• Analýza a detekcia iónov s vysokou účinnosťou 

   Vanko, Erik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   This paper investigates response of the MCP (MicroChannel Plate) detector and the counting efficiency of pulses produced by ions of different masses found in the used mass spectrum starting from 2 Da up to 30 Da. Tests ...
  • Elektronová past - pohyb nabitých částic elektrickém a magnetickém poli 

   Enžl, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
  • Elementary Processes at Low Temperatures - Reactions of H3+ and N2H+ in Afterglow Plasmas 

   Kálosi, Ábel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 6. 2019
   Elektron-iontová rekombinace a iont-neutrální interakce hrají klí- ̌covou roli v chemickém vývoji molekul v mezihv̌ezdném prostoru. Podmínky v mezihv̌ezdném prostoru p̌ri kterých tyto procesy probí- hají zahrnují široký ...
  • Laserová absorpční spektroskopie 

   Vyhlídka, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Studium rekombinace iontů H+ 3 a N+ 2 v chladném plazmatu hraje klíčovou roli pro pochopení chemické kinetiky například v prostředí mezihvězdného pro- storu či ve vrchních vrstvách planetárních atmosfér. K jejímu studiu ...
  • Měření parametrů nízkoteplotního plazmatu 

   Dohnal, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Produkce chladných iontů 

   Tran, Thuy Dung (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   1 Abstract: For understanding of the evolution of chemical composition in cold interstellar gas clouds, it is necessary to study the ion-molecule reactions at temperatures from 10 K to 300 K at low pressures. The Ion Trap ...
  • Reakce kladných iontů s atomárním a molekulárním vodíkem při nízkých teplotách 

   Tran, Thuy Dung (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Práce se zabývá iont-molekulovými reakcemi při nízkých teplotách, které jsou důležité pro úplné pochopení chemické evoluce v mezihvězdném prostředí. K realizaci experimentální části práce byla k dispozici aparatura 22-pólové ...
  • Rekombinace iontů s elektrony v plazmatu při velmi nízkých teplotách 

   Dohnal, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
  • Studium chování plazmatu v elektrickém a magnetickém poli 

   Jusko, Pavol (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
  • Studium reakcí molekulárních iontů v nízkoteplotním plazmatu 

   Rubovič, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Studium rekombinace molekulárních iontů s elektrony za nízkých teplot 

   Kálosi, Ábel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Předmětem práce je experimentální studium rekombinace molekulárních iontů s elektrony v dohasínajícím plazmatu při nízkých teplotách (< 300 K). Jsou zde popsány základy používaných diagnostických metod a modelování ...
  • Zdroj chladného atomárního vodíku 

   Podolník, Aleš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Vodík v molekulární a atomární formě je nejčastější prvek ve vesmíru a proto jsou chemické reakce, ve kterých vystupuje, důležité pro pochopení nejen formace prvních hvězd a galaxií, ale i pro studium současných dějů v ...
  • Zkoumání reakcí jednoduchých iontů v nízkoteplotním plazmatu 

   Kálosi, Ábel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Předmětem práce je studium sondové diagnostické metody nízkoteplotního plaz- matu. Jsou zde popsány základy Langmuirovy sondy z hlediska aplikace na apa- ratuře CryoFALP II pro studium reakcí jednoduchých částic, princip ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV