• Analýza christologie a soteriologie J. Pospíšila. 

   Defence status: DEFENDED
   Charvátová, Olga (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
  • Analýza christologie a soteriologie v základních katechismech dostupných v českém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Jaroslava (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
   Resumé Analýza christologie a soteriologie v základních katechismech dostupných v českém jazyce Jaroslava Veselá Cílem předložené diplomové práce je vystihnout, zhodnotit a porovnat christologii jednotlivých katechismů. ...
  • Analýza specifických teologických témat v díle Drama věků od E.G.Whiteové 

   Defence status: DEFENDED
   Lejsal, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   V bakalářské práci "Analýza specifických teologických témat v díle Drama věků od E. G. Whiteové" nejprve představuji historii vzniku Církve adventistů sedmého dne, včetně společenského a náboženského kontextu v USA a ...
  • Básník Slova: Christologie v díle T.S. Eliota 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejdová, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Název: Básník Slova: Christologie v díle T.S. Eliota Tato práce se zabývá christologickou analýzou díla básníka, dramatika a kritika T. S. Eliota. Práce je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola obsahuje historicko-kulturní ...
  • Buditel, historik, apologeta Matěj Procházka (1811-1889) 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháková, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 10. 2019
   v českém jazyce Předkládaná práce se věnuje Matěji Procházkovi (1811-1889), významné postavě náboženského a vlasteneckého života na Moravě ve druhé polovině 19. století a členovi tzv. Sušilovy družiny. Podrobný životopis ...
  • Cesta filozofie náboženství, potažmo filozofické teologie: R. Schaeffler - T. de Boer - C. Jež 

   Defence status: DEFENDED
   Kábele, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 1. 2014
   1 Diplomová práce Tomáš Kábele: Cesta filozofie náboženství, potažmo filozofické teologie: R. Schaeffler - T. de Boer - C. Jež, Praha 2014 Klíčová slova filozofie teologie, systematická teologie, dějiny české teologie ...
  • Christologická a soteriologická analýza díla "Synopsis theologiae dogmaticae specialis" od ThDr. Vojtěcha Šandy 

   Defence status: DEFENDED
   Nosek, Lukáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   Univerzita Karlova v Praze Katolická teologická fakulta Katedra fundamentální a dogmatické teologie Jméno autora diplomové práce: Lukáš Nosek Téma diplomové práce: Christologická a soteriologická analýza díla Synopsis ...
  • Christologická, soteriologická a příslušná spirituální tématav v Dostojevského díle Bratři Karamazovi. 

   Defence status: DEFENDED
   Hejdová, Ludmila (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Diplomová práce "Christologická, soteriologická a příslušná spirituální témata v Dostojevského díle Bratři Karamazovi" se věnuje životu a literárnímu odkazu ruského spisovatele Fjodora Michajloviče Dostojevského, zvláště ...
  • Christologie a soteriologie na vlnách Svobodné Evropy (1980-1995) (Analýza postil otce Msgr. Karla J. Fořta) 

   Defence status: DEFENDED
   Krenciv, Angelika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
   RESUMÉ Dvacáté století. Doba objevů a vynálezů. Doba vyvýšení člověka nad vše tvorstvo i snaha o jeho povýšení nad Stvořitele. Doba pokroku. Zároveň však i doba úpadku: nacistický režim Hitlera, režim komunistický. Odhození ...
  • Christologie a soteriologie v kazatelském díle Dr.Ph. Josefa Čeňka z Wartenburku (1765 - 1843) 

   Defence status: DEFENDED
   Dörrová, Irena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   With Dr. Ph Josef Čeněk of Wartenberk, auxiliary bishop in the Diocese of Hradec Králové, later of Salzburg, we find ourselves in the Austrian Empire, at the time of Josephinism, in a turbulent era of the first half of the ...
  • Christologie v díle Čeňka z Wartenburgu (1765-1843) 

   Defence status: DEFENDED
   Dörrová, Irena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
  • Christologie v díle Josepha Ratzingera 

   Defence status: DEFENDED
   Frývaldský, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   Resumé Christologie v díle Josepha Ratzingera Pavel Frývaldský Tato diplomová práce představuje analýzu významných christologických prací Josepha Ratzingera. Cílem práce je popsat a zhodnotit základní linie a vývoj ...
  • Chudý a pokorný Kristus jako východisko spirituality Vincence de Paul - spiritualita Vincence de Paul a současná christologie 

   Defence status: DEFENDED
   Venturová, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
  • Ekleziologie Tomáše Bavorovského (1562) 

   Defence status: DEFENDED
   Havrlant, Jaroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Charles University in Prague, Catholic Theological Faculty Thesis, Prague 2013 ABSTRACT Ecclesiology of Tomáš Bavorovský († 1562) Jaroslav Havrlant Catholic preacher Tomáš Bavorovský (Thomas of Bavorov) is still a quite ...
  • Ekologické aspekty v Bibli a jejich aktualizace v kontextu současné doby 

   Defence status: DEFENDED
   Brenesselová, Zuzana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   RESUMÉ Tato diplomová práce představuje analýzu ekologických aspektů, které nacházíme v Bibli. Cílem práce poskytnout postoj pro nahlížení a hodnocení otázky stvoření člověka, jeho vztahu k přírodě a jeho prostředí. Obsahová ...
  • Kristus, duch a jednota církve v dějinách. Ekleziologie J. A. Möhlera 

   Defence status: DEFENDED
   Brož, Prokop (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 4. 2008
   This dissertation discusses the theological work of Johann Adam Möhler (1796- 1838) with special emphasis on his ecclesiology. It is divided in two parts: the first part concerns Möhler's course of life in its cultural ...
  • Křesťanské motivy v básních Jana Zahradníčka 

   Defence status: DEFENDED
   Vašková, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Křesťanské motivy v básních Jana Zahradníčka Anotace Práce si klade za cíl zachytit vývoj a proměnu náboženských motivů v básních Jana Zahradníčka a na jejich základě reflektovat fenomén víry v básníkově životě s ohledem ...
  • Mariologie Ludvíka M. Grigniona z Montfortu a Lva XIII. 

   Defence status: DEFENDED
   Klekerová, Vlasta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   The Diplom's Thesis "Mariology of Louise M. Grignion de Montfort and Leo XIII" The Marian worshiper Louis Maria Grignion of Montfort worked in France as a Catholic priest and missionary at the turn of the 17th and 18th ...
  • Mezi Freiburgem a Cáchami Život a dílo německého filosofa a teologa Klause Hemmerleho 

   Defence status: DEFENDED
   Fiedler, Eduard (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Bakalářská práce "Mezi Freiburgem a Cáchami. Život a dílo německého filosofa, teologa a biskupa Klause Hemmerleho" poprvé předkládá českému čtenáři ucelenou teologickou biografii Klause Hemmerleho. Na jednu stranu popisuje ...
  • Mluvení o Bohu na Radiu Praglas 

   Defence status: DEFENDED
   Beránková, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 11. 2007
   Anglická anotace The bachalor thesis "Speaking about God on radio Proglas broadcasting" performs a content analysis of the names of God, Jesus Christ and Virgin Mary in programmes of Radio Proglas. Archived recordings of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV