• Asistent pedagoga na I. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Křehlová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   The Master's thesis deals with the issue of cooperation between a teacher and a teaching assistant. In the introduction to the theoretical part, the thesis deals with the concept of integration, inclusion and inclusive ...
  • Hodnotové vzdělávání prostřednictvím metody Persona Dolls 

   Defence status: DEFENDED
   Sobolová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Diplomová práce se zabývá metodou Persona Dolls, která vědomě pracuje s předsudky. Teoretická část je zaměřena na mapování proměn v současném vzdělávání, které se v českém školství děly od roku 1989. Došlo k vytvoření ...
  • Komunikace začínajícího učitele na prvním stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Kubenová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 1. 2021
   Hlavním cílem teoretické části je vymezit pojem začínající učitel a popsat formy podpory, které může čerstvý absolvent po nástupu do praxe využít. Dále pak zmapovat komunikaci a spolupráci učitele a rodiče, a uvést argumenty ...
  • Kvalitní formy spolupráce rodiny a mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Košnerová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   The thesis named Quality forms of family and kindergarten cooperation deals with the effectiveness leadership of tripartite meetings at a given kindergarten. The theoretical part summarizes subjects such as cooperation, ...
  • Metoda Wanda jako prostředek učící se organizace v prostředí základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Bajerová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Diplomová práce zkoumá přínosy metody Wanda jako jednoho z prostředků učící se organizace v rámci základní školy. Teoretická část se věnuje profesnímu rozvoji učitele, zabývá se konceptem učící se organizace a podmínek ...
  • Meziškolní hospitace jako forma kolegiální podpory učitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Garguláková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   This diploma thesis deals with the possibilities of professional development of primary school teachers. The focus is on different forms of peer support for teachers, with an emphasis on inter-school observation as a natural ...
  • Možnosti využití inovativních metod pro rozvoj čtenářské gramotnosti na I. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Kozibratková, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Diplomová práce nese název Možnosti využití inovativních metod pro rozvoj čtenářské gramotnosti na I. stupni základní školy. Tato práce se zabývá metodami kritického myšlení, které vedou žáky k rozvoji čtenářské gramotnosti ...
  • Možnosti využití muzikoterapie v rámci primárního vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Bezoušková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   THE ABSTRACT This diploma thesis aims to analyse the use of music therapy techniques as means to reduce the manifestations of attention deficit disorders. Furthermore, it deals with the application of said supportive ...
  • Podpora inkluzivního vzdělávání v programu Začít spolu 

   Defence status: DEFENDED
   Dimelisová, Kristina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   The diploma thesis deals in detail with inclusive education in the Step by Step programme, especially with the intention to find out what means and arrangements the Step by Step programme uses to promote inclusive education. ...
  • Postoje pedagogů a rodičů k inkluzivnímu vzdělávání v programu Začít spolu 

   Defence status: DEFENDED
   Koníčková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   The topic of this graduate thesis is the inclusive education programme Step by Step. More specifically, the work focuses on the attitude of the involved teachers and parents to this phenomenon. The theoretical bases are ...
  • Prevence šikany na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Diplomová práce se věnuje prevenci šikany se zaměřením na žáky prvního stupně základní školy a charakter práce je teoreticko-výzkumný. Teoretická část poskytuje hlubší pohled na problematiku šikany, objasňuje vztahy mezi ...
  • Projektová výuka v prostředí malotřídní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Dokoupilová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The diploma thesis on the subject of Project education in a littleclass school raises a research question: Does the inclusion of a project education in a littleclass school help to develop pupils key competencies? The aim ...
  • Ranní zpráva jako nástroj rozvoje čtenářské gramotnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 1. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá ranní zprávou z programu Začít spolu jako možným nástrojem pro rozvoj čtenářské gramotnosti. V teoretické části se práce věnuje definici čtenářské gramotnosti, jejím jednotlivým rovinám a ...
  • Skupinová reflexe Wanda jako nástroj profesního rozvoje učitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Ciarkowska, Agnieszka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   The aim of the diploma thesis is to analyse the group reflection Wanda as an effective tool for teachers' professional development. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is firstly focused ...
  • Spolupráce rodiny a školy 

   Defence status: DEFENDED
   Málková, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This diploma thesis deals with cooperation between family and school. The aim of the theoretical part is to analyse the primary foreign sources of the programme Step by Step in the domain of the cooperation between family ...
  • Spolupráce rodiny a školy na počátku školní docházky dětí v okrese Pelhřimov 

   Defence status: DEFENDED
   Brothánková, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   This diploma thesis deals with the current situation in the area of cooperation between family and school in the elementary schools of the current educational stream of the Pelhřimov district. The aim of the thesis is to ...
  • Spolupráce učitele s rodiči žáka v 1. a 2. ročníku ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Netřebová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   1 ABSTRACT This diploma thesis focuses on cooperation between the school and the family in the beginning of elementary school. In the theoretical part of this thesis are introduced concerns and expectations that the teachers ...
  • Třídní schůzka na prvním stupni základní školy. 

   Defence status: DEFENDED
   Mutina, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   The diploma thesis is focused on class meetings at the first level of primary school. It discusses how parents and teachers perceive these meetings, and what is needed to be prepared to organize the meeting. The theoretical ...
  • Umíme se učit s CLIL? Akční výzkum při zavádění inovativního přístupu k výuce angličtiny. 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Mária (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   A b s t r a k t: CLIL je v Čechách relativně nová metoda, jak lze učit cizím jazykům. V současné době globalizace, je jazykové vzdělávání prioritou edukačních systémů většiny států, přinejmenším států EU. Kdy ale s jazykovou ...
  • Výchova k hodnotám prostřednictvím metody Persona Dolls 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   This thesis deals with Method Persona Dolls, which evolves children's approach and values, it is pre-eminently focused on empathy development, creativity, self-confidence, positive evaluation of others and forms of pro-social ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV