• Bezpečnost dat v informačních systémech 

   Knopová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 2. 2011
   Práce je zaměřena na zanalyzování současných autentizačních metod. Kromě popisu obecných principů je kladen důraz na podrobnou analýzu a přehled implementačních specifik. První část práce popisuje vymezení základních pojmů ...
  • Dlouhodobé uchování webového obsahu 

   Kvasnica, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Tato práce řeší problematiku dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů, konkrétně webových stránek. Cílem práce je tuto problematiku vysvětlit, vymezit rozdíly mezi různými přístupy k ní, popsat možnosti dlouhodobého uchování ...
  • Ekonomické a právní aspekty auditorské činnosti 

   Karban, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 6. 2011
   Diplomová práce Ekonomické a právní aspekty auditorské činnosti se zabývá činností auditora. První kapitola se věnuje právní regulaci auditorské činnosti, tj. zákonu č. 93/2009 Sb. Jelikož zákon nabyl účinnosti dne 14.4.2009, ...
  • Ekonomické a právní aspekty bankovní daně 

   Rahm, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato diplomová práce je zaměřena na popis různých konstrukcí bankovní daně a možných alternativ příjmové stránky. V další části je možné nalézt právní analýzu návrhu FTT na poli EU, včetně nastínění legislativního postupu. ...
  • Ekonomické a právní aspekty podnikání v elektronických komunikacích v České republice 

   Novák, Michael (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
  • Ekonomické aspekty systémové integrace 

   Kraft, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   Ekonomické aspekty systémové integrace Abstrakt Práce si vytyčuje za cíl informovat čtenáře o ekonomickém významu a právním pozadí systémové integrace stejně jako o vzájemné interakci právního a ekonomického rámce systémové ...
  • Financování kultury v Čechách 

   Beránková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 11. 2013
   V průběhu české historie hrálo divadlo klíčovou roli při formování českého jazyka a kultury. Divadlo zosobňuje mnohé z toho, co činí českou kulturu unikátní, ale také spojuje Českou republiku s jejími sousedy, s nimiž sdílí ...
  • Fyziologické funkce stromů v městských ekosystémech 

   Janů, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
  • Hypoteční krize 

   Archalous, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 11. 2014
   Tato diplomová práce pojednává o americké hypoteční krizi roku 2008. Hypoteční krize, na ní navazující krize finanční a krize dluhová ovlivnila životy miliard lidí na celém světě. Jde o téma široce zpracované. Tato práce ...
  • Investice do nemovitostí (právní a ekonomické aspekty). 

   Filová, Vladislava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 4. 2008
  • Knihovna 2.0 a aplikace některých rysů v automatizovaných knihovních systémech 

   Procházková, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Tématem bakalářské práce jsou softwarové nástroje, obohacující knihovní systémy o rysy knihovny 2.0. Práce se zabývá koncepty webu 2.0 a knihovny 2.0 a popisuje nástroje, umožňující začlenění rysů těchto konceptů do katalogů ...
  • Kompenzace chybějícího odporu vzduchu při běhu na běžeckém pásu 

   Švejdová, Monika (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   This work is focused on compensation of missing air resistance while running on a treadmill. The aim is to find the possibilities of compensation and its verification by a slight inclination of the treadmill. For the ...
  • Možnosti aplikace folksonomií v uživatelském rozhraní odborných knihovnicko-informačních systémů na příkladu Jednotné informační brány 

   Němečková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Práce prezentuje základní charakteristické prvky konceptu Webu 2.0, tagování a folksonomie, jako nové a alternativní metody věcného popisu, jejich současné využití a potenciál v knihovnicko-informační praxi. Tyto technologie ...
  • Nástroje investování 

   Gančár, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Nástroje investování 

   Mrázek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 1. 2015
   1 Abstrakt Název práce: Nástroje investování Hlavním cílem této práce je analyzovat různé nástroje investování, jejich trhy a jejich vhodnost jakožto alternativy ke spořicím produktům. Dalším cílem této práce je definovat ...
  • Nástroje pro vzdálenou správu a jejich využití 

   Vaněček, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Tématem bakalářské práce je vzdálená správa počítačů. Práce popisuje nástroje a technologie, které lze pro vzdálenou správu použít. Zároveň uvádí přímé zkušenosti se vzdálenou správou a její vliv na současnou a budoucí ...
  • Návrh a implementace databázové aplikace pro portál Andromedia s využitím relační databázové technologie 

   Velický, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA FILOZOFICKÁ Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: informační studia a knihovnictví Studijní obor: informační studia a knihovnictví Návrh a implementace databázové ...
  • Ocenění společnosti 

   Brada, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 12. 2016
   Tato diplomová práce si kladla za cíl komplexním způsobem popsat proces ocenění společnosti, vyzdvihnout význam jednotlivých fází a upozornit na jejich možná úskalí. Metodologická valuační teorie není v prostředí České ...
  • Problematika ochrany elektronických dokumentů a jejich řízené distribuce 

   Urbánek, Matyáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 6. 2008
   Práce se zabývá problematikou ochrany elektronického dokumentu v síťovém prostředí. Je představen pojem životní cyklus dokumentu a jeho návaznost na jednotlivé vrstvy ochrany dokumentu. Zabezpečení dokumentu je pro potřeby ...
  • Problematika zadlužování v České republice 

   Hlaváček, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 5. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá výkony rozhodnutí, exekucemi, zadlužováním v České republice a některými jevy, které jsou s ním spojeny. Nejprve popisuje právní předpisy, které upravují podmínky, za kterých lze vést výkon ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV