Now showing items 1-20 of 23

  • Analýza programů primární prevence v libereckém kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Tkáčová, Drahuše (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Tématem mé diplomové práce byla analýza programů primární prevence v Libereckém kraji. Teoretická část práce se zabývá vymezením základních pojmů souvisejících s vývojem sociálně patologických jevů a rizikového chování u ...
  • Dobrovolnictví jako nástroj sociální pedagogiky 

   Defence status: DEFENDED
   Morávková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   Diplomová práce má povahu teoretické studie s významnou vazbou na praktické aktivity při práci s profesionálním vedením dobrovolníků v Dobrovolnickém centru Kladno, o. s. Práce je rozdělena do 7 kapitol. První kapitola je ...
  • Fenomén reality show z hlediska pedagogického 

   Defence status: DEFENDED
   Kábelová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   The diploma work deals with the phenomenon of reality show. The theoretical part is a close introduction with the medium television, because it broadcasts this type of program. Then explores the reality show from different ...
  • Interkulturní výchova a vzdělávání v cizojazyčném vyučování 

   Defence status: DEFENDED
   Rosinová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   Dizertační práce Interkulturní výchova a vzdělávání v cizojazyčném vyučování řeší specifika interkulturní výchovy a vzdělávání (IKVV) ve vyučovacím předmětu cizí jazyk. Široce pojatá problematika je členěna do pěti kapitol. ...
  • Kvalita života seniorů ve městě Most: z pohledu sociálně pedagogického 

   Defence status: DEFENDED
   Charyparová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Diplomová práce zpracovává problematiku kvality života seniorů ve městě Most z hlediska sociálně pedagogického. Jedná se o práci teoreticko-empirickou. První kapitola se věnuje fenoménu stárnutí a stáří, poukazuje na jeho ...
  • Možnosti transformace dětských domovů v ČR v zařízení nového typu 

   Defence status: DEFENDED
   Krško, Alexandr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   NÁZEV Možnosti transformace dětských domovů v ČR v zařízení nového typu ABSTRAKT Předložená práce se snaží zmapovat vývoj a současnost péče o ohrožené dítě a rodinu v ČR a na Slovensku, současný pedagogicko-psychologický ...
  • Péče o děti-cizince bez doprovodu zákonných zástupců na území ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Malíková, Jindřiška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Tato práce si klade za cíl v co nejširším rozsahu zmapovat problematiku dětí-cizinců bez doprovodu zákonných zástupců na území České republiky. Věnuje se nejdůležitějším právním normám, které se týkají dětí-cizinců. Velký ...
  • Prevence sociálních deviací ve Středisku výchovné péče v Plzni 

   Defence status: DEFENDED
   Švec, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   V diplomové práci je zpracována náplň práce středisek výchovné péče a jejich možnosti v prevenci sociálních deviací, dále se zaměřuje na činnosti ve Středisku výchovné péče v Plzni. V teoretické části jsou v první kapitole ...
  • Proces schvalování žadatelů o osvojení 

   Defence status: DEFENDED
   Novoveská, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 9. 2011
   Anotace: Tato diplomová práce je věnována náhradní rodinné péči, především osvojení. Zabývá se srovnáním ústavní a rodinné péče, motivací k rodičovství, formami náhradní rodinné péče, osvojením, jeho historií, typy, ...
  • Rodina a možnosti prevence sociálně deviantního chování dětí a mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Fáberová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Část teoretickou tvoří čtyři kapitoly, část praktickou tvoří empirické šetření. První kapitola teoretické části je zaměřena na vysvětlení pojmu rodina a jejího významu. Kromě ...
  • Rodina v kontextu sociálně pedagogickém 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubá, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   The diploma paper targets an influence of social events to evolution of a person within the frame of a family and possibilities of education against negative impacts of social events. The aim of this paper is to map current ...
  • Role školy a lokální komunity v prevenci delikventního chování dětí a mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Kurschová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou delikventního chování dětí a mládeže, zejména její prevencí. Teoretická část se pokouší o vysvětlení základních pojmů souvisejících s oblastí delikvence a podává některé základní ...
  • Sociálně pedagogická práce s minoritami 

   Defence status: DEFENDED
   Matuštíková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou sociálně pedagogické práce s minoritami. Vstupní teoretické kapitoly mají za úkol vymezit základní teoretické pojmy, přinášejí základní informace o vybraných národnostních ...
  • Sociální charakteristiky žáků základní školy praktické 

   Defence status: DEFENDED
   Valášková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
  • Sociální začlenění bezdomovců jako sociálně pedagogický problém 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá ze tří kapitol, první je věnována seznámení se s problematikou bezdomovectví. V druhé kapitole se zabývám sociálními aspekty tohoto ...
  • Současný stav a perspektivy ústavní výchovy pro děti a mládež s poruchami chování v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Lebdušková, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Práce nabízí jeden z pohledů na fenomén současné ústavní výchovy pro děti a mládež s poruchami chování v České republice. Jejím cílem bylo reflektovat změny, které byly realizovány v oblasti náhradní výchovné péče během ...
  • Specifika pomáhajících profesí v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

   Defence status: DEFENDED
   Hakenová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Tato práce se zabývá oblastí profesionálního pomáhání se zaměřením na prevenci výskytu sociálně patologických jevů u dětí a dospívajících. Teoretická část seznamuje s historií i současným pojetím altruistického jednání, ...
  • Stáří v kontextu lidského života a problematika diskriminace seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Skálová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá stářím v kontextu lidského života a problematikou diskriminace seniorů. Je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část charakterizuje stáří a stárnutí, rozebírá jednotlivé aspekty ...
  • Úroveň kognitivních schopností klientů v Domově pro seniory Zahradní Město 

   Defence status: DEFENDED
   Fördösová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou úrovně kognitivních schopností klientů v Domově pro seniory Zahradní Město. Jejím cílem je zmapovat poznávací schopnosti klientů v konkrétním zařízení, nastínit možnosti jejich ...
  • Vliv metody simulace v konstruktivistické výuce cizích jazyků na komunikační ostýchavost studentů vysokých škol nefilologického zaměření 

   Defence status: RECOGNIZED
   Smejkalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   This dissertation deals with mapping modern trends in the field of foreign language instruction and special attention is paid both to constructivist approach, simulation method and its application in university foreign ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV