• Agenturní zaměstnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Švehlová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 2. 2008
  • Agenturní zaměstnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Boháčová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Agenturní zaměstnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Eliášová, Věra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 9. 2019
   Temporary agency work Abstract The theme of this thesis is temporary agency work. Temporary agency work has been a part of the global conversation on flexible employment for most of the 20th century. Now, thanks to the ...
  • Agenturní zaměstnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Jireček, Přemysl (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 6. 2021
   The topic of this rigorous thesis is agency employment. Agency employment constitutes now a common part of the market with employment services and enables employment agencies to temporarily assign their employees to perform ...
  • Agenturní zaměstnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Tomčíková, Ilona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   - Agenturní zaměstnávání Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila "Agenturní zaměstnávání". Jedná se o poměrně mladý institut, který byl do českého právního řádu zakotven až s účinností od 1. října 2004. Domnívám se, ...
  • Agenturní zaměstnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Kořínková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Závěr Agenturní zaměstnávání je důležitým flexibilním nástrojem pracovního práva, jehož úloha na českém trhu práce je nepřehlédnutelná. Využití tohoto nástroje přináší řadu výhod zaměstnancům, uživatelům a samozřejmě i ...
  • Agenturní zaměstnávání - právní teorie a aplikační praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Mach, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Temporary agency employment - legal theory and application practice The title of this diploma thesis is "Temporary agency employment - Legal theory and application practice ", where temporary agency employment being is ...
  • Agenturní zaměstnávání s přeshraničním prvkem 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   1 Agency employment with a cross-border element Abstract The topic of this diploma thesis is agency employment with a cross-border element. Employment agencies cover the shortage of workers on the Czech labor market by ...
  • Agentury práce a agenturní zaměstnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Dočekal, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Agentury práce a agenturní zaměstnávání Abstrakt Tématem této diplomové práce jsou agentury práce a agenturní zaměstnávání. Agentury práce lze bezesporu zařadit mezi významné subjekty působící v oblasti zprostředkování ...
  • Alternativní způsoby řešení individuálních pracovněprávních sporů 

   Defence status: DEFENDED
   Schořovská, Nikola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Alternativní způsoby řešení individuálních pracovněprávních sporů Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá alternativními způsoby řešení individuálních pracovněprávních sporů. Důvodem výběru tohoto tématu byla osobní zkušenost ...
  • Atypické pracovněprávní vztahy 

   Defence status: DEFENDED
   Soukupová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   This paper deals with the set of labour law relationships, which is collectively called atypical labour law relationships. At first, for the reasons of providing sufficient inside view regarding this problematic, which is ...
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

   Defence status: DEFENDED
   Hoření, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

   Defence status: DEFENDED
   Hrůzová, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
  • Dovolená na zotavenou 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Libuše (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
  • Evropská rada zaměstnanců, právo na projednání a na informace 

   Defence status: DEFENDED
   Maurerová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   v českém jazyce Tématem této práce je problematika přístupu k nadnárodním informacím a projednání v rámci pracovněprávních vztahů. Na úvod je v první kapitole krátce nahlédnuto do úpravy informování a projednání na národní ...
  • Flexibilní formy zaměstnání 

   Defence status: DEFENDED
   Bajerová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   This rigorous thesis entitled "Flexible Forms of Employment" analyses different types of employment with flexible features with regard to the current, valid legislation and de lege ferenda. A brief analysis of these forms ...
  • Implementace zákona o státní službě se zřetelem na stabilitu služebního vztahu 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáčková Melicharová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 9. 2020
   Implementation of the Civil Service Act with regard to the stability of the service relationship Abstrakt The thesis aims to descript and evaluate the Civil Service Act. Particular attention is paid to its implementation, ...
  • Kolektivní vyjednávání 

   Defence status: DEFENDED
   Vejsada, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   VEJSADA, Daniel. Kolektivní vyjednávání. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. Vedoucí práce doc., JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. Cílem práce je zejména poukázat na úroveň pokrytí kolektivními ...
  • Komparace právní úpravy agenturního zaměstnávání v České republice a Polské republice 

   Defence status: DEFENDED
   Czeczotka, Andrzej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Tématem této práce je právní úprava agenturního zaměstnávání v České republice a Polské republice. Důraz je kladen především na srovnání jednotlivých oblastí právní úpravy v obou státech a popsání nejpodstatnějších rozdílů. ...
  • Konkurenční doložka 

   Defence status: DEFENDED
   Tejkalová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 1. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV