• Agenturní zaměstnávání 

   Tomčíková, Ilona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   - Agenturní zaměstnávání Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila "Agenturní zaměstnávání". Jedná se o poměrně mladý institut, který byl do českého právního řádu zakotven až s účinností od 1. října 2004. Domnívám se, ...
  • Agenturní zaměstnávání 

   Boháčová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Agenturní zaměstnávání 

   Kořínková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Závěr Agenturní zaměstnávání je důležitým flexibilním nástrojem pracovního práva, jehož úloha na českém trhu práce je nepřehlédnutelná. Využití tohoto nástroje přináší řadu výhod zaměstnancům, uživatelům a samozřejmě i ...
  • Agenturní zaměstnávání 

   Švehlová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 2. 2008
  • Atypické pracovněprávní vztahy 

   Soukupová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   This paper deals with the set of labour law relationships, which is collectively called atypical labour law relationships. At first, for the reasons of providing sufficient inside view regarding this problematic, which is ...
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

   Hrůzová, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

   Hoření, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
  • Dovolená na zotavenou 

   Jandová, Libuše (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
  • Evropská rada zaměstnanců, právo na projednání a na informace 

   Maurerová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   v českém jazyce Tématem této práce je problematika přístupu k nadnárodním informacím a projednání v rámci pracovněprávních vztahů. Na úvod je v první kapitole krátce nahlédnuto do úpravy informování a projednání na národní ...
  • Flexibilní formy zaměstnání 

   Bajerová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   Předmětem rigorózní práce "Flexibilní formy zaměstnání" je rozbor různých forem zaměstnání s flexibilním prvkem z pohledu aktuálně účinné právní úpravy i s úvahou de lege ferenda. Její součástí je také stručná analýza ...
  • Kolektivní vyjednávání 

   Vejsada, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   VEJSADA, Daniel. Kolektivní vyjednávání. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. Vedoucí práce doc., JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. Cílem práce je zejména poukázat na úroveň pokrytí kolektivními ...
  • Komparace právní úpravy agenturního zaměstnávání v České republice a Polské republice 

   Czeczotka, Andrzej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Tématem této práce je právní úprava agenturního zaměstnávání v České republice a Polské republice. Důraz je kladen především na srovnání jednotlivých oblastí právní úpravy v obou státech a popsání nejpodstatnějších rozdílů. ...
  • Konkurenční doložka 

   Rozner, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 5. 2013
   TITLE: Non-Competition Clause AUTHOR: Jan Rozner DEPARTMENT: Department of Labor Law and Social Security Law SUPERVISOR: doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. ABSTRACT: This thesis provides a comprehensive overview of the Labour ...
  • Konkurenční doložka 

   Tejkalová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 1. 2010
  • Konkurenční doložka 

   Brončková, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Konkurenční doložka v českém a nizozemském právním systému 

   Theunissen, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 10. 2009
  • Konkurenční doložka v českém právním systému s exkurzem do nizozemského pracovního práva 

   Theunissen, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 3. 2012
   Práce se zabývá institutem konkurenční doložky v rámci pracovního práva, který představuje institut právní ochrany zaměstnavatelových informací před zneužitím jeho bývalým zaměstnancem po skončení pracovního poměru. Práce ...
  • Konkurenční doložka v ČR a ve vybraných členských státech EU 

   Hořáková, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Závěr Listina základních práv a svobod ve svém článku 26 stanoví, že každý člověk má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, stejně tak je i oprávněn podnikat či provozovat jinou hospodářskou činnost. V tomtéž ...
  • Konkurenční doložka v pracovním právu 

   Kudela, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   Konkurenční doložka v pracovním právu Cílem této diplomové práce je právní rozbor institutu konkurenční doložky v českém pracovním právu. Práce také obsahuje porovnání jednotlivých aspektů konkurenční doložky s právními ...
  • Liberalizace pracovního práva v českém právním řádu 

   Bartová, Gabriela Antonie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 5. 2011
   LIBERALIZACE PRACOVNÍHO PRÁVA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU Mgr. Gabriela Antonie Bartová, 2010 Abstrakt Předmětem této práce je liberalizace pracovního práva. Práce se zabývá pojmy, zásadami a principy, které jsou pro liberalizaci ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV