• Céline v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Kareninová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   Céline v Čechách Práce podává chronologickou dokumentární metodou výpověď o procesu přijímání a zavrhování jedné z nejkontroverznějších osobností moderní literatury nejen v Čechách. Soubor složený z objevené korespondence, ...
  • Charakteristika pohádek Charlese Perraulta 

   Defence status: DEFENDED
   Šuráňová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 6. 2011
   RÉSUMÉ Tématem bakalářské práce je charakteristika pohádek francouzského klasicistního autora Charlese Perraulta. Cílem analýzy je vyvrátit jasnou polarizaci pohádkových postav a dokázat jejich ambivalenci. Dále práce ...
  • L'Esthétique rococo dans le théâtre de Marivaux 

   Defence status: DEFENDED
   Očenáš, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Ve srovnani s nadrazenosti klasicismu byly umeni a literatura XVIII. stoleti shledavany dekadentnimi jiz v dobe svého vzniku. Dekorativni st yI, jenz byl v mode v prvni polovine stoleti, byl oznacovan jako "rocaille", ...
  • Faustovská postava ve francouzsky psaném dramatu 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Tschornová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Diplomová práce Faustovská postava ve francouzsky psaném dramatu předkládá stručnou historii a některé okolnosti faustovské legendy. Následně obhajuje příslušnost Fausta a jeho příběhu do kategorie archetypu a mýtu. ...
  • Fenomén davu u Zoly: sociologický příspěvek ke ztvárnění davu v díle Émila Zoly 

   Defence status: DEFENDED
   Boháčová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá davem v díle Émila Zoly, hlouběji se však zaměřuje na zobrazení davu v Germinalu. Cílem je analyzovat zobrazení davu v tomto románě, pokusit se o jeho klasifikaci a objevit podobnosti i ...
  • Hledání ideálu ženské krásy v Gainsbourgově a Baudelairově díle 

   Defence status: DEFENDED
   Sotonová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 1. 2019
   The topic of this diploma thesis is the search for a feminine ideal in Gainsbourg's and Baudelaire's works. The image of an ideal woman is apparent in the works of both authors. In Gainsbourg's case, we partly dealt with ...
  • Hledání lidského štěstí ve Voltairových povídkách 

   Defence status: DEFENDED
   Pokšteflová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Předmětem mé diplomové práce Hledání lidského štěstí ve Voltairových povídkách je rozbor této tematiky v dílech Mikromegas, Prosťáček, Zadig a Candide. Vlastnímu rozboru předchází úvod do problematiky dosažení šťastného ...
  • Joseph-Arthur de Gobineau: Les Pléiades 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Břetislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 2. 2009
   Diplomová práce je věnována nejvýznamnějšímu prozaickému dílu Josepha-Arthura de Gobineau, románu Plejády. Cílem práce je podat zevrubnou charakteristiku hlavních postav, pojímaných autorem jako elita lidstva. Celá práce ...
  • Konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Studie o poetice francouzské tragédie v 17. století 

   Defence status: RECOGNIZED
   Šuman, Záviš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 8. 2013
   Conceptualization of Mores in Seventeenth-Century French Tragedy This thesis is devoted to the study of interpretations of how tragic characters should be portrayed ("mores", "ethos", "moeurs") in French seventeenth-century ...
  • Konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Studie o poetice francouzské tragédie v 17. století 

   Defence status: DEFENDED
   Šuman, Záviš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   214 Abstract Conceptualization of Mores in Seventeenth-Century French Tragedy This thesis is devoted to the study of interpretations of how tragic characters should be portrayed ("mores", "ethos", "mœurs") in French ...
  • Lettrismus - akademická avantgarda 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová Mikolášová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Roku 1946 zakládá v Paříži Rumun Isidore Isou (vlastním jménem IoanIsidor Goldstein) avantgardní hnutí lettrismus. Přestože Isou, jenž byl po celou dobu jeho vůdčí osobností, před dvěma lety zemřel, hnutí se nerozpustilo ...
  • Milan Červenka, Quelques souvenirs - A ceux qui viennent apres 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Text se zabývá představením a analýzou dosud nepublikovaného díla Quelques souvenirs - A ceux qui viennent après (Několik vzpomínek - Těm, kteří přijdou po nás), které sepsal československý emigrant žijící ve Francii Milan ...
  • Mýtus o Narcisovi ve francouzské literatuře přelomu 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Mgr. Magdalena Kučerová Disertační práce: Mýtus o Narcisovi ve francouzské literatuře přelomu 19. a 20. století ABSTRAKT: Tato disertační práce vychází z poznatků francouzské mýtokritiky a zabývá se problematikou mýtu ...
  • Oheň, voda, země, vzduch - čtyři živly v literárním díle Juliena Gracqa 

   Defence status: DEFENDED
   Rodová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Tato práce měla za úkol zjistit ve vybraném díle Juliena Gracqa, vymezeném jeho čtyřmi dokončenými romány, jedním nedokončeným, dvěma novelami, jednou divadelní hrou a jednou sbírkou básní v próze, přítomnost prvků, které ...
  • Opilý koráb J.A.Rimbauda v českém překladu 

   Defence status: DEFENDED
   Merhautová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato práce se zabývá básní J. A. Rimbauda Opilý koráb a jejím překladem do češtiny. Především se zaměřuje na stránku obsahovou, na smysl jednotlivých básnických obrazů. Hledá odpověď na otázku, do jaké míry má zachování ...
  • Oralita jako zdroj inspirace pro frankofonní literaturu černé Afriky a Antil 

   Defence status: DEFENDED
   Komers, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007
   Tato práce se snaží poukázat na to, jak orální kultura (a oralita jako dosud převažující či vlivný komunikační systém v tradičnějších společnostech) může inspirovat psanou literaturu, jak ji mohou obohatit formálně i ...
  • Orientální krajina ve francouzském cestopise 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kostik Šubrová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
   Tato práce zkoumá orientální krajiny ve francouzském cestopise 19. století. Autorka vnímá cestopis jako svébytný literární žánr a hlásí se k topologické a tematologické kritice, motiv krajiny v literárním textu definuje v ...
  • Otokar Březina a Charles Baudelaire: Metafora světla a duše 

   Defence status: DEFENDED
   Podhorská, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá nejprve obecněji tematikou světla a duše u Charlese Baudelaira a Otokara Březiny a poté se soustřeďuje na jednotlivé motivy světla a duše a jejich metafory. Hlavním východiskem práce jsou především ...
  • Paris-Prague : Regards Surrealistes Croisés. Naissance poétique d'une ville 

   Defence status: DEFENDED
   Ireland, Sophie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 9. 2016
   NÁZEV : Paříž-Praha : křížení surrealistických pohledů. Básnické zrození města KATEDRA (ÚSTAV) : Literatura, jazyky, divadlo - Romanské literatury ŠKOLITELE : Prof. Myriam Boucharenc - Doc. PhDr. Aleš Pohorský, Csc AUTOR ...
  • Paul Éluard mezi dvěma múzami 

   Defence status: DEFENDED
   Liberská, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 2. 2016
   Tato práce se bude zabývat dvěma tvůrčími obdobími francouzského básníka Paula Éluarda, která byla ovlivněna surrealistickými múzami a zároveň jeho životními partnerkami, Elenou Ivanovnou Diakonovnou (Galou) a Marií Benz ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV