• Analýza atraktorů zobecněných Newtonovských tekutin v 3d oblastech 

   Defence status: DEFENDED
   Žabenský, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Zkoumáme systém nelineárních parciálních diferenciálních rovnic, konkrétně tzv. model Ladyženské, ve třech prostorových dimenzích. Ukážeme, že po přidání perturbace vyššího řádu tento model vykazuje podstatně lepší ...
  • Analýza disipativních rovnic v neomezených oblastech 

   Defence status: DEFENDED
   Michálek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   V první části práce jsou uvedeny a zkoumány prostory funkcí, jež jsou vhodné pro analýzu parciálních diferenciálních rovnic v neomezených oblastech. Výsledky jsou poté aplikovány v druhé části na semilineární vlnovou rovnici ...
  • Analýza epidemií infekčních nemocí ve velkých populacích. 

   Defence status: DEFENDED
   Beščec, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
  • Analýza epidemiologických modelů 

   Defence status: DEFENDED
   Žabenský, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 6. 2009
  • Analýza epidemiologických modelů s nehomogenní populací. 

   Defence status: DEFENDED
   Řehoř, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 6. 2010
  • Analýza modelů SIR 

   Defence status: DEFENDED
   Kociánová, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Práce se zabývá analýzou stability epidemiologických modelů se zpožděním. K tomuto účelu nejprve formulujeme základní teorii diferenciálních rovnic se zpož- děním a zásadní tvrzení o ljapunovských funkcích a stabilitě, ...
  • Analýza rovnovážných bodů v ekonomických modelech 

   Defence status: DEFENDED
   Stibůrek, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 6. 2008
   Nazev pracc: Analyza roviiovaznych bodu v ekonomickycli rnodelech Autor: David Stiburek Katcdra (ustav): Katedra matcmatickc analyzy Vcdouci bakalarske prace: UNDr. Dalibor Prazak, Ph.D. (- -mail vedouciho: ra'/akiojkarli ...
  • Analýza systémů dravec-kořist 

   Defence status: DEFENDED
   Vostruha, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
  • Arrowovy věty o rozporech veřejné volby 

   Defence status: DEFENDED
   Žárský, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 7. 2020
   In 1950 Kenneth Arrow proved a famous theorem which states that if we impose certain rather natural conditions on an electoral system, then there must be a dictator amongst the voters. In other words, no electoral system ...
  • Asymptotické chování nelineárních evolučních rovnic hyperbolického typu. 

   Defence status: DEFENDED
   Vostruha, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Práce je tematicky rozdělena na dvě části. V první části se vy- buduje teorie prostorů Hα a dokáže se existence a jednoznačnost slabého řešení studované nelineární parciální diferenciální rovnice hyperbolického typu. V ...
  • Dynamika replikátorové rovnice 

   Defence status: DEFENDED
   Balážová, Silvia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 9. 2009
  • Evolutionary differential equations in unbounded domains 

   Defence status: DEFENDED
   Slavík, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
   We study asymptotic properties of evolution partial differential equations posed in unbounded spatial domain in the context of locally uniform spaces. This context allows the use of non-integrable data and carries an ...
  • Fixed point theorems in the theory of differential equations 

   Defence status: DEFENDED
   Zelina, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 6. 2020
   This thesis is devoted to show various applications of fixed point theorems on dif- ferential equations. In the beginning we use a notion of topological degree to derive several fixed points theorems, primarily Brouwer, ...
  • Hra o volbě teritoria 

   Defence status: DEFENDED
   Slavík, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   V předložené práci se zabýváme aplikací evoluční teorie her v behaviorální ekologii, konkrétně hrou o volbě teritoria, která popisuje distribuci populace na konečném počtu různě ohodnocených plošek, a dokazujeme existenci, ...
  • Izoperimetrická nerovnost 

   Defence status: DEFENDED
   Hoffmann, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 6. 2009
  • Lineární teorie diferenciálních rovnic se zpožděním 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Tato práce se zabývá studiem zpožděných diferenciálních funkcionálních rovnic. Z Banachovy věty o pevném bodě plyne existence jednoznačného řešení, ale už žádná infor- mace o tom, jak vypadá. V práci se zaměřujeme právě ...
  • Maticový kalkulus 

   Defence status: DEFENDED
   Pekárková, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Název práce: Maticový kalkulus Autor: Lenka Pekárková Katedra: Katedra matematické analýzy Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D., Katedra matema- tické analýzy Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá ...
  • Nemožné množiny 

   Defence status: DEFENDED
   Silber, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   In this work we de fine Hausdorff measure and dimension, describe the geometrical construction of a Besikovitch set and adapt this approach to construct a Kakeya set. We also describe another construction of a Besicovitch ...
  • Nestandardní analýza a její aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Hýlová, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The aim of this thesis is to apply methods of nonstandard analysis on the topic of strong derivative. First of all, we sum up basic knowlegde of nonstan- dard analysis, we introduce some nonstandard definitons (such as ...
  • Nestandardní analýza dynamických systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Slavík, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   V předložené práci se zabýváme aplikací nestandardní analýzy na dynamické systémy, konkrétně na ω-limitní množinu, stabilitu a globální atraktor. V práci zavádíme pojem elementárního vnoření, podrobně rozebíráme zavedení ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV