• Absurdní konsekvence: Beckett a Berkeley 

   Adar, Einat (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   1 Abstrakt Samuel Beckett je dobře znám jako filosoficky orientovaný autor. Ve své tvorbě čerpá z řady filosofických děl, s jejichž pomocí vytváří znepokojivé obrazy a spletité texty, v nichž moderní myslitelé často spatřují ...
  • Brian Friel's Conception of Forming History and Its Implications 

   Kantorová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat téma historie v tvorbě současného irského dramatika Briana Friela a poskytnout tak celistvý přehled o jeho postoji jak k minulosti samotné, tak k psaní prózy zasazené do určitého ...
  • Contemporary culture vs. Irishness in the plays of Martin McDonagh 

   Pichrtová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Hry irského dramatika Martina McDonagha se v posledních letech setkaly s mohutnou diváckou a kritickou odezvou. Předmětem diskuze se navzdory autorově britské národnosti nejčastěji stává jeho příslušnost k irské dramatické ...
  • "The Dead" - A critical compilation of existing interpretations 

   Fíl, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Bakalářská práce si klade za cíl zkompilovat a rozebrat několik pohledů na povídku 'Nebožtíci' ze sbírky Dubliňané (1914) od Jamese Joyce. Povídka se zde považuje za velmi vhodnou ke kreativnímu čtení a subjektivní ...
  • Fin-de-siècle Elements in Flann O'Brien's Novel The Third Policeman 

   Brymová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Práce se zabývá podobnostmi mezi románem Flanna O'Briena Třetí strážník a literaturou fin de siècle, přesněji dekadentní literaturou a literaturou rané avantgardy. Fakt, že kromě metafikce se O'Brienův román nezabývá ...
  • Folklore and myth on stage: a comparison of their use in revival and contemporary Irish drama 

   Kurz, Matouš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   bakalářské práce Cílem této práce je porovnání užívání mytologických a folklorních prvků v irském dramatu z doby irského národního obrození a současnosti. Jelikož téma je samo o sobě velmi rozsáhlé a jeho podrobné zpracování ...
  • Fragmentation and Disjointedness in Samuel Beckett's Plays 

   Halášková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce zkoumá různé úrovně fragmentace a nespojitosti v dramatických dílech Samuela Becketta Endgame, Krapp's Last Tape, Happy Days a Play. Nejdříve označí určité koncepty jako fragmentované; v souvislosti s fragmentací ...
  • Gerald MacNamara and the Northern Revival 

   Diaz, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Czech Abstract Nacionalistická hnutí často využívají aspekty mytologie a historie ve svých pokusech o vytvoření nacionalistické ideologie. Prostřednictvím selekce důležitých detailů a úzkého výkladu historických událostí, ...
  • Ironické mýty a rozbité obrazy: Reflexe povstání roku 1798 v irském románu a dramatu dvacátého století 

   Markus, Radvan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Irské povstání roku 1798 je společně s předcházející dekádou právem považováno za přelomovou událost ve vytváření irské národní identity. Proto nepřekvapí, že na poli historiografie i literatury dalo podnět k vzniku velkého ...
  • John Millington Synge and Irish mythology - Deirdre of the sorrows 

   Pecovová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Vo svojej bakalárskej práci sa zaoberám vzťahom medzi mytologickým príbehom o Deirdre and hrou Johna Millingtona Syngea Deirdre of the Sorrows. Zameriavam sa predovšetkým na aspekty ako postavy, témy a motívy, ktorými sa ...
  • The Liturgy of Revolution: Political Theory of Patrick Pearse between Catholicism and Modernism 

   Ruczaj, Maciej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Velikonoční povstání v Dublinu v roce 1916 je často popisováno s důrazem na prolínání nacionalismu a náboženské symboliky spásy skrze utrpení. Právě silná přítomnost náboženského diskurzu v odkazu lídra a hlavního ideologa ...
  • The Madness of Adaptation: Analysis of Film Adaptations of Alan Bennett's The Madness of George III and The History Boys 

   Moravec, Jaromír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   This bachelor thesis focuses on adaptation processes present in the transfer of Alan Bennett's plays The Madness of George III and The History Boys from stage to film. The former was considered a mediocre play but its film ...
  • McDonaghland as a global village 

   Konárková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 2. 2006
   The objective of this e-ssay is to explore various possible perspectives -of looking at Martin McDonagh's work. The author of so far six extremely successful plays premiered between the years 1996-2003 has engaged ...
  • Monologue Plays in Contemporary British and Irish Theatre 

   Pavelková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Tato práce se zabývá velmi rozšířeným trendem v současném britském a irském divadle - monologickými hrami. Jedním z důvodů vysoké obliby této úsporné dramatické formy je skutečnost, že monolog již svou podstatou představuje ...
  • Movement and stagnation in Samuel Beckett's work 

   Kudrnová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat motiv pohybu, resp. stagnace (na fyzické i duševní úrovni) v kratší tvorbě Samuela Becketta. V jeho dramatech i próze je fyzický pohyb a nezřídka i neschopnost jej vykonávat často ...
  • The Organs of Perception and Expression in Samuel Beckett's Dramatic Works 

   Parin, Giulia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zaměřuje na tři divadelní hry, jejichž autorem je Samuel Beckett: Hru, Ne já a Footfalls. Ústředním tématem těchto děl je tělesnost a toto téma je rovněž spojnicí se známým a významným předmětem ...
  • The past as a leitmotif in Stewart Parker's dramatic work for stage 

   Raisová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Tato práce si klade za cíl zkoumat a pojmenovat tendence zobrazování minulosti v dramatickém díle Stewarta Parkera. Podle historika Haydena Whitea hraje při rekonstrukci historie důležitou roli míra invence. Z tohoto pohledu ...
  • (Post)Modern Inferno: Flann O'Brien's The Third Policeman between modern and medieval netherworlds 

   Ruczaj, Maciej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Tématem této diplomové práce je interpretace románu irského spisovatele Flanna O'Briena The Third Policeman (v českém překladu Ondřeje Pilného Třetí strážník). Analýza se zaměřuje na motiv zásvětí / pekla, do něhož je ...
  • The Production History and Reception of Brian Friel's Dancing at Lughnasa in Irish and Czech contexts 

   Pínová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Cílem diplomové práce je porovnat irskou a českou inscenační praxi a recepci hry Briana Friela Dancing at Lughnasa / Tanec na konci léta, nepochybně jedné z jeho nejslavnějších a nejúspěšnějších her. Po více než zdařilé ...
  • The Reception of Irish Literature and Drama in Czech Translation 

   Laurincová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   1 Abstrakt Hlavní téma této práce je představení problematiky českých překladů irské literatury, publikované v českých zemích v letech 1945 - 2014. Autorka této práce poskytuje seznam autorů, kteří byli v tomto období v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV