• Fenomén fikce 

   Defence status: DEFENDED
   Koblížek, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   The subject of the work is the problem of the fictionality of literary texts. The work is divided into three parts. The first part deals with the nature of poetic language. The central thesis is that literature cannot be ...
  • Iluzivnost světa - figury snu a zdání v raně novověkých textech 

   Defence status: DEFENDED
   Izdná, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Práce si klade za cíl interpretovat několik raně-novověkých děl literárního kánonu prostřednictvím tématu iluzivnosti světa. Komparace tak rozdílných děl, jako jsou dramata Williama Shakespeara, Calderóna de la Barca a ...
  • Intermedialita v moderní literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Michlová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   Práce nastiňuje jeden z typů intermediálních projevů v literatuře, a to hudební kompozici transformovanou do struktury moderního románu. Téma vychází z filosoficko-estetických myšlenek o výsostném postavení hudby v rámci ...
  • Interpretační sémantika jako příspěvek k recepci literárního textu 

   Defence status: DEFENDED
   Koblížek, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tématem předkládané práce je projekt interpretační sémantiky, jejž ve svých textech průběžně rozvíjí francouzský lingvista François Rastier. Cíl práce je dvojí: jednak představit a dále rozvést základní principy této teorie, ...
  • Jak interpretovat Kafku? Kritika české recepce Kafkova díla a pokus o nový přístup. 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Východiskem práce je detailní zkoumání Kafkových raných časopiseckých publikací a s nimi spojené nejranější německé recepce. Česká recepce, která následuje teprve první Kafkovu knižní publikaci, je zde zkoumána v několika ...
  • Jazyk a instituce 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   (česky) Záměrem této práce je objasnit normativní charakter jazyka, tedy jak jsme v každé řeči vázáni určitým systémem pravidel. Tento normativní charakter jazyka budeme zejména zkoumat s ohledem na dvě ústřední otázky: v ...
  • "Na způsob předmluvy", vstupní oddíl románu Muž bez vlastností 

   Defence status: DEFENDED
   Hummel, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   (česky) Práce se zabývá úvodním oddílem Na způsob předmluvy,románu Roberta Musila Muž bez vlast- ností. Sleduje dějovou linii oddílu, především vývoj hlavní postavy Ulricha, a jeho dospění k poznání, že je "mužem bez ...
  • Nikde a kdesi: Utopie, dystopie a jejich vzájemná poloha 

   Defence status: DEFENDED
   Pomahač, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Práce se zaměřuje na kritiku opozice utopie a dystopie, potažmo jejich definic jako žánru (žánrů) v několika teoretických reflexích, ilustrujících hlavní proudy teoretického pojímání utopie a dystopie, a na následnou analýzu ...
  • Otázky literární hermeneutiky 

   Defence status: DEFENDED
   Válková, Natalia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Cílem této diplomové práce je prozkoumat možnost systematizace literární her- meneutiky jako metody interpretace. Tři selektivní studie zaměřené na hermeneutickou teorii (konkrétně na problém řeči, rozumění a textovosti) ...
  • Ozvěny Ovidiových Proměn 

   Defence status: DEFENDED
   Stašová, Ema (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   The aim of this study is to compare selected episodes of Ovid's Metamorphoses with three works of modern literature containing the theme of metamorphosis, and to follow their intertextual relations, dependency and innovation ...
  • Posedlost pamětí: Modiano, Perec, Sebald 

   Defence status: DEFENDED
   Hřídelová, Nina Justina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   This thesis is based on the theoretical framework of memory studies and deals with the question of memory and trauma representation in the prose works of Patrick Modiano, Georges Perec and W. G. Sebald. The thesis analyses ...
  • Proměna skutečnosti textem 

   Defence status: DEFENDED
   Hankiewicz, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This thesis presents transformation as the key principle of production, as well as reception of a literary text. As far as production is concerned, the thesis takes off from the passing nature of any moment, any element ...
  • Schopenhauerovo pojetí hudby 

   Defence status: DEFENDED
   Bakovský, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   (in English): The topic of this work is aesthetics and metaphysics of art in writings of Arthur Schopenhauer with emphasis on his concept of music. Its main goal is to present Schopenhauer's aesthetics in broader context ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV