• Činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež: mezi servisní a expresivní funkcí 

   Burešová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá servisními nestátními neziskovými organizacemi, tedy NNO, které poskytují primárně sociální služby veřejnosti. Práce se zaměřuje na servisní a neservisní aktivity organizací s důrazem na ...
  • Činnost NNO zaměřená na integraci čínské menšiny na území České republiky. 

   Pražáková, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá tématem činností nestátních neziskových organizací, které své aktivity zaměřují i na čínskou menšinu na území České republiky. Konkrétně se práce zaměřuje na popis prointegračních činností vybraných ...
  • Činnost vybraných neziskových organizací zabývajících se domácím násilím 

   Rosová, Věra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Diplomová práce s názvem "Činnost vybraných neziskových organizací zabývající se domácím násilím" se, jak již název napovídá, zabývá zmapováním všech oblastí činnosti, které vytváří vybrané organizace, které si daly za cíl ...
  • Dlhodobí dobrovoľníci AIESEC Praha: Vnímanie dobrovoľníctva a dôvody pre zotrvávanie v organizácií 

   Vojteková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 19. 6. 2015
  • Dobrovolnictví členů náboženského spolku jako forma občanské angažovanosti 

   Kačírková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Cílem této diplomové práce je objasnit, jak se občansky angažují dobrovolníci v náboženském spolku. Teoretická část se zabývá dobrovolnictvím jakožto formou občanské angažovanosti v rámci občanské společnosti. Dále poukazuje ...
  • Dobrovolnictví jako cesta k začátku kariéry 

   Yanina, Anastasia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   The influence of volunteering on the career of young people in the Czech environment represents an unexplored area of research. This diploma thesis is searching for the answer if volunteering experience and competencies ...
  • Dobrovolnictví mladých lidí motivace a bariéry 

   Bělohlávková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 27. 10. 2010
   Dobrovolnictví je aktuálním společenským tématem. Je přínosné pro společnost a zároveň i pro jedince, který se mu věnuje. Tato práce se zabývá tématem "mladí lidé a dobrovolnictví". Pojednává o pohledu mladých lidí na ...
  • Dobrovolnictví mládeže ve věku 20 - 24 let - zkušenosti, vnímání, role rodiny a vrstevníků v dobrovolnictví 

   Ježová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Volunteering is a really actual issue in abroad and in the Czech republic, too. It is a necessary part of good working civic society. Activities connected with volunteering is desirable to support and pay attention to them. ...
  • Dobrovolnictví seniorů 

   Špačková, Magdalena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Dobrovolnictví seniorů nemá na pozadí české občanské společnosti prozatím příliš jasné kontury. Tato práce přináší jasnější představu o dobrovolnictví seniorů v České republice, s přihlédnutím k českým a zahraničním výzkumům ...
  • Dobrovolnictví seniorů v obci 

   Stropková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Diplomová práce se zabývá tématem dobrovolnictví seniorů v obci. Práce se zaměřuje na specifika dobrovolnictví seniorů s důrazem na přínosy dobrovolnictví pro participující seniory a způsob jejich identifikace s ostatními ...
  • Dobrovolní hasiči v České republice 

   Rossinski, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Dobrovolní hasiči jsou jedinou masovou tradiční zájmovou organizací v České republice, která má zvýšený podíl dětí a mládeže mezi dobrovolníky (členy). Cílem diplomové práce je objasnit důvody silného postavení dětí a ...
  • Dobrovolníci a jejich příprava v humanitárních a rozvojových organizacích 

   Redmerová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 17. 2. 2012
   Dobrovolnictví je již v naší společnosti známým pojmem stejně tak jako jeho význam. Málo se však hovoří o přípravách dobrovolníků před jejich definitivním zapojením do konkrétní činnosti. Tato práce se zaměřuje na přípravu ...
  • Dobrovolník s velkým "D" - pohodář, nebo obětavec? 

   Vondrušová, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Volunteering - one of the topics which are still present in the society, as it can be perceived as a unique instrument to solve social challenges or organizing society with its specific conditions. The topic of my diploma ...
  • Evaluace česky: Situace evaluování projektů organizací občanského sektoru v České republice 

   Chalupková, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Diplomová práce se věnuje evaluaci v prostředí občanského sektoru v České republice. Jejím hlavním cílem je popsat aktuální stav evaluace v souvislosti s občanským sektorem. Předkládá jeho definice, typologii, metody a ...
  • Evropská nadace a její význam pro rozvoj evropské občanské společnosti 

   Vršovská, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   Tato diplomová práce vychází z předpokladu, že snahy o budování evropské občanské společnosti povedou k účinnějšímu řešení problémů na evropské úrovni. Klade si za cíl vysvětlit význam projektu evropské nadace předkládaného ...
  • Expertní dobrovolnictví očima neziskového sektoru 

   Spáčilová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   The diploma thesis deals with the intersectoral cooperation between the non- governmental organizations (NGO) and the expert volunteers from the market sector. In the theoretical part, the work is devoted to individual ...
  • Formální dobrovolnictví rusky mluvících cizinců v České republice a zkušenost zapojení se do místní společnosti. 

   Yudenko, Sofiya (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   This diploma thesis deals with the connection between formal volunteering and integration from the perspective of Russian speaking immigrants, in the context of civil society organizations in Czech Republic. I have monitored ...
  • Hodnocení stáží jako formy mezinárodní spolupráce mezi organizacemi občanské společnosti 

   Puzdrova, Maryna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 22. 10. 2012
   . Cílem této práce je zjistit užitečnost stází (studijních cest) jako formy mezinárodní spolupráce a zjistit možnosti zefektivnění těchto stáží. Formou evaluační studii se hodnotí stáže organizované českými neziskovými ...
  • Individualizované reflexívne dobrovoľníctvo v rámci programu Európska dobrovoľnícka služba 

   Nosková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Práca pojednáva o téme individualizovaného reflexívneho dobrovoľníctva v rámci programu Európska dobrovoľnícka služba, z perspektívy dobrovoľníkov samotných. Teoretická časť prináša prehľad teoretických prístupov k ...
  • Inkluzivní dobrovolnictví - Dobrovolnická činnost osob s postižením 

   Marková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Dobrovolnictví představuje fenomén, který oslovuje výzkumníky, představitele mezinárodních institucí i vlád některých zemí, jako nástroj sociální politiky. Současné výzkumy dokládají pozitivní přínosy dobrovolnictví pro ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV