• Alžběta Alexandra Clary-Aldringen v zrcadle své korespondence 

   Měřička, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Ve své práci jsem se snažil vylíčit život aristokracie v polovině 19. století, přesněji v letech 1848-1849 na příkladu kněžny Alžběty Alexandry Clary-Aldringen, dcery rakouského diplomata, generála a státníka Karla Ludvíka ...
  • Cenzura v Čechách v kontextu předbřeznové habsburské monarchie 

   Píša, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   Cenzura v Čechách v kontextu předbřeznové habsburské monarchie Petr Píša Disertační práce analyzuje a interpretuje roli cenzury a dalších institucionálních i strukturálních mechanismů, jež se podílely na regulaci literární ...
  • Cyrill Dušek 1881-1924 

   Junková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Bakalářská práce Cyrill Dušek 1881-1924. V Čase a v Maffii je biografií, zpracovanou na základě dostupných publikovaných pramenů, literatury a zejména bohatého a dosud nepříliš vytěženého archivního materiálu z osobního ...
  • Dostihový sport a česká společnost (na příkladu závodišť v Pardubicích, ve Velké Chuchli a v hřebčíně Napajedla) 

   Votavová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Předkládaná práce se zabývá okolnostmi a průběhem vzniku dostihového sportu v Čechách od 70. let 19. století do 20. let 20. století. Práce se dělí na tři části, z nichž první se zabývá vznikem pardubického závodiště, druhá ...
  • Doufali jsme, že nám bude líp. Život českého učitele v druhé polovině 19. století a v první třetině 20. století 

   Měřička, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Vycházeje z přesvědčení o nutnosti ohlédnutí se zpět v "dobách překotných reforem" představuji určitý typ učitele obecné školy v druhé polovině 19. století, v době ve školství přelomové právě v důsledku nových školských ...
  • F. A. Šubert 1849 - 1915 

   Drexler, Otto (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Tématem práce je biografie významné osobnosti konce 19. století Františka Adolfa Šuberta, v letech 1883-1900 ředitele Národního divadla v Praze. Práce se zaměřuje na divadelní kariéru F. A. Šuberta a jeho postavení v rámci ...
  • František Šimáček (1834-1885), novinář a nakladatel 

   Muchka, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Diplomová práce František Šimáček (1834-1885), novinář a nakladatel, si klade za cíl představit na několika úrovních výraznou postavu českého nacionalismu padesátých až osmdesátých let 19. století, a to v záběru novinářském, ...
  • Hudební život v Praze na sklonku 18. století na příkladu pobytů W. A. Mozarta a L. v. Beethovena 

   Hrajnohová, Manuela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Předložená práce zkoumá hudební život v Praze na sklonku 18. století na příkladu pobytů W. A. Mozarta a L. van Beethovena. Vychází z dobových pramenů, zejména z pražského tisku a z korespondence. Všímá si všech aspektů ...
  • Ideové zdroje křesťanské demokracie ve střední Evropě v letech 1945 - 1948 

   Kugler, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Křesťanská demokracie ve středoevropských zemích, jež se ocitly pod vlivem Sovětěského svazu nedostala příležitost, aby sehrála významnější roli ve vývoji regionu takovým způsobem, jak se to povedlo křesťanským demokratuům ...
  • Jan Boris Špaček 1888-1967. Štěpanovský rodák v Rusku, Bulharsku a na Blízkém východě 

   Turkovič, Alexander (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 2. 2010
   Tato práce se zabývá životem, prací a politickou činností štěpánovského rodáka Jana Špačka, permanentního revolucionáře, rebela a bojovníka za vysněné ideály. Je to sonda do života muže, který se nezapsal do dějin jako ...
  • Jan Herben. Politik, novinář, spisovatel (1857-1936) 

   Spálenková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Diplomová práce Jan Herben. Politik, novinář, spisovatel (1857-1936) je biografií, zpracovanou na základě literatury, vlastních Herbenových prací a především dosud nevytěženého archivního materiálu. Soustřed'uje se zvláště ...
  • Jan Palacký (1830-1908): Vědec ve stínu slavného otce 

   Egrová, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 5. 2019
   Jan Palacký (1830-1908) byl prvním docentem geografie na pražské univerzitě a po jejím rozdělení také prvním profesorem geografie na české Karlo-Ferdinandově universitě. Jeho vědecká činnost trvala více než padesát let. ...
  • Josef Hlávka a Karel Mattuš. Vztah dvou významných mužů v zrcadle korespondence 

   Vraštilová, Nikol (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   (česky) Ve své práci jsem se zaměřila na analýzu vztahu mezi Josefem Hlávkou a Karlem Mattušem na základě jejich vzájemné korespondence. V počátečních kapitolách se zabývám životopisem obou mužů, kdy je především kladen ...
  • Josef Liboslav Ziegler 

   Balcarová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Práce pojednává o životě katolického kněze Josefa Liboslava Zieglera (1782-1846) v první polovině 19. století. Důraz je kladen na jeho vlasteneckou činnost ve východních Čechách, kde také Ziegler působil. Významnou složkou ...
  • Josef Svátek (1835-1897) a jeho knihovna 

   Jelínková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Práce pojednává o redaktorovi, spisovateli nejen historických románů Josefu Svátkovi (1835- 1897) a jeho osobní knihovně. Práce vychází z dochované Svátkovy pozůstalosti, především z korespondence, dobových periodik a jeho ...
  • Josef Wenzig a spor o českou školu mezi lety 1856-1861 

   Kropáčková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   (in English): The thesis analyses a stage of life of Josef Wenzig (1807-1876), Czech educationalist, author and librettist. Wenzig, also known for his translations of Czech poems to German, wrote primarily in German. The ...
  • Knižní cenzura v Čechách v předbřeznové době 

   Píša, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Diplomová práce sleduje literární cenzuru na území Ceského království v období od konce napoleonských válek do března 1848, primárně na základě archivního výzkumu provedeného pro období 20. let 19. století ve fondu Prezidium ...
  • Matice česká v moderní době. Vydavatelská aktivita na sklonku 19. století. 

   Beránek, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Bakalářská práce připomíná dlouhou historii Matice české a předpoklady jejího fungování na sklonku 19. století. V centru zájmu je především vydavatelská politika, ale do popředí vystupují také osobnosti určující směřování ...
  • Mnichovo Hradiště 1866-1895. Každodenní život malého města ve druhé polovině 19. století. 

   Procházková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Práce nastiňuje historii malého okresního města ve druhé polovině 19. století z hlediska politického (státní správa, samospráva, modernizace), hospodářského (doprava, zejména železnice, rozvoj průmyslu) a kulturního (spolková ...
  • Národ v rodině a rodina v národě. Typ vlastenecké měšťanské rodiny na příkladu rodiny dr. Václava Staňka. 

   Srbová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá tématem rodiny v českém vlasteneckém prostředí 19. století na příkladu rodiny Václava Staňka, lékaře a vlastence. Václav Staněk byl přítelem Josefa Friče a Františka Ladislava Čelakovského, jejich ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV