• Analysis and solutions for agenda manipulation in international politics 

   Defence status: DEFENDED
   Megyeri, András Áron (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   The aim of this thesis is to analyze agenda manipulation in international negotiations. The analysis is focused on the United Nations Framework Convention on Climate Change and its conferences in the past three year. A ...
  • Analýza dopadu demografického vývoje na zaměstnanost a politiku zaměstnanosti starších osob v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Špirková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   Diplomová práce "Analýza dopadu demografického vývoje na zaměstnanost a politiku zaměstnanosti starších osob v České republice" se zabývá specifickým postavením starších osob na trhu práce, které jsou při ztrátě ...
  • Analýza individuálního plánování v občanském sdružení Naděje 

   Defence status: DEFENDED
   Mitisková, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Diplomová práce pojednává o individuální plánování průběhu sociální služby. Je to proces mezi uživatelem sociálních služeb a sociálním pracovníkem, který má vést ke zlepšení nepříznivé sociální situace. Diplomová práce se ...
  • Analýza právních a sociálních podmínek podpory sociálního podnikání v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Šimon (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Diplomová práce "Analýza právních a sociálních podmínek podpory sociálního podnikání v ČR" se zabývá sociálním podnikáním České republice. Cílem práce je analyzovat sociální a právní podmínky pro boj proti sociálnímu ...
  • Artikulace veřejné politiky k eutanazii 

   Defence status: DEFENDED
   Mertová, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   MERTOVÁ, Simona. Artikulace veřejné politiky k eutanazii. Praha, 2016. 156 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Katedra veřejné a sociální politiky. Vedoucí ...
  • Barriers and Opportunities of Strategic Governance in Higher Education in West Africa: The Case of Senegal 

   Defence status: DEFENDED
   Ndiaye, Sokhna Adele Rosalie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 25. 5. 2022
   References NDIAYE, Sokhna, A. R. Barriers And Opportunities Of Strategic Governance In Higher Education In West Africa: The Case Of Senegal. Praha, 2022. 212 pages. Dissertation thesis (PhD.). Charles University, Faculty ...
  • Czech labour market for foreigners and the situation of Vietnamese employees 

   Defence status: DEFENDED
   Nguyen, Anh Dung (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 3. 2. 2011
   Most of the European countries are now facing the common challenge from aging population. This affects the labour market and consecutively the economic engine. As a matter of course the Czech Republic has to welcome workers ...
  • Česká televize mezi státem a trhem: Problematika fungování televize veřejné služby v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Stárková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 10. 2. 2006
   Tato práce se zabývá televizí veřejné služby v České republice, vymezuje její funkce, poslání systém financování i vzájemnou provázanost s ostatními aktéry mediální politiky v ČR. V teoretické části práce jsou vymezeny ...
  • Důchodový systém v ČR - vývoj po roce 1989 a jeho reforma 

   Defence status: DEFENDED
   Belčev, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 22. 10. 2013
   The present thesis focuses on the analysis of the Czech pension system reform. In order to understand the respective consequences, the analysis is put into the context of the development of the Czech pension system after ...
  • Důchodový systém v ČR - vývoj po roce 1989 a jeho reforma 

   Defence status: DEFENDED
   Belčev, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Diplomová práce se zaměřuje na analýzu reformy českého důchodového systému s tím, že pro uvědomění si příslušných konsekvencí je analyzována v kontextu celého vývoje českého důchodového systému po roce 1989. Vedle hodnotového ...
  • The EU structural funds in the 10 new member states: How they were implemented in the 2004-06 period 

   Defence status: DEFENDED
   Vašáková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
   The aim of this paper is to analyze the key characteristics of Structural Funds implementation in the 10 New Member States during the 2004-2006 period. The paper introduce the basic information about the Structural Funds, ...
  • Harmonizace pracovních a rodinných rolí jako problém sociální politiky 

   Defence status: DEFENDED
   Duškov, Ivan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 28. 3. 2011
   The submitted text represents updated and extended version of my MA thesis "Work-Family balance: Solving Dilemma". The main objective of this paper is to present the results of empirical research and analyses of causes and ...
  • Implementace projektu "Výuka humanitních věd na VUT v Brně" v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 2004-2006 

   Defence status: DEFENDED
   Buršíková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   My diploma thesis was focused on evaluation of degree of success of project "Education of Humanities at BUT" within a scope of Operational Programme Human Resources Development 2004 - 2006 implementation. I presupposed ...
  • Klasifikace venkovských obcí dle rozvojového potenciálu 

   Defence status: DEFENDED
   Skála, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   Problematika venkovských obcí se v ČR týká cca 5,8 tisíce obcí, tj. 93 % všech obcí v ČR, které pokrývají více než tři čtvrtiny území ČR, a ve kterých žije přes 3 mil. obyvatel, tj. více než třetina celkové populace ČR. ...
  • Komparace penzijních systémů v České republice a ve Spojených státech amerických 

   Defence status: DEFENDED
   Brtník, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   This thesis present an analysis of pension systems in the Czech Republic and the United States of America, according to the status in 2013. The aim is to make comparison of pension schemes based on defined criteria, that ...
  • Konflikt pracovních a rodinných rolí a jak mu čelit 

   Defence status: DEFENDED
   Duškov, Ivan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   This MA theses primary focuses on cause consequence analysis of work-family balance. The next point of this paper is comparative analysis of key figures regarding this conflict in the course of Czech Republic and selected ...
  • Labour Market Policies of the Czech Republic and Kyrgyzstan : A Comparative Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Itibaev, Kairat (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   This thesis conducts a comparative analysis of the labour market policies of the Czech Republic and Kyrgyzstan. Through the comparative analysis advantages and shortcomings of labour market polices are revealed. It further ...
  • The Magnitude of Governance in Addressing HIV/AIDS Problems in Ethiopia 

   Defence status: DEFENDED
   Balcha, Daniel Messele (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   This case study seeks to understand the scope of governance in addressing HIV/AIDS issues in Ethiopia by making use of HIV/AIDS partnership forums that exist in the country. All individuals representing the government ...
  • Media: the pivotal regulator 

   Defence status: DEFENDED
   Perinpanayagam, Angela Nivandranee (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   This thesis brings to you a salient theme: Private for-Profit News Media (Print and Broadcast; irrespective of the platform on which it is disseminated) based on an interesting topic: Migration in order to explore theoretically ...
  • Mohou místní akční skupiny v ČR plnit roli strategického partnera menších obcí pro uplatňování prvků strategického vládnutí na venkově? 

   Defence status: DEFENDED
   Skála, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 26. 6. 2009
   Diplomová práce "Mohou místní akční skupiny v ČR plnit roli strategického partnera menších obcí pro uplatňování prvků strategického vládnutí na venkově?" hledá odpovědi na tuto otázku. Po diskusi na téma venkov práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV