukturního přechodu v intermetalických sloučeninách (Ce,La)Pd2(Al,Ga)2 pomocí práškové rentgenové difrakce za různých teplot a pomocí objemových měření. Výsledky práškové difrakce v ...
  • Tlakem indukované změny v magnetickém chování sloučenin typu RCo2 

   Defence status: DEFENDED
   Valenta, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 5. 2013
   Diplomová práce se zaměřuje na studium tlakových změn v chování sloučenin typu RECo2. Zástupcem tohoto typu sloučenin byla vybrána sloučenina HoCo2 s následnou substitucí Si na pozici Co ve stechiometrii Ho(Co1-xSix)2, x ...
  • Unconventional behavior of Ce and Yb compounds induced by extreme pressure 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 7. 2020
  • Unconventional behavior of Ce and Yb compounds induced by extreme pressure 

   Defence status: RECOGNIZED
   Král, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 3. 2022
  • Vliv vnějšího tlaku na magnetické chování materiálu 

   Defence status: DEFENDED
   Valenta, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tato práce se zabývá magnetickými vlastnostmi sloučeniny HoCo2, ve složení vzácná zemina a tranzitivní kov. Studium se týkalo vlastnostmi za atmosférického tlaku a změnami magnetického chování při aplikovaném hydrostatickém ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV