• Growth of single crystals in material research 

   Defence status: DEFENDED
   Bendová, Anežka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   Title: Growth of single crystals in material research Author: Anežka Bendová Department: Department of Condensed Matter Physics Supervisor of the bachelor thesis: RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., Department of Condensed Matter ...
  • Magnetické a termodynamické vlastnosti REPd2Al3 sloučenin. 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Příprava čistých kovů - stanovení čistoty materiálů pomocí základních fyzikálních veličin. 

   Defence status: DEFENDED
   Proschek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   V předložené práci studujeme čistotu lanthanoidů a jejich čištění pomocí metody elektrotransportu v pevné fázi, zkráceně SSE z anglického solid state electrotransport. Tato metoda slouží k čištění kovů na vysokou úroveň ...
  • Růst fotonických monokrystalů metodou zonální tavby 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíc, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 6. 2022
   Photonic single crystals have important industrial application as laser gain mediums or scintillation detectors. Nowadays, photonic single crystals are industrially grown exclusively by the Czochralski method, laboratory ...
  • Růst monokrystalů a jejich základní charakterizace. 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzlíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá základními metodami růstu monokrystalů. Byla studována technologie přípravy monokrystalů anatasu a rubínu metodou plovoucí zóny v optické peci za různých podmínek složení okolní atmosféry. ...
  • Studium magnetických a termodynamických vlastností ternárních sloučenin se silně korelovanými 4f elektrony. 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 5. 2011
   Zabývali jsme se studiem sloučeniny YPd2Al3 a systému sloučenin CenTmIn3n+2m. Polykrystal YPd2Al3, nový člen skupiny REPd2Al3, byl připraven pomocí obloukového tavení. Rentgenová difrakce potvrdila, že fáze YPd2Al3 ...
  • Studium magnetických kvantově kritických jevů na uranových sloučeninách 

   Defence status: DEFENDED
   Opletal, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Předmětem této práce je studium magnetického fázového diagramu pseu- doternárního systému UCoxRu1−xAl. Czochralského metodou byly úspěšně připraveny tři různé monokrystaly o složení UCo0.19Ru0.81Al, UCo0.27Ru0.73Al a ...
  • Supravodivost a magnetismus uranových sloučenin 

   Defence status: DEFENDED
   Vališka, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 5. 2013
   Cílem této práce je studium systému UCo1−xRuxGe nacházejícího se na rozhraní magnetické nestability. Podrobná studie magnetických a transportních vlastností po- lykrystal· s r·zným obsahem ruthenia odhalila komplexní změnu ...
  • Vliv struktury na magnetické vlastnosti vzácně zeminných intermetalických sloučenin. 

   Defence status: DEFENDED
   Vališka, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Náplní této práce je zkoumání vlivu symetrie na magnetické vlastnosti a supravodi- vost vzácně zeminných intermetalických sloučenin. Byly úspěšně připraveny polykrys- talické vzorky sloučenin YIr2Si2, LaIr2Si2 a SmIr2Si2 ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV