Now showing items 1-20 of 242

  • Analogie a rozdílnost bruslení na ledové ploše a inline bruslení a jejich vzájemné využití při výuce. 

   Defence status: DEFENDED
   Ondráčková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 15. 5. 2023
   The diploma thesis deals with the correspondences and differences between inline skating and ice skating. In the theoretical part I introduce both types of skating. I describe the classification of these sports, basic ...
  • Analýza pohybových aktivit žáků v tělesné výchově na 2. stupni ZŠ v Jihočeském kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 1. 2019
   This thesis deals with the analysis of physical activities of children at primary school in South Bohemia. It finds out the conditions for teaching physical education, content to teaching, find out if pupils take the ...
  • Analýza tepové frekvence u florbalistek v průběhu různých typů tréninkového zatížení 

   Defence status: DEFENDED
   Zamrzlová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Tato práce se zabývá porovnáním tepové frekvence u florbalistek v průběhu různých typů tréninkového zatížení na základě měření tepové frekvence pomocí sporttesteru. Měřeny byly čtyři hráčky florbalu ve třech různých ...
  • Analýza útočných činností vybraných deseti hráčů fotbalu světové úrovně 

   Defence status: DEFENDED
   Stránský, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   This work is focused on selected basic offensive activities of selected ten world-class soccer players. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the basic activities of an ...
  • Analýza útočných činností vybraných deseti hráčů Synot ligy a jejich porovnání s deseti typově podobnými hráči světové úrovně 

   Defence status: DEFENDED
   Stránský, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání úspěšnosti provedení vybraných základních útočných činností vybraných deseti hráčů Synot ligy s úspěšností vybraných deseti hráčů fotbalu světové úrovně. Práce je rozdělena na ...
  • Analýza výuky florbalu na 2. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Abrahámová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 15. 5. 2023
   This bachelor's thesis deal with the issue of floorball teaching as part of physical education at the second level of elementary schools. The main goal was to analyze teaching at sport classes. In the theoretical part, I ...
  • Antropometrické parametry jako faktory ovlivňující výkonnost beachvolejbalistů 

   Defence status: DEFENDED
   Hercogová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Bakalářská práce na téma "Antropometrické parametry jako faktory ovlivňující výkonnost beachvolejbalistů" pojednává o důležitosti antropometrie v hodnocení individuální výkonnosti hráčů a hráček plážového volejbalu. V ...
  • Aplikace systému italských cvičení z Polcanta do zimního tréninku motokrosařů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bláha, František (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
  • Biologické a sociální faktory hráčů ledního hokeje na různé výkonnostní úrovni 

   Defence status: DEFENDED
   Gebhart, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   NÁZEV PRÁCE: Biologické a sociální faktory hráčů ledního hokeje na různé výkonnostní úrovni AUTOR: Bc. Martin Gebhart KATEDRA: Tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Ladislav Pokorný ABSTRAKT: Práce se zabývá zmapováním ...
  • Brankář ve výuce florbalu v rámci školní tělesné výchovy na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánek, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   Cílem mé diplomové práce je z j i s t i t rozsah, obsah, a formy výuky hry brankáře ve florbale v rámci tělesné výchovy na středních školách S t ř e d o č e s k é h o kraje. Porovnat materiální a prostorové vybavení těchto ...
  • Bruslení na přírodních ledových plochách ve školní tělesné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Hroudová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 1. 2009
   Hlavním cílem je zjistit, zda v regionu Praha - západ existuje dostatečné množství přírodních ledových ploch, které umožňují výuku bruslení, a zda školy, které se nachází v jejich blízkosti, mají o výuku bruslení zájem. ...
  • Bruslení předškolních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
  • Crossfit jako kondiční příprava pro hráče ledního hokeje 

   Defence status: DEFENDED
   Jobek, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 9. 2022
   TITLE Crossfit as a fitness training for ice hockey players AUTHOR Ondřej Jobek DEPARTMENT Department of physical education SUPERVISOR PaedDr. Ladislav Pokorný ABSTRACT This work deals with a relatively new sport, which ...
  • Crossfit jako prostředek veslařského tréninku 

   Defence status: DEFENDED
   Imlauf, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Hlavním tématem této diplomové práce je zmapování a posouzení vlivu CrossFitového tréninku na výkonnost veslařů. Následné porovnání veslařů, kteří CrossFit trénink praktikují, a kteří nikoliv, a to jak po kondiční, tak po ...
  • Československá, česká a slovenská reprezentace v ledním hokeji od roku 1945 po současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Šerf, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 9. 2015
  • Dětské judo v zájmových kroužcích na školách a ve sportovních klubech 

   Defence status: DEFENDED
   Králíková, Romana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   Anotace: Bakalářská práce mapuje hlavní rozdíl mezi kroužky a oddíly juda a závodními kluby. Popisuje jejich zázemí, organizaci, způsoby tréninku, obsah trenérské práce na kroužku a v klubu, rozdíly v udržování talentů, ...
  • Diabetici a jejich uplatnění v českém fotbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Soldát, Luboš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Název práce: Diabetici a jejich uplatnění v českém fotbalu Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zmapovat uplatnění diabetiků v českém fotbalu v týmech na různé úrovni výkonnosti. Popsat, co je diabetes a jeho rozdělení. ...
  • Diagnostika úspěšnosti herních činností hráček České fotbalové reprezentace. 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoňová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   Diplomová práce mapuje a porovnává úspěšnost řešení herních činností u hráček české fotbalové reprezentace. Jedná se o diagnostiku osmi odehraných utkání v rámci kvalifikace na mistrovství světa 2019. Daná utkání se postupně ...
  • Diagnostika volejbalových dovedností pomocí motorických testů u kadetek Sokola Písek 

   Defence status: DEFENDED
   Šebková, Matylda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá motorickými testy, které mají za úkol zjistit úroveň pohybových volejbalových dovedností kadetek Sokola Písek. Výsledky jsme získali pomocí třech testování během jedné sezóny. Testy jsou zaměřené ...
  • Doping a dopingové kontroly v různých sportech 

   Defence status: DEFENDED
   Vítek, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Sport jako fyzická aktivita, by měl být pro každého především zábavou. Nelze však zapomenout na jiné aspekty, které sport člověku přináší, ať už je to z hlediska zdravotního či psychického. Jedná se především o zlepšení ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV