Now showing items 1-20 of 53

  • Adolf Liebscher 1857-1919 

   Defence status: DEFENDED
   Dlábková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
   Adolf Liebscher belongs among the artists known as the "National Theatre Generation." Like ist foremost representatiwes, F. Ženíšek, M. Aleš and V. Hynais, Liebscher also produced an oeuvre of great diversity - ...
  • Antonín Karč, cizelér a šperkař 1879-1952 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Ilona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 1. 2007
   The introduction summarizes all existing sources dealing with Antonín Karč, and it is followed by the first chapter (Epoch and Education) explaining historical background and styles that influenced Antonín Karč' s works ...
  • Architekt Jan Vejrych a jeho tvorba 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlík, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   The thesis deals with the life and work of an eminent architect of the late 19th and early 20th century, a native of Horní Branná near Jilemnice, Jan Vejrych. Forty years of his extensive and diverse project and construction ...
  • Bohuslav Kroupa (1838-1912), malíř-cestovatel 

   Defence status: DEFENDED
   Drnková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The bachelor thesis focuses on portraying unpublished data of life and work of a painter Bohuslav Kroupa (1838-1912) whose monograph has not yet been written. The main source of information is his estate, which he bequeathed ...
  • Časopis Dílo. Jeho podoba a význam v letech 1902 - 1914 

   Defence status: DEFENDED
   Švejstilová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Tato práce se věnuje uměleckému měsíčníku Dílo, vydávaného spolkem Jednota umělců výtvarných. Hlavním tématem je období časopisu z let 1902-1914. Na základě analýzy jednotlivých ročníků se práce snaží co nejlépe přiblížit ...
  • České ilustrované časopisy 2. pol. 19. stol. 

   Defence status: DEFENDED
   Dlábková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   České ilustrované časopisy 2. poloviny 19. století Markéta Dlábková Abstrakt disertační práce Ilustrované časopisy představují v kultuře 19. století specifický fenomén. Zejména od šedesátých do devadesátých let přinášely ...
  • Československý stát a francouzské moderní umění v letech 1923 až 1937 

   Defence status: DEFENDED
   Savický, Nikolaj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 6. 2008
   Před koncem 19. století byly možnosti české politické reprezentace na mezinárodní scéně minimální. V těchto podmínkách představovaly vztahy s francouzskou reprezentací z pohledu české politické a kulturní elity nejen ...
  • Dílo Gabriela Maxe v ohlasech pražské dobové kritiky. 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 4. 2012
   Gabriel Max patří k mimořádným osobnostem středoevropské výtvarné scény druhé poloviny 19. století. Jako pražskému rodákovi mu byla v dobovém českém tisku věnována mimořádná pozornost. Cílem této práce je katalogizace a ...
  • Evropský kontext k ztvárnění figury v českém malířství druhé třetiny 19. století. Ideové a formální zázemí tvorby Josefa Mánesa 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Řezáč, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 4. 2015
   Disertační práce Jana Řezáče s názvem: "Evropský kontext k ztvárnění figury v českém malířství druhé třetiny 19. století. Ideové a formální zázemí tvorby Josefa Mánesa", synteticky stanovuje základní metodologické ...
  • Evropský kontext k ztvárnění figury v českém malířství druhé třetiny 19. století. Ideové a formální zázemí tvorby Josefa Mánesa 

   Defence status: DEFENDED
   Řezáč, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 10. 6. 2016
   Disertační práce Jana Řezáče s názvem: Evropský kontext k ztvárnění figury v českém malířství druhé třetiny 19. století. Ideové a formální zázemí tvorby Josefa Mánesa synteticky stanovuje základní metodologické postupy k ...
  • F. Kupka a jeho korespondence V. Hynaisovi 

   Defence status: DEFENDED
   Brožová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Cílem mé bakalářské práce, nazvané František Kupka a jeho korespondence Vojtěchu Hynaisovi, se stalo zpracování dopisů F. Kupky V. Hynaisovi. Nejdříve se jednalo o jejich přeložení z francouzského do českého jazyka, poté ...
  • Gabriel Max a Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Vytvarny odkaz Gabriela Maxe zanechal vyznamnou stopu nejen v ceskem vytvarnem umenf poslednf ctvrtiny 19. stoletf, ale take v dobove ceske vytvarne kritice. Tato pnice se pokousf na zaklade sestaveneho katalogu textu, ...
  • Hrob, náhrobek, hřbitov. Okruh motivů v českém malířství 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   (in English) This thesis called Grave, Tombstone, Graveyard. The Range of Motifs of the Czech Painting of the 19th Century is based on the analysis of paintings, drawings and graphics made by Czech authors throughout the ...
  • Hugo Ullik (1838-1881) - krajinář 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
   Landscape painting experienced the greatest flourishing in our country during the 19th century, when it became an independent artistic discipline and was taught for the first time in specialized ateliers at the Prague ...
  • Imaginární orientalismus Gustava Moreaua v kontextu orientalismu a symbolismu 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Domincová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat orientalistickou tvorbu francouzského malíře Gustava Moreaua v kontextu orientalismu a symbolismu v druhé polovině 19. století. Práce se soustředí na srovnání reprezentace Orientu ...
  • Jan Quirin Jahn a slovník dějin umění? (Počátky dějin umění v českých zemích) 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   Práce je věnována osobnosti malíře a osvícenského erudity v jedné osobě, Janu Jakubovi Quirinu Jahnovi (1739-1802) a jeho nedokončenému projektu dějin umění založeném na životopisech umělců. Protože součástí práce je také ...
  • Jaromír Stretti-Zamponi (1882-1959) - život a dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Výborná, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Jaromír Stretti-Zamponi (1882-1959) - život a dílo Bakalářská práce se věnuje životu a umělecké tvorbě Jaromíra Stretti-Zamponiho, malíře a zejména předního českého grafika první poloviny 20. století, který pocházel z ...
  • Johann Georg de Hamilton. Život a dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Ourodová, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Obsahem této disertační práce život a dílo Johanna Georga de Hamiltona, ne příliš známého malíře štvanic, portrétů koní, psů, loveckých zátiší a loveckých výjevů. Johann Georg de Hamilton (1672-1737), malíř původem ze známé ...
  • Kalendář a jeho vizuální aspekty v českých zemích 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Holečková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Tématem diplomové práce je uměleckohistorický vývoj nástěnných kalendářů v českých zemích v 19. století s přesahem do 20. století. Práce srovnává nástěnný kalendář s kalendářem knižním a také s plakátem, tedy s nejbližšími ...
  • Krajinomalba v Praze 1840 - 1890. Prezentace krajinomalby a její feflexe na výstavách Krasoumné jednoty 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 6. 2011
   The Landscape painting in Prague 1840-1890: Presentation and reflection of landscape painting at the Art Union exhibitions. PhD thesis by PhDr. Lucie Vlčková Supervisor: Prof. PhDr. Roman Prahl ABSTRACT: The present thesis ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV