• Analysis and solutions for agenda manipulation in international politics 

   Megyeri, András Áron (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   The aim of this thesis is to analyze agenda manipulation in international negotiations. The analysis is focused on the United Nations Framework Convention on Climate Change and its conferences in the past three year. A ...
  • Analýza dopadu demografického vývoje na zaměstnanost a politiku zaměstnanosti starších osob v České republice 

   Špirková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   Diplomová práce "Analýza dopadu demografického vývoje na zaměstnanost a politiku zaměstnanosti starších osob v České republice" se zabývá specifickým postavením starších osob na trhu práce, které jsou při ztrátě zaměstnání ...
  • Analýza individuálního plánování v občanském sdružení Naděje 

   Mitisková, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   This diploma thesis deals with the individual planning of the social service's course. This is the process between an user of the social service and social worker, which should lead to an improvement of user's unfavourable ...
  • Analýza právních a sociálních podmínek podpory sociálního podnikání v ČR 

   Kolář, Šimon (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Diplomová práce "Analýza právních a sociálních podmínek podpory sociálního podnikání v ČR" se zabývá sociálním podnikáním České republice. Cílem práce je analyzovat sociální a právní podmínky pro boj proti sociálnímu ...
  • Artikulace veřejné politiky k eutanazii 

   Mertová, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   MERTOVÁ, Simona. Artikulace veřejné politiky k eutanazii. Praha, 2016. 156 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Katedra veřejné a sociální politiky. Vedoucí ...
  • Czech labour market for foreigners and the situation of Vietnamese employees 

   Nguyen, Anh Dung (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 3. 2. 2011
   Most of the European countries are now facing the common challenge from aging population. This affects the labour market and consecutively the economic engine. As a matter of course the Czech Republic has to welcome workers ...
  • Důchodový systém v ČR - vývoj po roce 1989 a jeho reforma 

   Belčev, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 22. 10. 2013
   Rigorózní práce se zaměřuje na analýzu reformy českého důchodového systému s tím, že pro uvědomění si příslušných konsekvencí je analyzována v kontextu celého vývoje českého důchodového systému po roce 1989. Vedle hodnotového ...
  • Důchodový systém v ČR - vývoj po roce 1989 a jeho reforma 

   Belčev, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Diplomová práce se zaměřuje na analýzu reformy českého důchodového systému s tím, že pro uvědomění si příslušných konsekvencí je analyzována v kontextu celého vývoje českého důchodového systému po roce 1989. Vedle hodnotového ...
  • The EU structural funds in the 10 new member states: How they were implemented in the 2004-06 period 

   Vašáková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
   The aim of this paper is to analyze the key characteristics of Structural Funds implementation in the 10 New Member States during the 2004-2006 period. The paper introduce the basic information about the Structural Funds, ...
  • Harmonizace pracovních a rodinných rolí jako problém sociální politiky 

   Duškov, Ivan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 28. 3. 2011
   Předkládaná studie je rozšířenou a aktualizovanou verzí mé diplomové práce "Konflikt pracovních a rodinných rolí a jak mu čelit", kterou jsem obhájil na Katedře veřejné a sociální politiky ISS FSV UK v Praze v červnu 2010. ...
  • Implementace projektu "Výuka humanitních věd na VUT v Brně" v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 2004-2006 

   Buršíková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Shrnutí Má diplomová práce se zabývala hodnocením míry úspěšnosti projektu "Výuka humanitních předmětů na VUT v Brně" v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 2004 - 2006. Postupovala jsem od stanovení paradigmat ...
  • Klasifikace venkovských obcí dle rozvojového potenciálu 

   Skála, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   Problematika venkovských obcí se v ČR týká cca 5,8 tisíce obcí, tj. 93 % všech obcí v ČR, které pokrývají více než tři čtvrtiny území ČR, a ve kterých žije přes 3 mil. obyvatel, tj. více než třetina celkové populace ČR. ...
  • Komparace penzijních systémů v České republice a ve Spojených státech amerických 

   Brtník, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   This thesis present an analysis of pension systems in the Czech Republic and the United States of America, according to the status in 2013. The aim is to make comparison of pension schemes based on defined criteria, that ...
  • Konflikt pracovních a rodinných rolí a jak mu čelit 

   Duškov, Ivan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Diplomová práce "Konflikt pracovních a rodinných rolí a jak mu čelit" se primárně zaměřuje na identifikaci příčin obtížného slaďování pracovních a rodinných povinností, následně pak na detekci a popsání derivátů zmíněného ...
  • Labour Market Policies of the Czech Republic and Kyrgyzstan : A Comparative Analysis 

   Itibaev, Kairat (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   Tato práce provádí srovnávací analýzu politik pracovního trhu v České republice a Kyrgyzstánu. Prostřednictvím srovnávací analýzy odhaluje výhody a nedostatky týkající se trhu práce. Dále zkoumá úlohu a účinnost různých ...
  • The Magnitude of Governance in Addressing HIV/AIDS Problems in Ethiopia 

   Balcha, Daniel Messele (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Tato případová studie se snaží zjistit rozsah vládnutí při řešení problematiky HIV/AIDS v Etiopii s využitím fór partnerství HIV / AIDS, které v této zemi existují. S účastníky studie, kteří zastupují vládní sektor, neziskový ...
  • Media: the pivotal regulator 

   Perinpanayagam, Angela Nivandranee (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Diplomová práce pojednává o důležitém tématu privátních ziskových médií (tištěných i vysílaných, bez ohledu na platformu skrze které jsou šířena) a to na problematice migrace. Skrze teoretické i empirické studium mediálního ...
  • Nesnadná koexistence státu a katolické církve v ČR 

   Mocová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 20. 6. 2008
   Práce s názvem "Nesnadná koexistence státu a katolické církve v České republice", analyzuje vztah státu a katolické církve v České republice a sleduje na základě analýzy různých interpretací kategorie veřejného zájmu otázku ...
  • Odliv mladých lidí z města Šumperka - analýza příčin a návrh řešení problému 

   Strachotová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   The diploma thesis is a case study of the outflow of young people from the town of Šumperk. The aim of this work is to explain the main causes of the problem, to determine the extent to which suburbanization is involved ...
  • Politické a sociální důsledky hospodářské globalizace 

   Holpuch, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV