Now showing items 1-20 of 72

  • Aktivní starnutí aneb dobrovolnicvtví seniorů v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Šampalíková, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Diplomová práce se zabývá aktivním stárnutím a dobrovolnictvím seniorů v České republice. Práce se zaměřuje na dobrovolnictví seniorů jako jednu z forem aktivního stárnutí. Cílem práce je zmapovat dobrovolnickou cestu ...
  • Činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež: mezi servisní a expresivní funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá servisními nestátními neziskovými organizacemi, tedy NNO, které poskytují primárně sociální služby veřejnosti. Práce se zaměřuje na servisní a neservisní aktivity organizací s důrazem na ...
  • Činnost NNO zaměřená na integraci čínské menšiny na území České republiky. 

   Defence status: DEFENDED
   Pražáková, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá tématem činností nestátních neziskových organizací, které své aktivity zaměřují i na čínskou menšinu na území České republiky. Konkrétně se práce zaměřuje na popis prointegračních činností vybraných ...
  • Činnost vybraných neziskových organizací zabývajících se domácím násilím 

   Defence status: DEFENDED
   Rosová, Věra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Diplomová práce s názvem "Činnost vybraných neziskových organizací zabývající se domácím násilím" se, jak již název napovídá, zabývá zmapováním všech oblastí činnosti, které vytváří vybrané organizace, které si daly za cíl ...
  • Dlhodobí dobrovoľníci AIESEC Praha: Vnímanie dobrovoľníctva a dôvody pre zotrvávanie v organizácií 

   Defence status: DEFENDED
   Vojteková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 19. 6. 2015
  • Dobrovolnická činnost pro seniory z pohledu mladých dobrovolníků 

   Defence status: DEFENDED
   Anisimova, Alina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání dobrovolnické činnosti pro seniory z pohledu mladých dobrovolníků. V teoretické a empirické částech významná pozornost je věnována motivům pro zapojení do dobrovolnictví. Na ...
  • Dobrovolnictví členů náboženského spolku jako forma občanské angažovanosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kačírková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Cílem této diplomové práce je objasnit, jak se občansky angažují dobrovolníci v náboženském spolku. Teoretická část se zabývá dobrovolnictvím jakožto formou občanské angažovanosti v rámci občanské společnosti. Dále poukazuje ...
  • Dobrovolnictví jako cesta k začátku kariéry 

   Defence status: DEFENDED
   Yanina, Anastasia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   The influence of volunteering on the career of young people in the Czech environment represents an unexplored area of research. This diploma thesis is searching for the answer if volunteering experience and competencies ...
  • Dobrovolnictví mladých lidí motivace a bariéry 

   Defence status: DEFENDED
   Bělohlávková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 27. 10. 2010
   Dobrovolnictví je aktuálním společenským tématem. Je přínosné pro společnost a zároveň i pro jedince, který se mu věnuje. Tato práce se zabývá tématem "mladí lidé a dobrovolnictví". Pojednává o pohledu mladých lidí na ...
  • Dobrovolnictví mládeže ve věku 20 - 24 let - zkušenosti, vnímání, role rodiny a vrstevníků v dobrovolnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Ježová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Volunteering is a really actual issue in abroad and in the Czech republic, too. It is a necessary part of good working civic society. Activities connected with volunteering is desirable to support and pay attention to them. ...
  • Dobrovolnictví seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Špačková, Magdalena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Senior's volunteerism in the Czech Civil Society's background does not have clear contours so far. This thesis brings a clearer idea about senior's volunteerism in the Czech Republic. It outlines the possibilities for ...
  • Dobrovolnictví seniorů v mezigeneračních programech 

   Defence status: DEFENDED
   Zavadová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 29. 9. 2020
   The diploma thesis deals with volunteering of seniors in intergenerational programs. In my work I deal with the phenomenon of volunteering as a beneficial civic activity, together with the phenomenon of an ever-growing ...
  • Dobrovolnictví seniorů v obci 

   Defence status: DEFENDED
   Stropková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Diplomová práce se zabývá tématem dobrovolnictví seniorů v obci. Práce se zaměřuje na specifika dobrovolnictví seniorů s důrazem na přínosy dobrovolnictví pro participující seniory a způsob jejich identifikace s ostatními ...
  • Dobrovolní hasiči v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Rossinski, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Volunteer firefighters are the only traditional interest organization in the Czech Republic with higher proportion of children and youth between the volunteers (members). The aim of the thesis is to clarify the reasons for ...
  • Dobrovolníci a jejich příprava v humanitárních a rozvojových organizacích 

   Defence status: DEFENDED
   Redmerová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 17. 2. 2012
   Dobrovolnictví je již v naší společnosti známým pojmem stejně tak jako jeho význam. Málo se však hovoří o přípravách dobrovolníků před jejich definitivním zapojením do konkrétní činnosti. Tato práce se zaměřuje na přípravu ...
  • Dobrovolník - předvychovatel v České republice a Spojených státech amerických 

   Defence status: DEFENDED
   Luksa, Linda (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 30. 9. 2020
   This master thesis introduces a form of volunteering which is not well known to the public, so-called puppy raising of guide dogs for the visually impaired. This phenomenon is introduced on the background of a comparison ...
  • Dobrovolník s velkým "D" - pohodář, nebo obětavec? 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrušová, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Dobrovolnictví - jedno z témat, které je ve společnosti stále aktuální, neboť může být vnímáno jako jedinečný nástroj řešení sociálních výzev či organizace společnosti se svými specifickými podmínkami. Téma mé diplomové ...
  • Důvěra v neziskové organizace 

   Defence status: DEFENDED
   Vnoučková, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 30. 9. 2020
   The diploma thesis is focused on Visegrad Group citizens' trust in nonprofit organizations. Public trust in nonprofit organization is crucial for functioning of nonprofit organizations in society and for their societal ...
  • Evaluace česky: Situace evaluování projektů organizací občanského sektoru v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Chalupková, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Diplomová práce se věnuje evaluaci v prostředí občanského sektoru v České republice. Jejím hlavním cílem je popsat aktuální stav evaluace v souvislosti s občanským sektorem. Předkládá jeho definice, typologii, metody a ...
  • Evropská nadace a její význam pro rozvoj evropské občanské společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vršovská, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   Tato diplomová práce vychází z předpokladu, že snahy o budování evropské občanské společnosti povedou k účinnějšímu řešení problémů na evropské úrovni. Klade si za cíl vysvětlit význam projektu evropské nadace předkládaného ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV