Now showing items 1-12 of 12

  • Britská reflexe kosovského konfliktu a zásahu NATO: T. G. Ash a Noel Malcolm 

   Defence status: DEFENDED
   Rendla, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá reflexí kosovského konfliktu a zásahu NATO v textech britských historiků T. G. Ashe a Noela Malcolma. Cílem práce je porovnat interpretaci a názory obou autorů. Toho bylo dosaženo metodou ...
  • Ekonomické argumenty Slovinska pro vystoupení z Jugoslávie 

   Defence status: DEFENDED
   Houška, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Práce se zabývá ekonomickými argumenty použitými Slovinskem při snaze vystoupit ze Socialistické federativní republiky Jugoslávie (dále jen SFR Jugoslávie). Rozpad SFR Jugoslávie započal v druhé polovině 80. let 20. století ...
  • Ekonomika a obchod jako faktory ovlivňující stabilitu nezávislého Kosova 

   Defence status: DEFENDED
   Šujanová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 28. 1. 2011
   Práce se zabývá vlivem ekonomiky a obchodu na stabilitu nezávislého Kosova. Je sledován vývoj těchto oblastí od konce kosovské války až do současnosti. Na základě analýzy jsou určeny příčiny a důsledky současné hospodářské ...
  • Fotbal jako prostředek projevu srbského politického radikalismu v 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Tomšík, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   Bakalářská práce se zabývá manifestací radikálních politických názorů během fotbalových utkání srbských klubů a srbského národního týmu. Konkrétně práce mapuje v první části historický rámec srbského nacionalismu a vztah ...
  • The Impact of the EU Accession Process in Shaping Democratization: The case of Albania 

   Defence status: DEFENDED
   Bruci, Ergys (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Přístupový proces Albánie do Evropské unie je nadefinován postupným plněním Kodaňských kritérií. Evropská unie vyvíjí tlak na politické struktury Albánie prostřednictvím europeizačních mechanismů; cílem tohoto tlaku je ...
  • Islám a komunistické režimy na Balkáně 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   The purpose of this academic paper is to describe and understand the existence of Muslim communities within communist states in the Balkans region. Three states in particular are subject of research- Yugoslavia, Bulgaria ...
  • Muslimské menšiny a role zahraničních vlivů na islám v současné Makedonii 

   Defence status: DEFENDED
   Hauerová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce zpracovává téma muslimských menšin Makedonské republiky a analyzuje zahraniční vlivy, které na ně od vyhlášení nezávislosti republiky vyvíjely tlak. Po rozpadu socialistické Jugoslávie a vyhlášení nezávislosti ...
  • Působení českých lékařských dobrovolníků v balkánských válkách 1912 - 1913, jeho důsledky a vlivy na vývoj balkánské zdravotní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Severa, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 20. 1. 2014
   Bachelor thesis "The involvement of Czech volunteer doctors in the Balkan wars 1912 - 1913: Its impact and influence on the development of Balkan health care" focuses on the Czech volunteer doctors during the ...
  • Úpadek islámského radikalismu v bosňáckém etnickém prostoru na přelomu tisíciletí 

   Defence status: DEFENDED
   Červenková, Romana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Autorka se v této práci zabývá obdobím úpadku islámského radikalismu v bosňáckém etnickém prostoru v 90. letech 20. století a počátku 21. století. Věnuje se oblasti Federace Bosny a Hercegoviny, distriktu Brčko, které je ...
  • Vnější vlivy na bulharské muslimy 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   The paper "External influences on Bulgarian Muslims" describes what affects the belief of Pomaks (Bulgarian-speaking Muslims) and Bulgarian Turks; first, the assimilation campaigns during the 20th century, second, the new ...
  • Vývoj islámského bankovnictví ve Velké Británii se zaměřením na Al Rayan Bank 

   Defence status: DEFENDED
   Bízková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   This bachelor thesis deals with the development of Islamic banking in Great Britain with a particular focus on Al Rayan Bank. Islamic finance has become more relevant in the Muslim countries, however, it is also increasingly ...
  • Vývoj vztahů Evropské unie s Albánií a Černou Horou od obnovení černohorské nezávislosti do konce roku 2017 

   Defence status: DEFENDED
   Pechanová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   This thesis deals with the transformation of the relations between the European Union and Montenegro and between the European Union and Albania. Due to the effort of the EU to create programs that help the whole region of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV