• Aktualizace XML dat 

   Defence status: DEFENDED
   Mikuš, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Aktualizácia XML dát je veľmi široká oblasť, ktorá musí riešiť niekoľko neľahkých problémov. Od návrhu jazyka s dostatočnou vyjadrovacou silou až po úložisko XML dát schopné zmeny aplikovať. Spôsobov ako sa s nimi ...
  • Analytické zpracování XML dokumentů 

   Defence status: DEFENDED
   Melichárek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 1. 2008
   V této práci se zabýváme rozšířením jazyka XQuery o analytické konstrukce známé z jazyka SQL - group by, roll up a cube. Navíc zavádíme novou konstrukci topologický roll up. Implementaním prostředím je nativní XML databáze ...
  • Analýza a problémy Top-K dotazu nad relační databází 

   Defence status: DEFENDED
   Čech, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Kvůli zvýšení kapacit úložných zařízení a rychlosti počítačových sítí v posledních letech roste potřeba efektivně třídit a prohledávat data. Výsledky dotazů o tísících záznamech pro uživatele často bývají velmi nepřehledné. ...
  • C-store: úložiště relačních dat po sloupcích 

   Defence status: DEFENDED
   Částek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Nestandardní přístup k implementaci relačních databázi - práce implementuje databázový systém ukládající data po sloupcích místo po řádcích. Vychází z návrhu systému C Store. Omezuje se však pouze na základní řešení ...
  • Conceptual Modeling for XML 

   Defence status: DEFENDED
   Nečaský, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   XML is a popular format for data representation. As the amount of data represented in XML grows, it is necessary to concentrate on the process of modeling XML schemes of the XML representations. However, modeling the XML ...
  • Cover Song Identification using Music Harmony Features, Model and Complexity Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Maršík, Ladislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   Title: Cover Song Identification using Music Harmony Features, Model and Complexity Analysis Author: Ladislav Maršík Department: Department of Software Engineering Supervisor: Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., Department ...
  • Dolování dat z webu 

   Defence status: DEFENDED
   Ljubopytnov, Vladimír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Tato práce se soustředí na zmapování současných poznatků v oblasti dolování dat z webu s důrazem na shlukování dokumentů. Nejpodrobněji je zkoumán algoritmus projektivního shlukování DOC, je uvedena jeho modifikace pro ...
  • Dotazování databází a webu 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Databáze a web jsou dvě prostředí, kde se nejvíce používá vyhledávání. Navíc v řešení mnoha problémů čerpá jedna skupina vývojářů od druhé. Ve většině projektů ale oba zdroje informací zůstávají stále odděleny a současné ...
  • Dotazování na proudy dat 

   Defence status: DEFENDED
   Roštár, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 1. 2008
   V poslednom období vznikajú nové aplikácie, ktoré využívajú dáta nie ako perzistentnú vrstvu, ale ako dočasný prúd dát. Táto práca sa zaoberá problematikou spracovania prúdu dát, vytvárania systému SŘPD a hlavne porovnáva ...
  • Dotazování nad RDF daty 

   Defence status: DEFENDED
   Dokulil, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   The RDF is one of the basic technologies of the Semantic Web. It is a language describing resources on the web. It de nes the format and semantics of such data but does not provide query capabilities. The aim of this thesis ...
  • Dotazování relačních databází pomocí XSLT 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Mareš, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   XML is becoming standard for information representing and data interchange. A question has arisen if it would be possible to combine simplicity and user friendliness of XML and its querying languages together with performance ...
  • Filtrování informací v XML dokumentech 

   Defence status: DEFENDED
   Pilátová, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   S rostoucím množstvím informací dostupných pomocí Internetu a dalších technologií vzrůstá i potřeba distribuovat data jednotlivým uživatelům co nejrychleji a to jen taková data, o která mají uživatelé zájem. Publish-subscribe ...
  • Fuzzy databáze založená na E-R schématu 

   Defence status: DEFENDED
   Plachý, Milan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   Tento text je určen především zájemcům o oblast fuzzy logiky a její aplikaci v rámci relačních databází. Věnuje se návrhu fuzzyfikované relační databáze a samotné implementaci některé z možností. Text je rozdělen na dvě ...
  • Implementace XSLT v prostředí relační databáze 

   Defence status: DEFENDED
   Kmoch, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   XML je rozšířitelný formát, kterrý je využíván k ukládání všech druhů dat, a XSLT představuje standardizovaný jazyk pro transformaci XML dat a jejich struktury. Dnes existuje mnoho implementací XSLT, ale většina z nich ...
  • Magazine sales prediction 

   Defence status: DEFENDED
   Rajčan, Šimon (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Mnoho nakladatelstev se dnes potýká s problémem predikce prodejností vydávaných magazínů. V mnoha případech tyto predikce vykonávají zaměstnanci na základě svých subjektivních odhadů. Nevýhodou tohoto přístupu jsou zvýšené ...
  • Methods for effective querying of RDF data 

   Defence status: DEFENDED
   Dokulil, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 9. 2010
   The RDF is one of the basic building blocks of the Semantic Web. It is a low-level data format intended to be used by software developers to create semantic-enabled applications. The ability to place and efficiently evaluate ...
  • Neuromodelace-význam pooperační epidurální fibrózy 

   Defence status: DEFENDED
   Masopust, Václav (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 12. 2014
   Úvod Epidurální fibróza (EF) je definována jako nefyziologická tvorba jizev, obvykle v místě neurochirurgického přístupu do páteřního kanálu, v těsném sousedství a kolem vzniku spinálního kořene. EF se od počátku chová ...
  • Preference Top-k Search Based on Multidimensional B-tree 

   Defence status: DEFENDED
   Ondreička, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Title: Preference Top-k Search Based on Multidimensional B-Tree Author: RNDr. Matúš Ondreička Department: Department of Software Engineering Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague Supervisor: Prof. ...
  • Précis querying over relational data 

   Defence status: DEFENDED
   Štuller, Július (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Free form of querying a database belongs among basic methods of text processing. In the past, a number of attempts appeared to use this style of querying also over a relational database (e.g. system BAROQUE [3] in 80ties). ...
  • Quantitative analysis of networked environments to improve performance of information systems 

   Defence status: DEFENDED
   Petříček, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
   In this thesis we encounter networks in three contexts i) as the citation networks between documents in citation databases CiteSeer and DBLP, ii) as the structure of e-government websites that is navigated by users and ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV