• Díte se syndromem ADHD v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Palavská, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   Tato bakalářská práce s názvem "Dítě se syndromem ADHD v mateřské škole" se zaměřuje na zmapování problematiky výchovy a vzdělávání dětí se syndromem ADHD v prostředí mateřské školy, které má přispět k prohloubení poznatků ...
  • Integrace dětí a žáků se zrakovým postižením do běžné základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Rolníková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace zrakově postižených dětí a žáků do běžné základní školy. V první části práce jsou shromážděny všeobecné poznatky o zraku, zrakových vadách a vlivu zrakových vad na osobnost ...
  • Integrace dětí se syndromem ADHD v základním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Šebestová, Milena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce "Integrace dětí se syndromem ADHD do základního vzdělávání" pojednává o formách a podmínkách zařazení žáků s poruchou pozornosti a hyperaktivitou do základních škol a indukční metodou zpracovává možnosti ...
  • Pedagogická příprava canisterapeutů a edukační možnosti canisterapie 

   Defence status: DEFENDED
   Korbelová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá pedagogickou přípravou canisterapeutů a edukačními možnostmi canisterapie. Dále se zaměřuje na legislativní ukotvení canisterapie v České republice, popisuje využívané canisterapeutické metody a ...
  • Problémy rodiny dítěte s postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Mudrová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Souhrn V první kapitole bakalářské práce na téma: Problémy rodiny dítěte s postižením, jsou uvedeny charakteristiky pojmu zdravotní postižení a dalších pojmů s tím souvisejících. Ve druhé kapitole jsou nastíněny problémy, ...
  • Vybrané aspekty problematiky školní zralosti a připravenosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kováříková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Kováříková Monika VYBRANÉ ASPEKTY PROBLEMATIKY ŠKOLNÍ ZRALOSTI A PŘIPRAVENOSTI THE SELECTED ASPECTS OF THE SCHOOL MATURITY PROBLEM ANOTACE V ČESKÉM JAZYCE Tato bakalářská práce se zabývá problematikou školní zralosti a ...
  • Výchova a vzdělávání dětí s autismem 

   Defence status: DEFENDED
   Čížkovská, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   Tématem bakalářské práce je výchova a vzdělávání dětí s autismem. Text je rozdělen celkem do pěti částí. První kapitola se věnuje především diagnostice. Jsou zde uvedeny druhy poruch autistického spektra a možné přidružené ...
  • Vzdělávání jedinců s diagnozou Aspergerův syndrom 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   Základní myšlenkou předkládané práce je seznámení s postižením Aspergerův syndrom, které patří do poruch autistického spektra. Cílem bylo nahlédnutí do mysli jedinců s touto diagnózou, snaha o pochopení způsobu jejich ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV