• Analýza a detekcia iónov s vysokou účinnosťou 

   Defence status: DEFENDED
   Vanko, Erik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Tato práce zkoumá odezvu detektoru MCP (MicroChannel Plate) a účinnost čítaní pulzů vytvořených dopadajícimi ionty různých hmotností v rozsahu používaného hmotnostního spektra počínající od 2 Da do 30 Da. Testy probíhaly ...
  • Elektronová past - pohyb nabitých částic elektrickém a magnetickém poli 

   Defence status: DEFENDED
   Enžl, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
  • Elementary Processes at Low Temperatures - Reactions of H3+ and N2H+ in Afterglow Plasmas 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 28. 06. 2022
   Kálosi, Ábel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 6. 2019
   Elektron-iontová rekombinace a iont-neutrální interakce hrají klí- ̌covou roli v chemickém vývoji molekul v mezihv̌ezdném prostoru. Podmínky v mezihv̌ezdném prostoru p̌ri kterých tyto procesy probí- hají zahrnují široký ...
  • Laserová absorpční spektroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Vyhlídka, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Studium rekombinace iontů H+ 3 a N+ 2 v chladném plazmatu hraje klíčovou roli pro pochopení chemické kinetiky například v prostředí mezihvězdného pro- storu či ve vrchních vrstvách planetárních atmosfér. K jejímu studiu ...
  • Měření parametrů nízkoteplotního plazmatu 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnal, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Produkce chladných iontů 

   Defence status: DEFENDED
   Tran, Thuy Dung (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   1 Abstrakt: Pro pochopení evoluce chemického složení v chladných mezihvězdných oblacích plynů je třeba zkoumat iont-molekulové reakce při teplotách 10 K až 300 K při nízkých tlacích. Experimenty tohoto typu umožňuje aparatura ...
  • Reakce kladných iontů s atomárním a molekulárním vodíkem při nízkých teplotách 

   Defence status: DEFENDED
   Tran, Thuy Dung (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Práce se zabývá iont-molekulovými reakcemi při nízkých teplotách, které jsou důležité pro úplné pochopení chemické evoluce v mezihvězdném prostředí. K realizaci experimentální části práce byla k dispozici aparatura 22-pólové ...
  • Rekombinace iontů s elektrony v plazmatu při velmi nízkých teplotách 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnal, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
  • Studium chování plazmatu v elektrickém a magnetickém poli 

   Defence status: DEFENDED
   Jusko, Pavol (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
  • Studium reakcí molekulárních iontů v nízkoteplotním plazmatu 

   Defence status: DEFENDED
   Rubovič, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Xdzev pracc: Studinm rca,kci molokularmeh iontu v nizkoteplotnim plazmatu Autor: Peter Rubovic Katedra. (ustav): Katodra. fy/iky povrchu a plazmatu Vedonci bakalarske prace: RNDr. Radok Plasil. Ph.D. o-inail vedouciho: ...
  • Studium rekombinace molekulárních iontů s elektrony za nízkých teplot 

   Defence status: DEFENDED
   Kálosi, Ábel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Předmětem práce je experimentální studium rekombinace molekulárních iontů s elektrony v dohasínajícím plazmatu při nízkých teplotách (< 300 K). Jsou zde popsány základy používaných diagnostických metod a modelování chemické ...
  • Water formation in reactions of anions and/or cations with molecular hydrogen at low temperature 

   Defence status: DEFENDED
   Tran, Thuy Dung (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 5. 2020
   V předložené práci jsou prezentovány výsledky experimentálního studia reakcí iontů s molekulárním vodíkem v teplotním rozsahu 15 - 300 K, které byly získány pomocí aparatury 22-pólové pasti. Reakce OD- s téměř čistým ...
  • Water formation in reactions of anions and/or cations with molecular hydrogen at low temperature 

   Defence status: RECOGNIZED
   Tran, Thuy Dung (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   V předložené práci jsou prezentovány výsledky experimentálního studia reakcí iontů s molekulárním vodíkem v teplotním rozsahu 15 - 300 K, které byly získány pomocí aparatury 22-pólové pasti. Reakce OD- s téměř čistým ...
  • Zdroj chladného atomárního vodíku 

   Defence status: DEFENDED
   Podolník, Aleš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Vodík v molekulární a atomární formě je nejčastější prvek ve vesmíru a proto jsou chemické reakce, ve kterých vystupuje, důležité pro pochopení nejen formace prvních hvězd a galaxií, ale i pro studium současných dějů v ...
  • Zkoumání reakcí jednoduchých iontů v nízkoteplotním plazmatu 

   Defence status: DEFENDED
   Kálosi, Ábel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Předmětem práce je studium sondové diagnostické metody nízkoteplotního plaz- matu. Jsou zde popsány základy Langmuirovy sondy z hlediska aplikace na apa- ratuře CryoFALP II pro studium reakcí jednoduchých částic, princip ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV