• Adversarial Examples in Machine Learning 

   Defence status: DEFENDED
   Kocián, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Deep neural networks have been recently achieving high accuracy on many important tasks, most notably image classification. However, these models are not robust to slightly perturbed inputs known as adversarial examples. ...
  • Aktivní učení pro klasifikaci obrázků 

   Defence status: DEFENDED
   Lorenzová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The thesis is a practical application of image analysis and classification methods, inspired by the behaviour of human eye. The method used doesn't require complete information of the analysed image. It uses autonomous ...
  • Artificial Composition of Multi-Instrumental Polyphonic Music 

   Defence status: DEFENDED
   Samuel, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   David Samuel We propose a generative model for artificial composition of both classical and popular music with the goal of producing music as well as humans do. The problem is that music is based on a highly sophisticated ...
  • Artificial Intelligence for the Bang! Game 

   Defence status: DEFENDED
   Daniláková, Monika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Tématem této práce jsou algoritmy umělé inteligence (AI) pro hru Bang!, karetní hru s tématikou Divokého západu, vytvořenou italským vývojářem her Emilianem Sciarrem. Cílem téhle práce bylo navrhnout umělou inteligence pro ...
  • Board game with artificial intelligence 

   Defence status: DEFENDED
   Crha, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   Multiplayer board games with imperfect information present a difficult challenge for many common game-playing algorithms. Studying their behavior in such games can be difficult, because existing implementations of such ...
  • Combination of Evolutionary Algorithms and Constraint Programming for Scheduling 

   Defence status: DEFENDED
   Štola, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 2. 2016
   Je známé, že rozvrhovací problémy a problémy splňování podmínek jsou velice těžké. Tato práce nabízí nový přístup, jak pomocí evolučních algoritmů řešit rozvrhování s omezujícími podmínkami. Evoluce probíhá na pořadí ...
  • Computational Intelligence for Financial Market Prediction 

   Defence status: DEFENDED
   Řeha, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Finanční trhy jsou charakterizovány nejistotou, která je často spojována s budoucím vývojem světových ekonomik a firem. Schopnost předpovědět alespoň do určité míry budoucí vývoj finančních trhů by umožnila člověku dosáhnout ...
  • Computational Intelligence for Malware Classification 

   Defence status: DEFENDED
   Tomášek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   S rostoucím používáním počítačů a jiných inteligentních zařízení ve stále více aspektech lidské činnosti, roste i množství škodlivého softwaru (malware), který se snaží tuto činnost znepříjemnit. Jedním z úkolů boje proti ...
  • Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlík, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Zpětnovazební učení zažívá v posledních letech výrazný rozmach díky novým technikám založených na hlubokém učení. Zajímavou oblastí výzkumu, na kterou se v posledních letech zaměřila řada od- borných publikací, je využití ...
  • Creating Adversarial Examples in Machine Learning 

   Defence status: DEFENDED
   Kumová, Věra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Tato práce zkoumá nepřátelské vzory ve strojovém učení, konkrétně v oboru klasifikace obrazu. Nejmodernější modely hlubokého učení dokáží rozpoznat vzory lépe než člověk. Nicméně pokud k obrazům přidáme vhodně zvolený šum, ...
  • Deep Learning for MRI data 

   Defence status: DEFENDED
   Karella, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Cílem této práce je klasifikovat snímky mozku z magnetické rezonance pomocí mod- elů Hlubokého učení, konkrétně se jedná o Alzheimerovu chorobu na snímcích datasetu vytvořeném iniciativou Alzheimer's Disease Neuroimaging ...
  • Deep Neural Networks for Sales Forecasting 

   Defence status: DEFENDED
   Tyrpáková, Natália (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Předpovídání prodejů je nezbytnou součástí řízení dodavatelských řetězců. U maloobchodů mohou přesné předpovědi značně snižovat náklady. Přesnost předpovědí je však u statistických přístupů často zhoršena tím, že techniky ...
  • Deep Neural Networks for Time Series Forecasting 

   Defence status: DEFENDED
   Kayabasi, Yigit Mertol (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 2. 2020
   Time series forecasting is a task of both academic and pragmatic interest. Although it has been long dominated by qualitative methods and simple quan- titative methods, machine learning and deep learning algorithms in ...
  • Demand Management in Smart Grids 

   Defence status: DEFENDED
   Nesveda, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   With the rapid adoption of electric vehicles and the rise of power generation from re- newable sources, intelligent management of power demand on a household level is gaining importance. Current algorithms used for that ...
  • Efektivní paralelizace evolučních algoritmů 

   Defence status: DEFENDED
   Záboj, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Evoluční algoritmy se často používají na těžké optimalizační problémy. Jejich řešení trvá netriviální čas a proto tu je tlak na efektivní paralelizaci těchto algoritmů. Bohužel klasické metody paralelizace nefungují moc ...
  • Evoluční algoritmy pro řízení heterogenních robotických swarmů 

   Defence status: DEFENDED
   Karella, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   Robotic swarms are often used for solving different tasks. Many articles are focused on generating robot controllers for swarm behaviour using evolutionary algorithms. Most of them are nevertheless considering only homogenous ...
  • Evoluční algoritmy pro vytváření optimálních nářezových plánů 

   Defence status: DEFENDED
   Balcar, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Tvorba nářezových plánů velkoplošného materiálu pro kotoučovou pilu je praktický problém z mnoha oblastí průmyslu. Pro tento problém byl navržen speciální a specifický algoritmus. Všechny objekty, jak materiál, tak vzniklé ...
  • Evolutionary Algorithms for Data Transformation 

   Defence status: DEFENDED
   Švec, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   V této práci jsme navrhli novou metodu pro supervised redukci dimenze, která se učí váhy neuronové sítě pomocí evolučního algoritmu CMA-ES, optimalizujícího úspěšnost k-NN klasifikátoru. Když v dané neuronové síti nejsou ...
  • Evolutionary Algorithms for the Design of Luminaire Optics 

   Defence status: DEFENDED
   Drázdová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Cílem této práce bylo zkoumat možnosti využití evolučních algoritmů pro návrh komponenty s velmi specifickým účelem. Zabývali jsme se procesem návrhu optimálního tvaru pro reflektorky z vysoce odrazivého plechu. Takový ...
  • Generation of Vector Images using Evolutionary Algorithms 

   Defence status: DEFENDED
   Drázdová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   The usage of evolutionary algorithms for generating images has been researched for several decades now. The potential of this approach comes from the creative power of genetic operators and broad possibilities for automated ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV