Now showing items 1-20 of 83

  • Adaptační proces klienta v domově seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Birnbaumová, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
  • Aktivity pro seniory v Domově pro seniory Parmská 

   Defence status: DEFENDED
   Jaroš, Daniel (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
  • Alkoholismus jako ohrožující faktor dětí a mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Lupínková, Aneta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
  • Analýza aspektů výběru Domova Rožďalovice z pohledu klienta a pečující rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
  • Analýza potřebnosti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež na Praze 3. 

   Defence status: DEFENDED
   Burdová, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat potřebnost nízkoprahově orientovaných sociálních služeb pro děti a mládež v lokalitě Prahy 3. V teoretické části práce byly vymezeny základní pojmy a popsán proces socializace a ...
  • Azylový dům a jeho využití v obci Mokrovraty 

   Defence status: DEFENDED
   Rudolfová, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
  • Chování dítěte s autismem v běžné mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Šnýdlová, Pavlína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
  • České ženy na cestě k emancipaci 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Magisterská diplomová práce "České ženy na cestě k emancipaci" pojednává o změnách české společnosti, ke kterým docházelo zejména během 19 až 20. století a které se promítají i do současné české společnosti. Tato práce se ...
  • Činnosti ve volném čase jako prevence ohrožení psychického zdraví člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Fraňková, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
  • Domácí násilí na ženách a sociální vlivy ovlivňující domácí násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Jedličková, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 1. 2019
  • Drogová problematika ve věznicích České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kubínová, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Bakalářská práce se snaží poskytnout ucelený přehled informací o drogové problematice v České republice. Cílem bakalářské práce je zmapovat součastný stav drogové scény uvnitř českých věznic ve spojitosti s odsouzenými ...
  • Drogová závislost a její řešení ve věznici Příbram 

   Defence status: DEFENDED
   Hönigová, Aneta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   This bachelor thesis is about drug addiction and dealing with it in a prison with specialized department for mentally ill due to drug taking. In theoretical part, there are defined basic terms, such as drugs and addiction, ...
  • Drogy a drogová závislost v těhotenství 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorová, Alena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Ve své bakalářské práci se snažím podat ucelený přehled o drogové problematice a o drogové závislosti u žen. Cílem práce je přiblížit život ženy s drogovou závislostí, popsat specifika užívání návykových látek a poodhalit ...
  • Důvody výběru azylových domů pro matky s dětmi 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušová, Pavla (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Shrnutí V naší současné společnosti přibývá matek samoživitelek, které nemají partnery. V mnoha případech nemají vhodné bydlení, dostačující finanční prostředky a z těchto důvodu se ocitnou v azylových domech, nebo na ulici ...
  • Dysfunkce rodiny a náhradní rodinná péče 

   Defence status: DEFENDED
   Krajňáková, Darina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
  • Faktory ovlivňující resocializaci osob po výkonu trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku resocializace osob po výkonu trestu odnětí svobody a na faktory, které resocializaci ovlivňují. Resocializační proces neprobíhá pouze během výkonu trestu odnětí svobody, ...
  • Hewer, z.s. jako poskytovatel osobní asistence 

   Defence status: DEFENDED
   Plavcová, Gabriela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
  • Katamnestické sledování mladistvých závislých na pervitinu 

   Defence status: DEFENDED
   Štupáková, Šárka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
  • Kynologie v prostředí Hradní stráže 

   Defence status: DEFENDED
   Eret, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
  • Lidé bez přístřeší v Praze a jejich integrace do společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kovaříková, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Práce se zabývá lidmi bez přístřeší a jejich začleněním do společnosti. Práce je rozdělena do dvou velkých celků, kdy v prvém teoretickém se jedná především o vymezení pojmů spojených s bezdomovectvím. Ve druhé části se ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV