Now showing items 1-16 of 16

  • Aktivní senioři, jejich každodenní aktivity a mobilita: příklad Městské části Praha 12 

   Defence status: DEFENDED
   Kotlínová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   Aktivní senioři, jejich každodenní aktivity a mobilita: příklad Městské části Praha 12 Abstrakt V souvislosti se stárnutím české populace se denní mobilita starších osob stává stále aktuálnějším tématem. Cílem této práce ...
  • Časoprostorové aspekty vzniku "edge cities" v Pražském městském regionu 

   Defence status: DEFENDED
   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Fenomén edge city má své kořeny v amerických metropolitních oblastech. V současnosti se podobné městské formy rovněž nachází i v jiných vyspělých městech. Transformace odehrávající se v post-socialistických metropolích od ...
  • Demografické stárnutí na pražských sídlištích 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Diplomová práce se zaměřuje na demografické stárnutí pražských sídlišť a rezidenční spokojenost seniorů. V teoretické části práce je na základě odborné literatury zpracován souhrn problematiky demografického stárnutí, ...
  • Denní rytmus areálu vysokoškolské koleje 

   Defence status: DEFENDED
   Kadleček, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   Daily rhythm is a concept that has recently brought new insights into the description of how the city operates, the real number and movement of its inhabitants. It reveals facts that are not available in traditional ...
  • Denní rytmy obcí Středočeského kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Frydrych, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   An object of this diploma thesis is a study of daily rhythms of municipalities in the Central Bohemian Region. The aim is to bring new insights into the daily rhythms of the suburban zone of the Prague Metropolitan Area ...
  • Lokalizace volnočasových aktivit obyvatel suburbií: příklad města Roztoky 

   Defence status: DEFENDED
   Frydrych, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Cílem bakalářské práce je zjistit zapojení nově přistěhovalých obyvatel do volnočasových aktivit v místě svého bydliště. Za oblast výzkumu bylo zvoleno město Roztoky ležící severně od Prahy, kde od roku 2000 dochází k ...
  • Maloobchod na pražském Smíchově: prostorová diferenciace večerek a cen zboží 

   Defence status: DEFENDED
   Šebesta, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Práce se zabývá specifickým druhem maloobchodních jednotek s potravinami - tzv. večerkami - v lokalitě centrálního Smíchova v Praze. Cílem práce je prozkoumat prostorovou diferenciaci těchto prodejen a jejich cen a zjistit ...
  • Městské prostory z pohledu mladých žen: příklad Ústí nad Labem 

   Defence status: DEFENDED
   Pohlová, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Městské prostory z pohledu mladých žen: příklad Ústí nad Labem Abstrakt Diplomová práce se zabývá vnímáním městského prostoru. Jejím cílem je odhalení ženských specifik pro percepci městského prostoru. Práce seznamuje s ...
  • Nouzové kolonie v Praze: proměny a současná podoba 

   Defence status: DEFENDED
   Hybnerová, Emilie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 7. 2020
  • Občanská participace v malých obcích Středočeského kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Pečenka, Samuel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Diplomová práce se zabývá občanskou participací jako možnou cestou rozhodování malých obcí na příkladu Středočeského kraje. Práce vychází z teoretických východisek studia konceptu místa a zejména občanské participace. Cílem ...
  • Proměna komerčních aktivit v suburbánní obci Dolní Břežany 

   Defence status: DEFENDED
   Chrástek, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 30. 5. 2022
   The commercial suburbanization had a major impact on the transformation of commercial activities in the hinterland of metropolitan areas in the post-socialist period. This bachelor thesis deals with the transformation of ...
  • Proměna pražského centra v postsocialistickém období 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbík, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Proměna pražského centra v postsocialistickém období Abstrakt Pražské centrum prochází od změny politického režimu v roce 1989 razantní proměnou. S proměnou fyzického stavu budov je často spojena i proměna sociální. Vývoj ...
  • Role ICT v každodenním životě a mobilitě mladých lidí 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtěchovská, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   This diploma thesis is focused on the role of ICT in everyday life and mobility of young people. The main goal of this thesis is to find out how the physical and virtual space mingle in the everyday life and mobility of ...
  • Sociální proměny pražské Libně a obyvatelé lokalit nového bydlení 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpán, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Libeň je čtvrť vnitřního města Prahy, která se v postsocialistickém období dynamicky proměňuje. Bývalá dělnická čtvrť se postupně transformuje v atraktivní rezidenční čtvrť. Práce se věnuje především proměnám sociálního ...
  • VLIV STUDIA A STANICE ŠKOLY NA ČASOPROSTOROVÉ CHOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ 

   Defence status: DEFENDED
   Kadleček, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 1. 2020
   The focus of this research thesis is spatiotemporal behavior of college students. It deals with a population group best characterized by its enormous internal diversity. One of the causes of the diversity within this group ...
  • Vývoj věkové struktury obyvatel města Litoměřice v postsocialistickém období 

   Defence status: DEFENDED
   Jančura, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   In the socialist era, the historical centre and the inner city of Litoměřice were neglected. The development of the town was focused on the development of blocks of flats, which provided facilities especially for young ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV