• Compressible Navier-Stokes-Fourier system for the adiabatic coefficient close to one 

   Defence status: DEFENDED
   Skříšovský, Emil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   In the present thesis we study the compressible Navier-Stokes-Fourier sys- tem. This is a system of partial differential equations describing the evolutionary problem for an adiabatic flow of a heat conducting compressible ...
  • Fourierova metoda pro řešení parciálních diferenciálních rovnic 

   Defence status: DEFENDED
   Tůma, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   Na./cv prace: Fouricrova metoda pro feseni parc.ialnich dirornncialnich rovnic Autor: Karri Tuma Katedra (ust.av): Matematicky ust.av UK Vedouci bakalafske praoo: Mgr. Milan Pokorny, Ph.D. e-mail vodouciho: pokorny@karli ...
  • Fourierova transformace distribucí a aplikace v PDR 

   Defence status: DEFENDED
   Axmann, Šimon (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 6. 2010
  • Kritéria regularity pro nestacionární nestlačitelné Navier-Stokesovy rovnice 

   Defence status: DEFENDED
   Axmann, Šimon (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Název práce: Kritéria regularity pro nestacionární nestlačitelné Navier-Stokesovy rovnice Autor: Šimon Axmann Ústav: Matematický ústav Univerzity Karlovy Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., Matematický ...
  • Matematická analýza regularizovaného modelu viskoelastické nenewtonovské tekutiny 

   Defence status: DEFENDED
   Šalom, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   V této diplomové práci dokazujeme existenční výsledek pro regularizovaný model viskoe- lastické nenewtonowské tekutiny. Uvažujeme nestlačitelnou tekutinu s viskozitou závislou na rychlosti smyku a s Cauchyho tenzorem ...
  • Mathematical analysis of equations describing the flow of compressible heat conducting fluids 

   Defence status: DEFENDED
   Axmann, Šimon (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Title: Mathematical analysis of equations describing the flow of compressible heat conducting fluids Author: Šimon Axmann Department: Mathematical Institute of Charles University Supervisor: doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., ...
  • Mathematical Analysis of Models for Viscoelastic Fluids 

   Defence status: DEFENDED
   Kreml, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 10. 2010
   1 Title: Mathematical analysis of models for viscoelastic fluids Author: Ondřej Kreml Department: Mathematical Institute of Charles University Supervisor: Doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. Abstract: We consider several problems ...
  • On fluids with pressure-dependent viscosity flowing through a porous medium 

   Defence status: DEFENDED
   Žabenský, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 12. 2015
   Experimentální údaje jasně dokazují, že viskozita tekutin podléhá značným změnám v závislosti na tlaku. Toto pozorování vede k zobecnění známých modelů, např. Darcyho zákona, Stokesova zákona, Navierových-Stokesových rovnic ...
  • On fluids with pressure-dependent viscosity flowing through a porous medium 

   Defence status: RECOGNIZED
   Žabenský, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 2. 2017
   Experimentální údaje jasně dokazují, že viskozita tekutin podléhá značným změnám v závislosti na tlaku. Toto pozorování vede k zobecnění známých modelů, např. Darcyho zákona, Stokesova zákona, Navierových-Stokesových rovnic ...
  • Osově symetrické proudění viskózní newtonovské tekutiny 

   Defence status: DEFENDED
   Kreml, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
  • Regularita stacionárního Stokesova problému 

   Defence status: DEFENDED
   Pecharová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
  • Slabá formulace rovnic proudění tekutin 

   Defence status: DEFENDED
   Dostalík, Mark (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Obvyklý způsob odvození slabé formulace bilančních rovnic mechaniky kontinua vychází z jejich lokalizovaného tvaru, a vyžaduje tedy diferencovatelnost funkcí vystupujících v příslušném zákonu zachování. Existence klasických ...
  • Stacionární stlačitelné Navier--Stokes--Fourierovy rovnice ve dvou prostorových dimenzích 

   Defence status: DEFENDED
   Pecharová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV