• Dělitelnost v 6. a 7. ročníku - učebnice a znalosti žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Mašatová, Zora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
   Ve své diplomové práci Dělitelnosti v 6. a 7. ročníku - učebnice a znalosti žáků se zabývám různými aspekty výuky tohoto tématu na základních školách. Tato práce je rozdělena do tří kapitol. Zatímco první kapitola se věnuje ...
  • Elementární funkce a definiční obor 

   Defence status: DEFENDED
   Vitásek, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Cílem mé bakalářské práce je ukázat studentům učitelství matematiky a uči- telům matematiky vztah mezi elementárními funkcemi a jejich definičním oborem a metody návrhu úloh na hledání definičného oboru. V kapitole "Zobrazení ...
  • Elementární funkcionální rovnice 

   Defence status: DEFENDED
   Čížek, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
  • Elementární metody sčítání řad 

   Defence status: DEFENDED
   Kakeš, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
  • Exponenciální funkce - netradiční zavedení a úlohy 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
  • Formální a neformální poznatky o logaritmech u žáků SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Mixa, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práce se zaměřuje na použití zjednodušených funkcionálních rovnic při procvičování logaritmů. Cílem práce je na základě experimentu určit, do jaké míry jsou poznatky žáků střední školy o pojmu logaritmus formální ...
  • Funkce v příkladech a protipříkladech 

   Defence status: DEFENDED
   Janda, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Cílem mé bakalářské práce je přiblížit studentům přicházejícím na vysokou školu problematiku základů matematické analýzy, přičemž se zaměřuji na vý- znamné pojmy spojitosti a limity, které sice znají studenti právě ze ...
  • Funkční myšlení žáků středních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Janda, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Cílem diplomové práce Funkční myšlení u žáků středních škol je analýza a popis vybraných problémových aspektů z výuky teorie funkcí na střední škole. V první části práce jsou popsány základní teoretické koncepce v oblasti ...
  • Goniometrické funkce v aplikacích 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hanzlík, František (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   This bachelor's work is determined to professional and lay public which is interested in widening its knowledge of goniometric functions and primarily in the examples of its applications. The target of this work is to ...
  • Inverze elementárních funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Vitásek, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Cílem bakalářské práce je ukázat studentům učitelství matematiky a učite- lům matematiky vztah mezi elementárními funkcemi a inverzními funkcemi k nim, ukázat postup při hledání inverzní funkce k elementární funkci a uká- ...
  • Konstrukce úloh na limity funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Prskavcová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   Název práce: Konstrukce úloh na limity funkcí Autor: Pavla Prskavcová Katedra: Katedra matematiky a didaktiky matematiky Vedoucí práce: Mgr. Derek Pilous, Ph.D. Práce se zabývá elementárními metodami řešení úloh z limitního ...
  • Limity rekurentně zadaných posloupností 

   Defence status: DEFENDED
   Krištof, Radim (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   V předložené práci studujeme limity rekurentně zadaných posloup- ností an+1 = f(an). Používáme k tomu dva přístupy. První nevyžaduje hlubší znalosti než samotný pojem limity posloupnosti. Ve druhém zkoumáme nejprve situaci ...
  • Metody tvorby úloh na vyšetřování průběhu funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Bubelová, Nela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
  • Posloupnosti - rozšiřující učební text 

   Defence status: DEFENDED
   Hamšík, Karel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
  • Techniky výpočtu limit posloupností 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
  • Výukový materiál k základům teorie elementárních funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Botek, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
  • Zavedení rozšířené reálné osy 

   Defence status: DEFENDED
   Vodrážka, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
  • Žákovská řešení slovních úloh vedoucích na kvadratickou rovnici 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzal, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Cílem práce je zjistit, jak žáci řeší slovní úlohy vedoucí na kvadratické rovnice. Analyzovat, kde a proč v řešení dělají chyby a které části řešení jim naopak nečiní obtíže. V teoretické části práce se nachází analýza ...
  • Žákovské konstrukce funkcí pomocí absolutní hodnoty 

   Defence status: DEFENDED
   Miháliková, Lucia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Diplomová práce se zaměřuje na práci studentů s absolutní hodnotou a strategie studentských řešení při hledání předpisu funkce z grafu. Cílem práce je popsat postupy a nejčastější chyby studentů při hledání předpisu funkce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV