• Czech augmentative suffixes in translation from English 

   Defence status: DEFENDED
   Zahradníková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Tato práce se zaměřuje na analýzu anglických slov, které jsou do češtiny překládány prostřednictvím výrazů obsahujících augmentativní sufixy. Teoretická část se nejprve věnuje základní charakteristice augmentativ na obecné ...
  • English (semi-)modal "need (to)" and its Czech counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Polláková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Anglické sloveso need (to) patří do skupiny sloves, která vykazují atributy jak modálních, tak lexikálních sloves. Cílem práce bude toto sloveso popsat z hlediska jeho významu, použití a gramatických vlastností. První, ...
  • English tough-constructions and their Czech counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Dudáková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato práce se zabývá anglickými tough-constructions a jejich českými překladovými protějšky. Tough-constructions jsou vazby s verbonominálním přísudkem obsahujícím nejčastěji adjektivum a transpozicí předmětu do pozice ...
  • Forensic analysis of anonymization strategies in English 

   Defence status: DEFENDED
   Volná, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Cílem této práce je identifikovat konkrétní rysy psaného projevu, vychází z analýzy napsaných 10 autory, z . poskytnuty dva dopisy popisující stejnou situaci jeden í, a druhý anonymním dopisem. litativní stylistic kterou ...
  • Grammatical concord in existential there-clauses 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato bakalářská práce se se zabývá otázkou neshody významového podmětu a přísudku v anglických existenciálních konstrukcích uvozených there. V těchto větách je gramatickým podmětem existenciální there, ale za gramaticky ...
  • Repetition of the pronoun "it" in native and non-native speakers of English 

   Defence status: DEFENDED
   Graciasová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem opakování zájmena it v mluvených projevech rodilých a nerodilých mluvčí angličtiny. Zájmeno it má v současné angličtině více různých funkcí, mezi základní z nich řadíme funkci ...
  • Semantic classification of Old Norse lexical borrowings in English 

   Defence status: DEFENDED
   Müllerová, Světlana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   CHARLES UNIVERSITY - FACULTY OF ARTS DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE AND ELT METHODOLOGY Semantic Classification of Old Norse Lexical Borrowings in English BA THESIS Supervisor: Mgr. Jiřina Popelíková Author: Světlana ...
  • Thematic progression in selected journalistic texts 

   Defence status: DEFENDED
   Jirmusová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá tematickou posloupností (TP) v novinových textech. Koncept tematické posloupnosti, který představil František Daneš (1974), vychází z teorie aktuálního členění větného (AČV). Podle AČV ...
  • Word-formation processes in contemporary English fantasy literature: proper names in translation 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Tato prace se zabyva slovotvornym rozborem vlastnich jmen míst a osob ve vybranych dílech anglicky psané fantasy literatury. Jednotlivá jména jsou analyzována s ohledem na svou formální a sémantickou strukturu a nasledně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV