• Aspekte der Seelsorge in den paulinischen Gemeinden 

   Defence status: DEFENDED
   Ravasz, Hajnalka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Disertační práce "Aspekty pastýřské péče v pavlovských sborech" pojednává o některých aspektech praxe pastýřské péče v 1. listu Tesalonickým na pozadé Nového zákona a antických pramenů. Hlavní kapitoly disertace se zaměřují ...
  • Enochove podobenstvá a najstaršie tradície o Ježišovi 

   Defence status: DEFENDED
   Cielontko, Dávid (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Táto práca sa zaoberá skúmaním vplyvu apokalyptického textu Podobenstvá Enochove na najstaršie ježišovské tradície. Predpokladom tohto skúmania je chronologické zasadenie týchto tradícií. Jadrom práce je analýza vybraného ...
  • Historický Ježíš jako Mesiáš. Předpoklady christologie u historického Ježíše. 

   Defence status: DEFENDED
   Ficzere, Tamás (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 9. 2012
   The following doctoral thesis Historical Jesus as a Messiah is aimed at the question of Jesus' Messianism. It contributes to a broad field of study that has at its core this theme and that tries to unravel the unsatisfactory ...
  • Human-driven and natural vegetation changes of the last glacial and early Holocene 

   Defence status: DEFENDED
   Kuneš, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 5. 2008
   Conclusions The main conclusions, specific to each research topic, have been mentioned in appropriate chapter. To summarize, the thesis brings new original data and reinterprets existing pollen assemblages of the last ...
  • Idea křesťanského kánonu vo vzťahu rozdělenia církvi a synagogy 

   Defence status: DEFENDED
   Korečková, Andrea (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
   As the theme for my thesis I have chosen the question of the formation of the New Testament canon, a question that is closely connected with the separation of church and synagogue. I decided to deal with the issues involved ...
  • Krajinna raného středověku a její změny s nástupem kolonizace 

   Defence status: DEFENDED
   Kozáková, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 11. 2011
   Landscape transformation that occurred during the Middle Ages in western and central Europe is reflected in all pollen diagrams. An event that was so striking and widespread was used by Firbas to distinguish a biostratigraphical ...
  • Křest v pojetí apoštola Pavla. 

   Defence status: DEFENDED
   Paluchník, Štefan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   The dissertation entitled as "The interpretation of the baptism by the apostle Paul" deals with the New Testament passages about the baptism written by the 4 apostle Paul - first of all in Romans 6 (§ 2). The clear reference ...
  • Paleoekologie přirozených lesních disturbancí 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Alice (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Má bakalářská práce pojednává o disturbancích, které tvoří nedílnou součást mnoha ekosystémů. Zaměřuji se výhradně na přirozené disturbance (v kontrastu k disturbancím antropogenním) v lesích temperátního a boreálního ...
  • Palynological synthesis for the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Abraham, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 6. 2. 2015
   The aim is to gather pollen sequences and derive from them synthetic information on past species distribution and Holocene vegetation history. Lonicera nigra was selected as a model taxa. The phylogeographic hypothesis ...
  • Pojmy světlo a tma v Janovských spisech 

   Defence status: DEFENDED
   Dyrbuš, Dariusz (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 8. 2006
   V diplomové práci první kapitola slouží jako přehled výskytů pojmů světlo a tma, které se v Janovských spisech vyskytují, jkou uspořádány do gramatických a strukturálních celků. V druhé kapitole se zabývám evangeliem, které ...
  • Sibylliny věštby I-II a VI-VIII, Otázky Bartolomějovy, Novozákonní apokryfy v českém překladu. 

   Defence status: DEFENDED
   Dus, Jan A. (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
   Práce je inspirována projektem Centra biblických studií: "Novozákonní apokryfy v českém překladu" (přehled přeložených spisů: E.4). V terminologickém úvodu (A.1) se autor přimlouvá za zachování termínu "novozákonní apokryfy" ...
  • Studium sukcese v jezerních ekosystémech pomocí makrozbytkové analýzy 

   Defence status: DEFENDED
   Žáčková, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Stvoření člověka a rajský příběh v gnostických interpretacích. 

   Defence status: DEFENDED
   Vítková, Zuzana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   The story of the creation of Adam and guilt from the first chapters of Genesis was a man living in Jewish or Christian tradition key. What happened or what made the first people, it is a far-reaching impact on all of their ...
  • Svoboda v listu Galatským. Eleutheria jako soteriologická metafora. 

   Defence status: DEFENDED
   Cimala, Peter (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 4. 2010
   Disertační práce s názvem "Svoboda v listu Galatským: Eleutheria jako soteriologická metafora" zkoumá starý řecký pojem svoboda (eleutheria) z pohledu jedné epištoly apoštola Pavla. Cílem studie je ověřit, zda a do jaké ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV