• Adsorpce aminokyselin produkovaných fytoplanktonem na aktivním uhlí 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Diplomová práce se zabývá účinností a faktory ovlivňujícími adsorpci koagulací obtížně odstranitelných AOM (Algal Organic Matter) aminokyselin (AMK) argininu (Arg), fenylalaninu (Phe) a kyseliny asparagové (Asp) na ...
  • Adsorpce nízkomolekulární složky organických látek produkovaných fytoplanktonem na aktivním uhlí při úpravě vody 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá studiem adsorpce nízkomolekulární složky organických látek produkovaných fytoplanktonem - AOM (Algal Organic Matter) na aktivním uhlí - AC (Activated Carbon), při úpravě pitné vody. Pro ...
  • ADSORPCE ORGANICKÝCH LÁTEK PRODUKOVANÝCH SINICÍ MICROCYSTIS AERUGINOSA NA AKTIVNÍM UHLÍ 

   Defence status: DEFENDED
   Krsová, Magdalena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Diplomová práce je zaměřena na posouzení účinnosti dvou druhů granulovaného aktivního uhlí (GAU), Filtrasorb TL 830 a Picabiol 12x40, při adsorpci nízkomolekulárních celulárních peptidů produkovaných sinicí Microcystis ...
  • Adsorption of organic compounds onto activated carbon in water treatment process 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   Disertační práce se zabývá využitím aktivního uhlí při odstraňování nízkomolekulárních organických látek produkovaných sinicemi a řasami (AOM - Algal Organic Matter) při úpravě pitné vody a také vlivem ...
  • Charakteristika organických látek produkovaných fytoplanktonem a jejich inhibiční vliv na proces úpravy vody 

   Defence status: DEFENDED
   Bäumeltová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 6. 2007
  • Charakterizace a eliminace obtížně odstranitelných látek při úpravě vody 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   The Ph.D. thesis deals with the characterization of algal organic matter (AOM), which is difficult to remove in water treatment, and on the basis of AOM character, various methods for its elimination, e.g. coagulation, ...
  • Charakterizace extracelulárních a intracelulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem ve vztahu k procesům úpravy vody 

   Defence status: DEFENDED
   Zezulová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Práce se zabývá charakterizací látek produkovaných fytoplanktonem (AOM - Algal Organic Matter) čtyř druhů mikroorganismů: sinicemi Microcystis aeruginosa a Merismopedia tenuissima, rozsivkou Fragilaria crotonensis a zelenou ...
  • Coagulation of organic matter produced by phytoplankton 

   Defence status: DEFENDED
   Načeradská, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 11. 2014
   This dissertation thesis focuses on the removability of algal organic matter (AOM) by coagulation during water treatment and also on the influence of AOM on the coagulation of other substances present in source water. ...
  • Interakce mezi proteiny a huminovými látkami při koagulaci 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Diplomová práce se zabývá koagulací huminových látek (HL) a proteinu BSA (Bovine Serum Albumin), který reprezentuje proteinovou složku AOM (Algal Organic Matter - látky produkované sinicemi a řasami). Studovány jsou také ...
  • Koagulace neproteinové složky látek produkovaných fytoplanktonem 

   Defence status: DEFENDED
   Lukeš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The diploma thesis deals with characterizing properties of non-proteinaceous cellular organic matter (COM) of green alga Chlorella vulgaris in connection with its coagulation using aluminium sulphate and polyaluminiumchloride. ...
  • Odstraňování microcystinů při úpravě pitné vody 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněčková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Předkládaná diplomová práce je zaměřena na studii koagulační fáze úpravy vody na pitnou z hlediska účinnosti odstraňování cyanotoxinu microcystinu a z hlediska odpovědí ekotoxikologických indikátorů druhu Daphnia magna na ...
  • Odstraňování mikroplastů z vody 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Skalníková, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 1. 2021
   Diplomová práce se zabývá zjištěním odstranitelnosti částic mikroplastů různých tvarů (fragmenty, vlákna, sférické částice) z vody pomocí standartních metod úpravy vody - koagulací, filtrací a sedimentací. K experimentům ...
  • Optimalizace úpravy vody s dvoustupňovou separací suspenze 

   Defence status: DEFENDED
   Pařík, Radim (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá posouzením účinností jednotlivých technologických stupňů úpravy na úpravně vody U svaté Trojice (Kutná Hora, vodní nádrž Vrchlice). Úpravna používá technologii destabilizace nečistot síranem ...
  • Termodynamika adsorpce přírodních organických látek na aktivním uhlí 

   Defence status: DEFENDED
   Hirsch, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Přítomnost přírodních organických látek (NOM) ve vodách může výrazně ovlivnit organoleptické vlastnosti vody, inhibovat procesy úpravy pitné vody a v neposlední řadě může být škodlivá pro organismy a lidské zdraví. Při ...
  • Vliv látek produkovaných sinicemi na koagulaci huminových vod 

   Defence status: DEFENDED
   Brabenec, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Diplomová práce se zabývá koagulací přírodních vod s obsahem huminových látek a peptidů/proteinů produkovaných sinicí Microcystis aeruginosa během procesu úpravy vody při použití hlinitého koagulačního činidla. Bylo ...
  • Vliv organických látek produkovaný sinicí Microcystis aeruginosa na úpravu vody 

   Defence status: DEFENDED
   Švec, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 6. 2007
  • Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na charakter agregátů tvořených koagulací/flokulací při úpravě vody 

   Defence status: DEFENDED
   Filipenská, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Tato práce se zabývá studiem vlivu kaolinitových ástic (reprezentujících látky tvo ící zákal vody) a peptidové/proteinové složky COM (Cellular Organic Matter) produkovaných sinicí Microcystis aeruginosa na velikost, strukturu ...
  • Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na koagulaci dalších znečišťujících příměsí přítomných v povrchových vodách 

   Defence status: DEFENDED
   Barešová, Magdalena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 12. 2017
   Úprava pitné vody se potýká s výskytem fytoplanktonu zejména ve fázi jeho odumírání, kdy dochází k uvolnění značného množství celulárních organických látek (COM - Cellular Organic Matter). Vzhledem k druhové závislosti ...
  • Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na koagulaci jejich buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Stránská, Štěpánka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Při výskytu vodního květu čelí úpravny vody nejen zvýšenému výskytu sinic a řas, ale také vysokým koncentracím látek produkovaných těmito organismy, tzv. AOM (Algal Organic Matter). Přítomnost AOM pak může vést k produkci ...
  • Vliv peptidů a proteinů produkovaných sinicí Microcystis aeruginosa na koagulaci 

   Defence status: DEFENDED
   Barešová, Magdalena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Diplomová práce je zaměřena na objasnění mechanismů podílejících se na koagulaci peptidových a proteinových COM (Cellular Organic Matter) produkovaných sinicí Microcystis aeruginosa a na popis jejich vlivu na koagulaci ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV