Now showing items 1-20 of 45

  • Asistent pedagoga na I. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Křehlová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   The Master's thesis deals with the issue of cooperation between a teacher and a teaching assistant. In the introduction to the theoretical part, the thesis deals with the concept of integration, inclusion and inclusive ...
  • Asistent pedagoga v primární škole 

   Defence status: DEFENDED
   Englová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 1. 2021
   Diplomová práce se zabývá funkcí asistenta pedagoga v primární škole. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměřuji na inkluzivní vzdělávání, které souvisí se žáky se speciálními ...
  • Badatelsky orientované žákovské práce na základní škole 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Mikulenka, Radim (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá konceptem "závěrečných bakalářských prací žáků 5. tříd" na základní škole v kontextu badatelsky orientovaného vyučování. Práce si klade za cíl popsat celý proces vzniku takovéto závěrečné práce a ...
  • Badatelsky orientované žákovské práce na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulenka, Radim (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 12. 1. 2022
   Diplomová práce se zabývá konceptem "závěrečných bakalářských prací žáků 5. tříd" na základní škole v kontextu badatelsky orientovaného vyučování. Práce si klade za cíl popsat celý proces vzniku takovéto závěrečné práce a ...
  • Dialog ve výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Holzerová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 17. 5. 2023
   This thesis entitled 'Dialogue in teaching' delves into the topic of dialogic teaching at the primary school. The main objective is to assess the implementation of aspects of the philosophy for children method as a dialogical ...
  • Distanční vzdělávání žáků na 1. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou distančního vzdělávání žáků na 1. stupni základní školy. Je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části je vymezen pojem distanční vzdělávání a jeho ...
  • Formy a metody spolupráce s rodiči se zaměřením na distanční výuku v 1. ročníku ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Truhlářová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
   Diplomová práce s názvem Formy a metody spolupráce s rodiči se zaměřením na distanční výuku v 1. ročníku ZŠ představuje způsob výuky, který byl zaveden v březnu roku 2020 v souvislosti s pandemií spojenou s covid-19. V ...
  • Formy spolupráce fakultních učitelů s pedagogickou fakultou UK 

   Defence status: DEFENDED
   Křížková, Julie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
   V teoretické části je popsána spolupráce fakultních učitelů s pedagogickou fakultou. Je zde definována role fakultního učitele a fakultní školy ve vztahu k mentoringu a pojetí Klinické školy. Dále jsou zde mapovány formy ...
  • Hodnocení a sebehodnocení žáků na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Šebelová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 12. 1. 2022
   Tato diplomová práce se zabývá hodnocením a sebehodnocením žáků na základní škole, se zaměřením na hodnocení v distanční výuce. Teoretická část pomocí odborné literatury vymezuje pojem školní hodnocení žáků. Analyzuje různé ...
  • Hodnotové vzdělávání prostřednictvím metody Persona Dolls 

   Defence status: DEFENDED
   Sobolová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Diplomová práce se zabývá metodou Persona Dolls, která vědomě pracuje s předsudky. Teoretická část je zaměřena na mapování proměn v současném vzdělávání, které se v českém školství děly od roku 1989. Došlo k vytvoření ...
  • Komparace párové výuky v kontextu vyučovacího procesu ve vztahu k PedF UK a 1. stupně ZŠ. 

   Defence status: DEFENDED
   Haškovcová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá problematikou párového vyučování mezi učiteli. Hlavním cílem je zmapování výhod a úskalích této výuky. Zaměřuje se na širší specifika párové výuky, které následně porovnává v prostředí základní a ...
  • Komunikace a spolupráce učitele s rodinami se zaměřením na distanční výuku na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Matuchová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá komunikací a spoluprací učitelů s rodinami na 1. stupni ZŠ a hlouběji se zaměřuje na distanční vzdělávání v době nouzového stavu. Pojednává o využívaných způsobech komunikace a spolupráce se žáky ...
  • Komunikace učitelů s rodiči v době distanční výuky 

   Defence status: DEFENDED
   Ratajová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá tématem komunikace s rodiči v době distanční výuky. Na danou problematiku nahlíží pohledem pedagogů i rodin. Shrnuje specifika této neobvyklé situace a přináší doporučení, jak ji lépe zvládat. ...
  • Komunikace začínajícího učitele na prvním stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Kubenová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 1. 2021
   Hlavním cílem teoretické části je vymezit pojem začínající učitel a popsat formy podpory, které může čerstvý absolvent po nástupu do praxe využít. Dále pak zmapovat komunikaci a spolupráci učitele a rodiče, a uvést argumenty ...
  • Kvalitní formy spolupráce rodiny a mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Košnerová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   The thesis named Quality forms of family and kindergarten cooperation deals with the effectiveness leadership of tripartite meetings at a given kindergarten. The theoretical part summarizes subjects such as cooperation, ...
  • Metoda Wanda jako prostředek učící se organizace v prostředí základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Bajerová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Diplomová práce zkoumá přínosy metody Wanda jako jednoho z prostředků učící se organizace v rámci základní školy. Teoretická část se věnuje profesnímu rozvoji učitele, zabývá se konceptem učící se organizace a podmínek ...
  • Meziškolní hospitace jako forma kolegiální podpory učitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Garguláková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   This diploma thesis deals with the possibilities of professional development of primary school teachers. The focus is on different forms of peer support for teachers, with an emphasis on inter-school observation as a natural ...
  • Možnosti využití inovativních metod pro rozvoj čtenářské gramotnosti na I. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Kozibratková, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Diplomová práce nese název Možnosti využití inovativních metod pro rozvoj čtenářské gramotnosti na I. stupni základní školy. Tato práce se zabývá metodami kritického myšlení, které vedou žáky k rozvoji čtenářské gramotnosti ...
  • Možnosti využití muzikoterapie v rámci primárního vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Bezoušková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   THE ABSTRACT This diploma thesis aims to analyse the use of music therapy techniques as means to reduce the manifestations of attention deficit disorders. Furthermore, it deals with the application of said supportive ...
  • Název práce v čj: Komunikace školy a rodiny v základním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Boliková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 1. 2020
   Diplomová práce se zabývá komunikací školy a rodiny v základním vzdělávání. Jejím cílem je formulovat návrhy k zefektivnění komunikace s rodiči. Práce se dělí na teoretickou a výzkumnou část. Praktická část charakterizuje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV