• Analysis of Czech P2P lending investors' behaviour drivers 

   Defence status: DEFENDED
   Hudcová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Tato studie se zaměřuje na zkoumání peer-to-peer lending trhu v České republice pomocí analýzy unikátně získaných dat z české P2P lending platformy Zonky. Hlavním cílem této práce je hledání možné korelace mezi postojem k ...
  • Analysis of investor's portfolio diversification on the Czech peer-to-peer market 

   Defence status: DEFENDED
   Juračková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   V této práci se zabýváme oblastí peer-to-peer půjček. Na datech poskytnutých českou platformou Zonky zkoumáme chování investorů na trhu s peer-to-peer půjčkami. Hlavním cílem práce je určit, zda mají demografické charakteristiky ...
  • Business Model Analysis of the Czech Peer-to-Peer Insurance Carrier 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Tato práce poskytuje komplexní popis nového fenoménu peer-to-peer pojištění se zaměře- ním na vymezení jeho hlavních tendencí. Rozšířený přehled je doprovázen originální a jedinečnou analýzou obchodního modelu PRVNÍ KLUBOVÉ ...
  • Corporate Tax Competition: A Meta-Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Labíková, Nikol (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 8. 2. 2017
   Tato práce poskytuje výsledky první meta-analýzy zkoumající efekt daňové konkurence v korporátních daních mezi státy. Práce se především zaměřuje na efekt změny daňové sazby v konkurenčním státě na změnu daňové sazby v ...
  • Determinanty šíření mobilních telefonů a Internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Kračmerová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   Tato diplomová práce zkoumá determinanty šíření mobilních telefonů a Internetu a případné rozdíly jejich vlivu mezi rozvojovými a vyspělými státy. Pro tento účel jsou využita panelová data obsahující údaje ze 199 zemí za ...
  • Does Language Drive the Crowd? Case of Czech Reward-Based Crowdfunding 

   Defence status: DEFENDED
   Hudcová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   This thesis analyses the biggest reward-based crowdfunding platform in the Czech Repub- lic using textual tools on uniquely collected microdata. The research question investigates which of the attributes of project campaigns ...
  • Drivers of Success of Insolvency Proceedings in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Bezuchová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 10. 6. 2020
   Tato bakalářská práce se zabývá insolvenčním řízením fyzických osob v České re- publice s cílem prozkoumat vliv struktury dluhů na pravděpodobnost oddlužení jedince. Pro tento účel byl použit lineární pravděpodobnostní ...
  • Důsledky liberalizace trhu s elektrickou energií 

   Defence status: DEFENDED
   Kalabiška, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Tato bakalářská práce zkoumá vliv liberalizace na trhu s elektrickou energií. První část práce nabízí teoretický přehled procesu liberalizace a fungování elektroenergetiky v České republice. K otestování stupně integrace ...
  • The Elasticity of Demand for Gasoline: Evidence from the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Lacko, Radoslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Charles University Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies MASTER'S THESIS The Elasticity of Demand for Gasoline: Evidence from the Czech Republic Author: Bc. Radoslav Lacko Supervisor: Mgr. Petr Polák ...
  • Estimating performance of classifiers from dataset properties 

   Defence status: DEFENDED
   Todt, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 19. 9. 2018
   Následující diplomová práce zkoumá vliv charakteristik dat z hlediska jejich rozdělení na výkonost klasifikačních metod. Použiváme metodu Gassovských kopulí a simulaci 1000 umělých datasetů. Trénujeme klasifikační metody ...
  • Evolution of housing prices and its determinants in CEE 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivý, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   As housing is one of the important parts of gross domestic product and one of the most significant components of people's wealth it is vital to investigate the determinants of its prices. Therefore, we analyze housing ...
  • The Impact of Economic Development on Asset Poverty: Evidence from Slovakia 

   Defence status: DEFENDED
   Lancuchová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   This thesis deals with asset poverty and examines whether current economic development reduces the threat of households falling into asset poverty and whether the gap between poor and rich households is widening. For that ...
  • The Impact of Switching Costs on the Customer Satisfaction-Loyalty Link: Mobile Phone Service in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Jiráková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   Tato bakalářská práce se snaží osvětlit faktory ovlivňující věrnost zákazníků na českém trhu mobilních telefonních služeb. Zákaznická věrnost představuje na takto nasyceném trhu důležitý koncept, protože získání nových ...
  • The Impact of the EU-South Korea Free Trade Agreement on EU's Exports 

   Defence status: DEFENDED
   Czakojová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 5. 2. 2020
   1 Abstract To support exports, the European Union (EU) and South Korea concluded the EU-South Korea free trade agreement (FTA) in 2010. An objective of the FTA was to reduce or remove barriers to international trade. This ...
  • The Influence of Foreign Bank Ownership on the Banking System in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   The intention of the thesis is to analyse the Czech banking sector between the years 2003 and 2017 and focus on the behaviour of the foreign banks. Analysing exhaustive quarterly data from the CNB internal database, it is ...
  • Modeling and Forecasting Volatility: Evidence from Bosnia and Herzegovina 

   Defence status: DEFENDED
   Hečimović, Emir (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   iv Abstract The purpose of this thesis is to research stock market volatility in Bosnia and Herzegovina and provide comparison with regional and European stock markets. We employ symmetric and asymmetric generalized ...
  • Ochota platit za e-knihy v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Tomášková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   The aim of this bachelor thesis is to explain willingness to pay for electronic books in the Czech Republic. Data were collected via online questionnaire. Using the logit model, following variables were identified to have ...
  • Ochota přispívat prostřednictvím crowdfundingu v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Vernerová, Rebecca Salome (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Tato bakalářská práce si klade za cíl především prozkoumat ochotu lidí přispívat prostřednictvím crowdfundingu v České republice a zjistit jaké faktory mají na ochotu přispívat vliv. Jako metodu sběru dat jsem si zvolila ...
  • Peer-to-peer lending as a substitute to conventional investment products 

   Defence status: DEFENDED
   Vysušil, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Tato práce doplňuje investorsky orientovaný výzkum Peer-to-peer(P2P) lendingu. Kon- krétně je P2P lending zkoumán jako substitut konvenčních investičních produktů. Z důvodu nedostatku makroekonomických dat k analýze tohoto ...
  • Portfolio optimization for an P2P investor on Zonky 

   Defence status: DEFENDED
   Jonáš, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   Tato práce se zabývá analýzou české peer-to-peer platformy Zonky, která zprostředkovává půjčky mezi lidmi. Jejím cílem bylo nalézt optimální portfolio pro rizikově averzního investora. K tomuto účelu byla použita Moderní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV