Now showing items 1-20 of 93

  • Dobrovolné ručení jako způsob zajištění obchodního závazku 

   Defence status: DEFENDED
   Konšelová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
  • Dobrovolné ručení jako způsob zajištění obchodního závazku 

   Defence status: DEFENDED
   Hunal, Viktor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 10. 2006
  • Druhy veřejných zakázek 

   Defence status: DEFENDED
   Boubínová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 4. 2013
   Abtract : The aim of the Rigorous work is to catogorize public constracts in to the three groups in terms of their object, expected values and from the prospective of Act on Public Contracts. As a part of this work is also ...
  • Finanční leasing 

   Defence status: DEFENDED
   Brejchová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 30. 3. 2010
  • Franchising 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzlík, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
  • Jednací řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelka, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 1. 2013
   Magisterská diplomová práce se zaměřuje na jeden aspekt práva veřejných zakázek v České republice. Konkrétně poskytuje podrobný výklad české právní úpravy podmínek umožňujících použít pro zadání veřejné zakázky jednací ...
  • Judikatura Evropského soudního dvora a její význam při zadávání veřejných zakázek 

   Defence status: DEFENDED
   Kunová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
  • Koncesní smlouva a koncesní řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Petržela, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Koncesní smlouva a koncesní řízení Cílem mé práce je analyzovat platnou právní úpravu vztahující se ke koncesnímu řízení a koncesním smlouvám, které tvoří právní rámec PPP projektů v užším smyslu, a upozornit na některé ...
  • Leasing v obchodněprávních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 3. 2011
   Resumé Ve své disertační práci se zabývám problematikou leasingu v obchodněprávních vztazích. Leasing je právním institutem, který byl převzat po roce 1989 ze zahraničí. Blízký vztah k nájmu a poměrně krátká právní historie ...
  • Likvidace obchodních společností 

   Defence status: DEFENDED
   Brei, Stanislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
  • Nedostatky postupu zadavatelů z pohledu rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Lubor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 15. 2. 2012
   Cílem této diplomové práce je identifikovat nejčastější a nejzávažnější pochybení zadavatelů veřejných zakázek vyskytující se v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a na základě údajů o počtech těchto ...
  • Některé problémy spojené se zadáváním veřejných zakázek sektorovým zadavatelem 

   Defence status: DEFENDED
   Skalová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Shrnutí Tématem této diplomové práce je prezentace některých problémů spojených se zadáváním veřejných zakázek sektorovým zadavatelem. V úvodu je specifikován právní rámec zadávání veřejných zakázek včetně pramenů českého ...
  • Obchodní firma 

   Defence status: DEFENDED
   Hořejší, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 2. 2009
  • Obchodní jméno a obchodní tajemství 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Smlsalová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
  • Obchodní jméno a obchodní tajemství 

   Defence status: DEFENDED
   Smlsalová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 4. 2012
   Obsah Tato práce si klade za cíl popsat a zhodnotit právní úpravu obchodního jména a obchodního tajemství v celé její šíři, napříč celým právním řádem. Zkoumáno je nejen právo obchodní, ale i právo občanské, trestní, správní ...
  • Obchodní právo a účetnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Špecián, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 9. 2007
  • Obchodní smlouvy v podnikové informatice 

   Defence status: DEFENDED
   Patrný, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 3. 2007
  • Obchodní tajemství 

   Defence status: DEFENDED
   Smlsalová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 1. 2007
  • Obchodní veřejná soutěž 

   Defence status: DEFENDED
   Balihar, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
   59 ZÁVĚR Ve své práci jsem se zabýval pojetím obchodní veřejné soutěže, především ve vztahu k její právní úpravě. Při svém hodnocení jsem vycházel jak z textů příslušných právních předpisů, tak z odborné literatury i z ...
  • Obchodování zasvěcených osob s investičními nástroji 

   Defence status: DEFENDED
   Koranda, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 12. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV