• Analýza a srovnání metod odhadu biofyzikálních parametrů z dat DPZ 

   Defence status: DEFENDED
   Bartaloš, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 9. 2008
  • Analýza hustoty lesních porostů s využitím texturálních příznaků snímků vysokého prostorového rozlišení a dat leteckého laserového skenování 

   Defence status: DEFENDED
   Bromová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 9. 2012
   Analýza hustoty lesních porostů s využitím texturálních příznaků snímků vysokého prostorového rozlišení a dat leteckého laserového skenování Abstrakt Hlavním cílem práce je zhodnotit hustotu lesních porostů na Šumavě. ...
  • Analýza vlivu kalibrace a vyrovnání pásů na geometrickou přesnost bodového mračna pořízeného UAV lidarovým snímáním 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Dennis (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 5. 2021
   This diploma thesis solves the analysis of the influence of calibration and the method of strips alignment on the geometric accuracy of a point cloud acquired by UAV lidar scanning. The aim was to find out the influence ...
  • Automatická detekce přechodů pro chodce z leteckých snímků 

   Defence status: DEFENDED
   Tomíček, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   There are a number of studies that deal with detection of road network from image Remote Sensing data. However, little work has been done on algorithms for horizontal road signs detection from Remote Sensing data. On the ...
  • Deep learning for tree line ecotone mapping from remote sensing data 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Hluboké učení se v posledních letech stále více uplatňuje v dálkovém průzkumu, především jako klasifikační algoritmus. První část této práce popisuje hluboké neuronové sítě používané pro klasifikaci v dálkovém průzkumu a ...
  • Detection of Equilibrium Line Altitude (ELA) Changes from Remote Sensing Data; Case Study from the Cordillera Blanca, Peru 

   Defence status: DEFENDED
   Paraj, Zsolt (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Cílem této diplomové práce je zmapovat změny ledovců v Cordillera Blanca v období od roku 1987 do roku 2014. Tato diplomová práce zaměřuje pozornost na tři hory a jedenáct ledovců v severní části Cordillera Blanca. Vstupní ...
  • Detekce archeologických nalezišť z dat ULS/ALS 

   Defence status: DEFENDED
   Matthess, Miroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Nové technologie umožňují archeologům prozkoumávat místa, která dříve byla jejich zrakům skryta. Zejména zalesněné oblasti byly dříve pro archeologický průzkum velice obtížným terénem. V posledních letech však technologie ...
  • Fotogrammetrické metody kontroly kvality digitálního modelu terénu 

   Defence status: DEFENDED
   Patková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 6. 2007
  • Hodnocení vlivu interpolace při koregistraci radarových snímků 

   Defence status: DEFENDED
   Slačíková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Hodnocení vlivu interpolace při koregistraci radarových snímků Abstrakt Koregistrace dvou radarových snímků se subpixelovou přesností je nezbytná pro správné odečtení fáze a vytvoření interferogramu. Chyby vzniklé při ...
  • Kalibrace UAV laserového skenování 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dvořák, Dennis (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Prostorová přesnost bodů získaných z leteckého laserového skenování je nejvíce ovlivněna parametry použitého GNSS přijímače, IMU jednotky a parametry vlastního letu. Důležitou roli hraje přesnost tzv. kalibrace, tj. určení ...
  • Klasifikace dat leteckého laserového skenování s využitím informace o intenzitě a šířce zaznamenaného signálu 

   Defence status: DEFENDED
   Petr, Peter (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Klasifikace dat leteckého laserového skenování s využitím informace o amplitudě a šířce signálu Abstrakt Filtrace bodového mračna za účelem odvození digitálního modelu reliéfu a digitálního modelu povrchu je jedním ze ...
  • Klasifikace land cover z hyperspektrálních dat v rekultivovaných oblastech Sokolovské hnědouhelné pánve 

   Defence status: DEFENDED
   Málková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Klasifikace land cover z hyperspektrálních dat v rekultivovaných oblastech Sokolovské hnědouhelné pánve Abstrakt Předkládaná diplomová práce si klade za cíl vytvořit metodiku klasifikace vegetačního pokryvu z hyperspektrálních ...
  • Klasifikace liniových prvků z družicových dat 

   Defence status: DEFENDED
   Kolankiewiczová, Soňa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Tato práce se věnuje objektové klasifikaci liniových prvků z družicových dat. Hlavním cílem práce je stanovení vhodného postupu klasifikace vybraných liniových prvků (silnice a železnice) z dat velmi vysokého rozlišení. ...
  • Klasifikace silniční sítě z dat leteckého laserového skenování a optických dat DPZ vysokého rozlišení 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchařová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Klasifikace silniční sítě z dat leteckého laserového skenování a optických dat DPZ vysokého rozlišení Abstrakt Objektová klasifikace krajinného pokryvu je v současné době jedním ze způsobů zpracování dat dálkového průzkumu ...
  • Klasifikace smrkových porostů s využitím obrazové a laboratorní spektroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Soudková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá subpixelovou klasifikací hyperspektrálních dat ze senzoru APEX. V rešeršní části jsou popsány algoritmy subpixelové klasifikace a spektrální charakteristiky vegetace. V praktické části je zpracována ...
  • Klasifikace UAV hyperspaktrálních obrazových dat s využitím metod hlubokého učení 

   Defence status: DEFENDED
   Řádová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Uvedená diplomová práce "Klasifikace UAV hyperspektrálních (HS) obrazových dat s využitím metod hlubokého učení" se v obecné rovině věnuje klasifikačním metodám hyperspektrálních snímků. Ve své rešeršní části diplomová ...
  • Klasifikace vegetačního pokryvu z dat DPZ pro účely vyhodnocení rizika nákazy klíšťovou encefalitidou 

   Defence status: DEFENDED
   Červená, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Klasifikace vegetačního pokryvu z dat DPZ pro účely vyhodnocení rizika nákazy klíšťovou encefalitidou Abstrakt Tato práce si klade za cíl zjistit, jak nejpřesněji klasifikovat snímky Landsat do různých kategorií lesních ...
  • Koregistrace dat leteckého laserového skenování a leteckých měřických snímků 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Tato práce se věnuje koregistraci dat leteckého laserového skenování a leteckých měřicích snímků, porovnává využitelnost koregistračních metod v praxi. Teoretická část rozebírá koregistrační metody obrazových dat se zaměřením ...
  • Mapování blokových akumulací z RPAS LiDARových a obrazových dat 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   V současnosti díky neustálému vývoji v měřící technice je možné pořídit velmi podrobná a přesná data popisující povrch Země. V rámci projektu "Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z ...
  • Mapování rozsahu mořského ledu metodami DPZ 

   Defence status: DEFENDED
   Suchá, Renáta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Mapování rozsahu mořského ledu metodami DPZ Abstrakt Cílem této práce je na příkladu Beaufortova moře ukázat využití metod dálkového průzkumu Země pro monitorování mořského ledu. V první části práce vycházející z rešerše ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV