• Cyklizační reakce některých derivátů anthranilamidu 

   Sedláková, Jitka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 7. 6. 2006
  • Cyklizační reakce zprostředkované tranzitními kovy 

   Matoušová, Eliška (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 15. 12. 2011
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Mgr. Eliška Matoušová Školitel: prof. RNDr. Milan Pour, PhD. Název disertační práce: Cyklizační reakce ...
  • Enantioselective synthesis of homoallylic alcohols using chiral N-oxide organocatalysts 

   Mikušek, Jiří (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Abychom rozšířili dřívější výzkum,1 rozhodli jsme se dále prozkoumat schopnosti organokatalyzátoru (+)-METHOX katalyzovat allylace nearomatických, α,β-konjugovaných aldehydů pomocí allyltrichlorosilanu v prostředí CH3CN. ...
  • Koincidence antifungální a cytostatické aktivity u derivátů koruskanonu A a analog přírodních laktonů 

   Tichotová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 29. 3. 2011
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Mgr. Lucie Tichotová Školitel: Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Název disertační práce: Koincidence antifungální ...
  • Nové deriváty kombretastatinu 

   Horký, Pavel (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Pavel Horký Konzultant: Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Název diplomové práce: Nové deriváty kombretastatinu ...
  • Nové deriváty přírodních látek s biologickým účinkem 

   Horký, Pavel (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 14. 6. 2019
   V rámci této disertační práce bylo připraveno několik sérií 3,4-diarylfuranonů a 3,4-diarylfuranů analogických k přírodnímu kombretastatinu A-4 a k antifungálně aktivnímu 5-(acyloxymethyl)-3-(halofenyl)-2,5-dihydrofuran-2-onu, ...
  • Optimalizace syntézy 3-(4-bromfenyl)-5-hydroxymethyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-onu 

   Krenk, Ondřej (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   Léčba rakoviny vyžaduje stálé hledání nových antineoplastik. Studie biologické aktivity přírodních látek ukázaly, že široké spektrum biologické aktivity vykazují látky s α,β- nenasyceným-δ-laktonem. Vznikla řada syntéz ...
  • Picolinamide Derivatives of N-Methyl Valine as New Possible Chiral Organocatalysts in the Enantioselective Reduction of Aromatic Ketimines with Trichlorosilane 

   Bešťák, Petr (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   N O 5, Cl3SiH (60%, 28%ee) HN PMP H MePh HN PMP MePh H R; 36% + S; 64% 1a 1aa 1ab NH O O O Ph NH PMP O O H Ph NH PMP O O H + (90%, 22%ee) R; 39% S; 61% 5, Cl3SiH 1b 1bb 1ba A N H O O N H N ON Ph Ph OH B O 5, Cl3SiH (49%; ...
  • Príprava a oxidatívny coupling 1,5-disubstituovaných tetrazolov 

   Hrušková, Zuzana Rania (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganickej a organickej chémie Kandidát: Zuzana Rania Hrušková Školitel: Prof. RNDr. Milan Pour, PhD. Název diplomové práce: Príprava a oxidatívny ...
  • Přímá aktivace vazby C-H v tetrazolech 

   Lubojacký, Richard (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Přímá aktivace vazby C-H v tetrazolech Richard Lubojacký, 5. ročník školitel: Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Katedra anorganické a organické chemie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové V rámci této diplomové práce ...
  • Přímá aktivace vazby C-H v tetrazolech 

   Lubojacký, Richard (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 6. 12. 2010
   Přímá aktivace vazby C-H v tetrazolech Richard Lubojacký, 5. ročník školitel: Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Katedra anorganické a organické chemie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové V rámci této diplomové práce ...
  • Příprava (1-fenyltetrazol-5-yl) magnesiumchloridu a jeho reakce s elektrofily 

   Kopicová, Irena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 7. 6. 2006
  • Příprava a biologická aktivita 3,4,5-trisubstituovaných furanonů 

   Kotek, Ondřej (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   V rámci této diplomové práce byla připravena série několika 3,4,5- trisubstituovaných 2,5-dihydrofuran-2-onů odvozených od struktury 3-(4- halofenyl)-5-acetyloxymethyl-2,5-dihydrofuran-2-on. Připravené látky byly podrobeny ...
  • Příprava chirálních derivátů chinazolinu 

   Górecki, Lukáš (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Lukáš Górecki Konzultant: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Název diplomové práce: Příprava chirálních derivátů ...
  • Studium vztahů struktura - antifungální aktivita u substituovaných butenolidů 

   Šenel, Petr (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
   V rámci této disertační práce bylo připraveno několik sérií 3-(4-bromfenyl)-2,5- -dihydrofuran-2-onů s různou substitucí v poloze 5 odvozených od struktury in vitro antifungálně aktivního 3-(4-bromfenyl)-5-acetyloxymethy ...
  • Syntéza a biologické hodnocení vybraných polysubstituovaných furanonů 

   Kratochvíl, Jiří (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Úkolem této diplomové práce byla příprava 5-(benzyloxymethyl)-3-(4-bromfenyl)-2,5- dihydrofuran-2-onu odvozeného od cytostaticky účinných 5-alkoxymethyl-3-(4-bromfenyl)-2,5- dihydrofuran-2-onů. Cílovou molekulu se však ...
  • Syntéza a cytostatická aktivita 3,5-disubstituovaných pentenolidů analogických gelastatinu 

   Pavlík, Jan (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 30. 9. 2008
   V rámci této disertační práce byla připravena rozsáhlá série 5-(acyloxymethyl)-3-aryl- 5,6-dihydro-2H-pyran-2-onů a zkoumána jejich cytostatická aktivita. Klíčovými kroky přípravy látek byla alkylace esterů substituovaných ...
  • Syntéza a využití vybraných dusíkatých heterocyklů 

   Mikušek, Jiří (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Mgr. Jiří Mikušek Školitel: prof. RNDr. Milan Pour, PhD. Název disertační práce: Syntéza a využití vybraných ...
  • Syntéza a využití vybraných dusíkatých heterocyklů 

   Mikušek, Jiří (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 24. 2. 2017
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Mgr. Jiří Mikušek Školitel: prof. RNDr. Milan Pour, PhD. Název disertační práce: Syntéza a využití vybraných ...
  • Syntéza nových derivátů kombretastatinu 

   Brůža, Zbyněk (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Zbyněk Brůža Konzultant: Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Název diplomové práce: Syntéza nových derivátů ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV