• Archeobotanické nálezy sbíraných rostlin ve starším pravěku z území České republiky 

   Mandelová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Cílem práce je popsat možnosti studia sbíraných rostlin a vymezit problémy s tím spojené s ohledem na období staršího pravěku. Tato problematika je sledována na nálezech z neolitu, eneolitu a doby bronzové z území České ...
  • Archeologie a turismus v regionu Ústí nad Labem 

   Rauerová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Předložená práce se zabývá archeoturismem v Ústeckém kraji. V práci je na základě odborné literatury zmapována obecná problematika archeologie a turismu. Výsledky analýzy situace v Ústeckém kraji ukazují, že se v tomto ...
  • Archeologie a veřejnost - vztah vědního oboru a laické veřejnosti 

   Mikešová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Práce se zabývá vztahem archeologie a laické veřejnosti na území České republiky. Jejím cílem je analýza a zhodnocení současného stavu prezentace archeologie české veřejnosti a navržení možných řešení zjištěné situace do ...
  • Břeclavsko v době kultury s lineární keramikou 

   Mikulíková, Sabina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Diplomová práce je zaměřena na Břeclavsko v období kultury s lineární keramikou. Zahrnuje stručný úvod do problematiky vývoje LnK na Moravě a přilehlých územích, stejně jako zpracování vývoje Břeclavska v době kamenné. ...
  • Českodubsko v pravěku a raném středověku 

   Spěšná, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Předložená práce se zabývá pravěkým a raně středověkým osídlením na Českodubsku. Sleduje a popisuje nálezy jednotlivých období a kultur od paleolitu do raného středověku (12. stol. n. l.), které z velké většiny pochází z ...
  • Genderová analýza v interpretaci neolitických sociokulturních jevů 

   Remišová Věšínová, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 4. 11. 2011
   Gender je sociální konstrukt, který vyjadřuje, že vlastnosti a chování spojované s obrazem muže a ženy jsou formovány kulturou a společností. Na rozdíl od pohlaví, které je univerzální kategorií a nemění se podle času či ...
  • Genderová analýza v interpretaci neolitických sociokulturních jevů 

   Remišová Věšínová, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 11. 2010
   Gender je sociální konstrukt, který vyjadřuje, že vlastnosti a chování spojované s obrazem muže a ženy jsou formovány kulturou a společností. Na rozdíl od pohlaví, které je univerzální kategorií a nemění se podle času či ...
  • The introduction to the bronze studies in Cambodia 

   Seang, Rosath (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 8. 2011
   Práce je věnována problematice studia doby bronzové na území Kambodže. Toto období je zde datováno od roku 4000. Studium doby bronzové v Kambodži, ležící v nížině v jihovýchodní Asii, bylo dlouho ovlivněno faktem, že země ...
  • K problematice poznání distribuce kamenných surovin na území západního okruhu kultury s lineární keramikou v neolitu 

   Pavlíčková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá distribucí kamenných surovin v neolitu, přičemž hlavní zájem byl soustředěn na oblast Německa. Na základě literatury byl sledován rozptyl artefaktů štípané a broušené industrie v prostoru a ...
  • Kultovní význam zvířat v českém a moravském neolitu 

   Mrázková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce se zabývá možnostmi pronikání zvířecího kultu do duchovního světa neolitického člověka. Autorka se soustředí na hmotné doklady možného kultovního významu z území Čech a Moravy datované do období neolitu. Tyto doklady ...
  • Ľudské pozostatky na sídliskách českého eneolitu 

   Kovaľ, Juraj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 9. 2007
   Táto práca je pokusom o rozpoznie a zúžitkovanie výpovednej hodnoty všetkých foriem nálezov l'udských pozostatkov na sídliskách českého eneolitu. Uspokojit' sa s výkladom l'udských pozostatkov na sídliskách len ako s ...
  • Ľudské pozostatky na sídliskách českého neolitu 

   Kovaľ, Juraj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Práca tématicky nadväzuje na spracovanie nálezov českého eneolitu. Jej podstata spočíva v komplexnom spracovaní pramennej základne, vrátane zatiaľ nepublikovaných, ale veľmi podstatných nálezov z Prahy-Liboce a Prahy- ...
  • Mensch und Höhlen im Neolithikum 

   Peša, Vladimír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 10. 2011
   Člověk a jeskyně v neolitu Vladimír Peša ABSTRAKT Jeskyně jako archeologická lokalita je od počátku archeologických výzkumů v 19. století až po současnost nejčastěji interpretována jako dlouhodobější či krátkodobější ...
  • Mensch und Höhlen im Neolithikum 

   Peša, Vladimír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Člověk a jeskyně v neolitu Vladimír Peša ABSTRAKT Jeskyně jako archeologická lokalita je od počátku archeologických výzkumů v 19. století až po současnost nejčastěji interpretována jako dlouhodobější či krátkodobější ...
  • Mezolitické až raně eneolitické osídlení Pražské plošiny 

   Dufek, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Autor: Josef Dufek, fakulta: filozofická, katedra: Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, název: Mezolitické až raně eneolitické osídlení Pražské plošiny, vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc., počet znaků: , počet ...
  • Možnosti využití funkčních analýz kamenné štípané industrie v archeologii 

   Krásná, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Předmětem zájmu disertační práce je problematika funkčních analýz a traseologie a jejich aplikace na archeologický materiál, zejména kamennou štípanou industrii ve středoevropském kontextu. V práci je nejprve představen ...
  • Neolit na Domažlicku 

   Randová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Předložená práce mapuje osídlení Domažlicka v období neolitu. Sídliště se koncentrují na ostrůvcích degradované hnědozemě na spraši v povodí řeky Radbuzy a na drobných pravostranných přítocích řeky. Domažlicko bylo osídleno ...
  • Neolitická sociokultovní architektura v Čechách 

   Nytrová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Pravěké kruhové sociokultovní architektury jsou výrazem postupné diferenciace a vyšší organizovanosti lidstva počínaje vrcholným neolitem. Za oblast vzniku specifické formy monumentalizujících architektur - rondelů - se ...
  • Neolitické a eneolitické osídlení Hořovické kotliny se zaměřením na kamennou industrii 

   Stolz, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 5. 2009
   Zkoumání neolitického a eneolitického osídlení jednotlivých oblastí je nezastupitelné při studiu celé řady problémů. Například, při řešení celkového osídlení a jeho vývoje, hustoty osídlení, vztahu k přírodnímu prostředí, ...
  • Neolitické a eneolitické osídlení Hořovické kotliny se zaměřením na kamennou industrii 

   Stolz, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 11. 2009
   Zkoumání neolitického a eneolitického osídlení jednotlivých oblastí je nezastupitelné při studiu celé řady problémů. Například, při řešení celkového osídlení a jeho vývoje, hustoty osídlení, vztahu k přírodnímu prostředí, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV