• Behaviour of new types of material models in a squeeze flow geometry 

   Defence status: DEFENDED
   Řehoř, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Studium chování nejrůznějších materiálů při lisování (squeeze flow) představuje důle- žitou techniku využívanou v reologii a je relevantní rovněž z hlediska technologického (zjednodušený popis některých typů tlumičů, ...
  • Deformations of light activated shape memory polymers 

   Defence status: DEFENDED
   Cehula, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Svetlom aktivované polyméry s tvarovou pam̈at'ou (SAPTP) sú inteligentné ma- teriály schopné zapam̈atat' si deformovaný stav (dočasný tvar) v dôsledku vysta- venia ultrafialovému (ÚV) žiareniu. Do trvalého ...
  • Diffuse interface models in theory of interacting continua 

   Defence status: DEFENDED
   Řehoř, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 9. 2018
   V předložené práci se věnujeme studiu fyzikálních systémů sestávajících ale- spoň ze dvou nemísitelných tekutin, kde každá z nich vyplňuje jinou část pro- storu a tvoří takzvanou fázi. S prouděním vícefázových tekutin se ...
  • Electrical impedance tomography of soft tissue 

   Defence status: DEFENDED
   Pšenka, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Elektroimpedanční tomografie měkkých tkání Bakalářská práce podává přehled o problematice použití elektroimpedanční tomografie (EIT) jako zobrazovací metody se zvláštním důrazem na aplikace ve zdravotnictví. V rámci těchto ...
  • Implicit constitutive relations in lower dimensional models in continuum mechanics 

   Defence status: DEFENDED
   Cichra, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 2. 2020
   We study implicit constitutive equations and their possible applications in the description of the elastic and plastic response of isotropic solids. We develop a thermodynamic framework for the elastic and plastic response ...
  • Implicitly constituted fluids and their flows in complicated geometries 

   Defence status: DEFENDED
   Janečka, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 10. 2018
   V práci studujeme chování nestlačitelných nenewtonovských tekutin, jejichž vztah mezi smykovým napětím a rychlostí smyku je dán nemonotonní eso- vitou křivkou. Tyto tekutiny jsou popsány speciální třídou implicitních kon- ...
  • Mathematical modelling of glass forming process 

   Defence status: DEFENDED
   Chaloupka, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Diplomová práce se zaměřuje na modelování výroby tabulového skla použitím aproximace proudění viskózního filmu. Po zprůměrování Navierových- Stokesových rovnic přes jednu prostorovou proměnnou transformujeme oblast, jejíž ...
  • Mathematical models for incompressible non-newtonian fluids with non-monotone dependence of shear stress on shear rate 

   Defence status: DEFENDED
   Perlácová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Práca skúma rozvíjajúcu sa teóriu, ktorá zavádza implicitné konštitutívne vzťahy do modelovania tekutín. Vychádzame z podrobnej rešerše vedeckej literatúry, ktorá je zameraná na experimentálne data závislosti šmykového ...
  • Motion of a body in a fluid with pressure dependent viscosity 

   Defence status: DEFENDED
   Sláčík, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Mnoho technologicky důležitých nestlačitelných tekutin vykazuje silnou závislost viskozity na tlaku; k měření je často užíván viskometr s padajícím válcem, přičemž viskozita je určena nepřímo z doby pádu závaží o danou ...
  • The motion of a fluid with pressure dependent material moduli under a surface load 

   Defence status: DEFENDED
   Janečka, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   V předložené práci studujeme pohyb homogenní, izotropní, nestlačitelné tekutiny s viskozitou závislou na tlaku. Pohyb je studován v nekonečné oblasti při povrchovém zatížení předepsaným tlakem na jedné z hranic oblasti. ...
  • On the response of nonlinear dynamical systems to step input 

   Defence status: DEFENDED
   Jiříček, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Práce zkoumá odezvu systémů, jejichž dynamika je popsána ne- lineárními diferenciálními rovnicemi, přičemž nás zajímá především odezva na skokové buzení. Konkrétně pracujeme s rovnicí vyjadřující materiálový vztah ...
  • Shear and vorticity banding 

   Defence status: DEFENDED
   Skřivan, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Některé ne-newtonovské tekutiny vykazují nemonotonní závislost smykového napětí na rychlosti smyku. Tato nemonotónnost vede k nestabilnímu proudění, které se posléze ustálí ve vrstveném proudění, konkrétně se vytvoří smykové ...
  • Spectrum of an operator chracterising the stability of the pipe flow 

   Defence status: DEFENDED
   Jurček, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Stability is a fundamental property of a solution of a system of differential equations. If the system is represented by a linear differential operator, then the negativity of its spectrum implies the stability of the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV