• Absolutní spojitost normy na Banachově prostoru funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Oľhava, Rastislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
  • Alternative mathematical notation and its applications in calculus 

   Defence status: DEFENDED
   Marian, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Práce zkoumá možnosti formalizace klasických pojmů matematické analýzy bez použití proměnných. Za tímto účelem vytváří nový matematický "jazyk", jenž je schopen popsat všechny klasické výpočty v matematické analýze (přesněji ...
  • Amalgam Spaces 

   Defence status: DEFENDED
   Peša, Dalimil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   In this thesis we introduce the concept of Wiener-Luxemburg amalgam spaces which are a modification of the more classical Wiener amalgam spaces intended to address some of the shortcomings the latter face in the context ...
  • Amalgam Spaces 

   Defence status: RECOGNIZED
   Peša, Dalimil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 19. 2. 2020
   V této práci jsou zavedeny Wienerovy-Luxemburgovy prostory amalgámů, které jsou modifikací klasických Winerových prostorů amalgámů určenou k potlačení jistých nedostatků kterými druhé jmenované prostory trpí v kontextu ...
  • Approximation of a non-increasing rearrangement of a function 

   Defence status: DEFENDED
   Franců, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Nerostoucí přerovnání měřitelné realné funkce definované na měřitelném prostoru má obrovský význam v takových disciplínách jako je teorie prostorů funckcí nebo teorie interpolací (mezi prostory funkcí) a jejich aplikace v ...
  • Banachovy prostory funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Marko, Ján (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   N'a/ev prace: Banarhovy prostory fuiikci Autor: Jan Marko Katcdr;i: KaTedra inaleniaticke analy/y Yedouci bakalarske prace: doc1. UN Dr. Lubus Pick. CSc.. DSc. t'-inail vedoudho: Lubos.Pick'i'inff.cuni.c/ Abst.ra.kt.: V ...
  • Behavior of one-dimensional integral operators on function spaces 

   Defence status: DEFENDED
   Buriánková, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   V této práci se zabýváme jednodimenzionálními integrálními operátory a jejich působením na Banachových prostorech funkcí invariantních vůči přerovnání. Náš hlavní cíl je charakterizovat optimální cílový a optimální výchozí ...
  • Boundedness of the average operator on Orlicz sequence spaces 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Cílem této práce je charakterizovat operátor průměru na diskrétních Orlic- zových prostorech a najít ekvivalentní podmínku k ∆0 2. 1
  • Classical operators of harmonic analysis in Orlicz spaces 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Vít (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Klasické operátory harmonické analýzy v Orliczových prostorech Vít Musil V práci se zabýváme klasickými operátory harmonické analýzy jako je Hardyův- Littlewoodův maximální operátor, integrální operátor Hardyova typu, ...
  • Compactness in function spaces 

   Defence status: DEFENDED
   Křepela, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
  • Compactness of higher-order Sobolev embeddings 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíková, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   V předložené práci studujeme kompaktnost Sobolevových vnoření m-tého řádu na oblasti Ω ⊆ Rn vybavené pravděpodobnostní mírou ν a splňující jistou izoperi- metrickou nerovnost. Odvodíme podmínku na dvojici prostorů X(Ω, ν) ...
  • Compactness of operators on function spaces 

   Defence status: DEFENDED
   Pernecká, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Operátory Hardyho typu obsahující suprema se ukázaly být užitečným nástrojem v teorii interpolací, pro odvození nerovností Sobolevova typu, pro odhady nerostoucích přerovnání frakčních maximálních funkcí či pro popis norem ...
  • Convexity in normed linear spaces and more general spaces 

   Defence status: DEFENDED
   Zaplatílek, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   We study questions concerning convexity and the existence of the nearest point for a given set in spaces equipped with either a norm, or with a more gen- eral functional, namely a quasinorm or an α−norm. We characterize ...
  • Elementární nerovnosti a vztahy mezi nimi 

   Defence status: DEFENDED
   Holík, Miloslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
  • Elementární problémy teorie aproximací 

   Defence status: DEFENDED
   Franců, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 9. 2009
  • Fine Properties of Sobolev Embeddings 

   Defence status: DEFENDED
   Vybíral, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 9. 2008
  • Function Spaces and Algebras 

   Defence status: DEFENDED
   Mihula, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Hlavním cílem této práce je rozhodnout, kdy je prostor funkcí ekvivalentní algebře, tj. kdy je uzavřený na bodové násobení funkcí. Nejprve je uvedena teorie určitých prostorů funkcí, konkrétně Lebesgueovy Lp prostory, třída ...
  • History and current state of recreational mathematics and its relation to serious mathematics 

   Defence status: DEFENDED
   Bártlová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 9. 2016
   disertační práce v českém jazyce Tato disertační práce je věnována studiu rekreační matematiky se zvláštním zřetelem na její historii, vztah k odborné matematice a didaktickému významu. Práce sestává z pěti článků a stručného ...
  • History and current state of recreational mathematics and its relation to serious mathematics 

   Defence status: RECOGNIZED
   Bártlová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 10. 3. 2017
   disertační práce v českém jazyce Tato disertační práce je věnována studiu rekreační matematiky se zvláštním zřetelem na její historii, vztah k odborné matematice a didaktickému významu. Práce sestává z pěti článků a stručného ...
  • Homogeneous Spaces 

   Defence status: DEFENDED
   Pernecká, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV