• Dynamika systémů s proměnnou hmotností 

   Defence status: DEFENDED
   Daněk, Kamil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Einsteinova gravitace ve více dimenzích 

   Defence status: DEFENDED
   Štrupl, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Předložená práce zkoumá některé aspekty Einsteinovy gravitace v obecných pro- storočasech libovolné dimenze. V první kapitole jsou shrnuty základy použitého ge- ometrického aparátu a zejména odvozen obecný tvar rovnice ...
  • Geometrická formulace Hamiltonovy mechaniky 

   Defence status: DEFENDED
   Švarc, Robert (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   Nazcv pra.ce: Gcometricka formulaee Ilamiltoiiovy mechaiiiky Autor: Robert Svarc Katedra (ustav): Osl.av teoretieke fyziky Vedouci bakalafsko prace: Doc.RNDr. Jin Podolsky, CSc. e-mail vedouciho: Jin. Podolsk ^hiiff. cuni.cz ...
  • Geometrická formulace Lagrangeovy mechaniky 

   Defence status: DEFENDED
   Štrupl, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   In the present work we study application of differential geometry to the Lagrangian formalism. In the first chapter we summariz e the foundations of geometric formulation of Lagrangian mechanics,in particular eshow the ...
  • Investigation of geometrical and physical properties of exact spacetimes 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 9. 2019
   V této práci studujeme geometrické a fyzikální vlastnosti přesných prostoročasů, které patří do neexpandující Plebańského-Demiańského třídy. Je to skupina řešení typu D, které také patří do Kundtovy třídy a obsahují sedm ...
  • Klasická limita relativistických dynamických polí 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   V práci shrnujeme dosavadní výsledky týkající se nepřítomnosti "gra- vitační aberace v Einsteinově obecné teorii relativity, to jest faktu, že gravitační "síla míří k okamžité poloze hmotných objektů, i když se pole šíří ...
  • Konformně plochá řešení Einsteinových rovnic 

   Defence status: DEFENDED
   Prikryl, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Cílem práce je vyjasnit souvislost mezi některými třídami přesných řešení Einsteinových rovnic gravitačního pole, zejména konformně plochými prostoročasy s čistým zářením (případně analogickými řešeními algebraického typu ...
  • Prostoročasy s fotonovými raketami 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Ivan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   V této práci studujeme přesné prostoročasy reprezentující gravitační pole lo- kalizovaného objektu urychlovaného směrovou emisí fotonů - fotonové rakety. Nejprve popisujeme obecné vlastnosti Kinnersleyho a Bonnorovy rakety, ...
  • Přesné gravitační vlny 

   Defence status: DEFENDED
   Švarc, Robert (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
  • Spacetimes with accelerating sources 

   Defence status: DEFENDED
   Vrátný, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   The core of this thesis is the analysis of accelerating black hole solution with the NUT parameter, which was found by Chng, Mann and Stelea in 2006, and related spacetimes. The original work consists of three interconnected ...
  • Spacetimes with accelerating sources 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vrátný, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 1. 2021
   Cílem této práce je analýza zrychleného černoděrového řešení s para- metrem NUT, které bylo nalezeno v roce 2006 autory Chng, Mannem a Steleou. Samotná analýza této práce sestává ze tří částí. V první části se věnujeme ...
  • Studium prostoročasů typu Taub-NUT se zrychlením 

   Defence status: DEFENDED
   Vrátný, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Tato práce se zabývá analýzou nedávné publikace autorů Brendy Chng, Roberta Manna a Cristiana Stelea, ve které našli nové urychlené černoděrové řešení s NUT parametrem. Ověřujeme vakuovost tohoto řešení, počítáme hlavní ...
  • Studium přesných prostoročasů s kosmologickou konstantou 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   V práci se zabýváme přesným řešením Einsteinových rovnic, které je popsáno Pleba'nského-Demia'nského metrikou. Tato metrika popisuje prostoroča- sy typu D a obsahuje sedm nezávislých parametrů, mezi které patří i elektrický ...
  • Studium přesných prostoročasů s kosmologickou konstantou 

   Defence status: RECOGNIZED
   Hruška, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 4. 2018
   V práci se zabýváme přesným řešením Einsteinových rovnic, které je popsáno Pleba'nského-Demia'nského metrikou. Tato metrika popisuje prostoroča- sy typu D a obsahuje sedm nezávislých parametrů, mezi které patří i elektrický ...
  • Study of Exact Spacetimes 

   Defence status: DEFENDED
   Švarc, Robert (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   In this work we study various aspects of the behaviour of free test particles in Einstein's general relativity and analyze specific physical properties of the background spacetimes. In the first part we investigate geodesic ...
  • Záření v modelech s kosmologickou konstantou 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Hedvika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
   Title: Gravitational ji.t'ld of gyratons on various background spacetrm.es Author: Hcdvika Kadlecovd Department: Institute of Theoretical Ph.ys-i.es Supervisor: doc. Pavel Krtous. Ph.D. Supervisor's e-mail address: ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV