• Byzantské princezny na Rusi 

   Defence status: DEFENDED
   Benďáková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Kontakty Rusi s byzantskou říši během 9. a 10. století byly obchodního a vojenského charakteru. Na konci 10. století se situace změnila. Nejenže kyjevský kníže Vladimír Svjatoslavič přijal křesťanství z Konstantinopole, ...
  • Cestování na Blízký východ na rozhraní středověku a novověku 

   Defence status: DEFENDED
   Homolka, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   Hlavním cílem mé diplomové práce je analyzovat každodenní aspekty cestování na Blízký východ na přelomu středověku a raného novověku. Těžištěm mého badatelského zájmu jsou zejména stravovací možnosti a zvyklosti cestovatelů, ...
  • Česká a moravská účast na christianizaci Polska 

   Defence status: DEFENDED
   Halašková, Stanislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Diplomová práce se zaměřila na jednotlivé fáze christianizace Polska, které se odehrávaly s moravskou nebo českou účastí, to znamená vlivy cyrilometodějské misie v Polsku, sňatek polského knížete Měška s českou knížecí ...
  • Dobytí Konstantinopole v roce 1204 a 1453 

   Defence status: DEFENDED
   Hartl, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Cílem mé bakalářské diplomové práce je komparace dobytí Konstantinopole latinskými vojsky čtvrté křížové výpravy roku 1204 a osmanskými Turky v roce 1453. Oba tyto mezníky v dějinách Byzance znamenaly pro říši velikou ...
  • Idea státu a císařská vláda v byzantském a západním císařství v 9. -11. století 

   Defence status: DEFENDED
   Brandejs, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Hlavním cílem této práce bylo provést analýzu politických a správních struktur byzantské říše a západního císařství v časovém rozmezí od konce 9. do poloviny 11. století, a to za pomoci komparativní metody. Autor se pokusil ...
  • K otázce vzniku státu Volžských Bulharů a východních Slovanů 

   Defence status: DEFENDED
   Bürger, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá nejstaršími dějinami Volžských Bulharů a východních Slovanů, dvou navzájem se ovlivňujících sousedů, kteří se ovšem odlišovali svým původem, jazykem, ale také způsobem života, materiální a ...
  • Korunovační obřad byzantských císařů v pozdně antickém a raně středověkém období 

   Defence status: DEFENDED
   Havlík, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   - 5 - Abstrakt: Diplomová práce "Korunovační obřad byzantských císařů v pozdně antickém a raně středověkém období" se zabývá postupnými proměnami obřadů spojených s nástupem císaře na trůn. Za pomoci narativních, právních, ...
  • Křížové výpravy Jana Lucemburského do Pobaltí 

   Defence status: DEFENDED
   Šimeček, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   Bachelor thesis The Baltic Crusades of John of Bohemia deals with three Baltic crusades attended by king John of Bohemia. Those crusades were led against pagan Lithuanians in winters of years 1329, 1336 and 1345. The Thesis ...
  • Litva, Polsko a moskevský stát na konci 15. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kettner, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Na konci 15. století dostávaly do té doby několik desetiletí poklidné vztahy mezi Litvou a Polskem na jedné straně a moskevským státem na straně druhé silně konfrontační ráz. Právě počáteční období střetů těchto zemí, které ...
  • Livonský stát a Moskevská Rus na přelomu 15. a 16. století 

   Defence status: DEFENDED
   Smrž, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Na počátku 13. století se v severovýchodním Pobaltí začal rodit stát, který do dějin vstoupil pod názvem Livonsko. Díky systematickému dobývání, christianizaci a osídlování země se v průběhu několika desítek let vytvořil ...
  • Nikájské císařství - basileus ton Romaion a jeho říše po ztrátě 

   Defence status: DEFENDED
   Průšová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   The present thesis deals with the Byzantine Empire at the beginning of the 13th century. The text concentrates on events following the conquest of Constantinople by the crusader army in 1204 and the response of Byzantine ...
  • Obraz Ivana IV. Hrozného ve stalinském Rusku 

   Defence status: DEFENDED
   Lhotáková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá obrazem cara Ivana Hrozného ve stalinském Rusku. Analyzuje charakteristiku jeho osobnosti ve starší ruské a sovětské historiografii. Soustřeďuje se na jeho zobrazení v umění, především ve ...
  • Obraz Ivana IV. Hrozného ve stalinském Rusku (Historiografie, beletrie, drama) 

   Defence status: DEFENDED
   Lhotáková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Tématem diplomové práce je analýza obrazu osobnosti cara Ivana IV. Hrozného a jeho vlády ve stalinském Rusku s ohledem na jeho proměnu, ke které docházelo v duchu stranické ideologie. Interpretaci historických skutečností ...
  • Ostrogóti a "renovatio imperii" císaře Justiniána I. 

   Defence status: DEFENDED
   Adamčík, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Gótové patřili mezi největší a nejdůležitější germánská etnika období stěhování národů. Díky početnosti a bojovnosti byli schopni udržet svou jednotu ve dvou velkých skupinách, které později vytvořily říše - vizigótskou a ...
  • Pronie - podmíněné pozemkové vlastnictví v byzantské říši 

   Defence status: DEFENDED
   Brandejs, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Cílem předložené bakalářská práce bylo analyzovat základní strukturu a fungování pronie, byzantské fiskální instituce, spojené s propůjčováním výtěžku z daní ve specifikované oblasti, a to především v komnénovské epoše s ...
  • První křížová výprava z pohledu Východu 

   Defence status: DEFENDED
   Petr, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá obrazem první křížové výpravy a jejích účastníků zobrazovaným prameny východní provenience. Soustředí se především na dílo Alexias a na osobnost a motivace jeho autorky, Anny Komnény. Zkoumá ...
  • Ruská účast na Florentském koncilu a odmítnutí cirkevní unie 

   Defence status: DEFENDED
   Linhartová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 7. 6. 2007
   Ferrarsko-florentský koncil se řadí k velkým událostem světových dějin. Byla zde uzavřena církevní unie, která alespoň na několik let vytvořila iluzi, že došlo k sjednocení křesťanské církve. Dále se podařilo definitivně ...
  • Římský konzulát a jeho role v politickém životě Byzantské říše 

   Defence status: DEFENDED
   Havlík, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   - 5 - Abstrakt: Bakalářská práce "Římský konzulát a jeho role v politickém životě Byzantské říše" se zabývá vývojem konzulátu ve východní polovině Římské říše mezi lety 395 a 641. S pomocí právních, narativních, uměleckých ...
  • Svatý Vojtěch a Polsko 

   Defence status: DEFENDED
   Halašková, Stanislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Téma bakalářské práce je posmrtný život svatého Vojtěcha a jeho vliv na vznik raně středověkého polského státu. Cílem práce je stanovit roli svatého Vojtěcha v raně středověké polské historii. První kapitola je zaměřena ...
  • Uherská politika Habsburků v 15. století 

   Defence status: DEFENDED
   Černíková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 2. 2007
   In December 1437 was Albert II ofHabsburg elected the Hungarian king. He became the first member of the dynasty, who held the crown of St. Stephen. In the late 1430's took Habsburgs complete control of Central Europe, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV