• Autonomie vůle v kolizní úpravě mezinárodního práva soukromého 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 9. 2018
   Autonomous will in conflict of laws in international private law Abstrakt This thesis deals with the traditional private law principle of autonomy of will in conflict of laws in private international law. Its expression ...
  • Dědické řízení s mezinárodním prvkem se zaměřením na přijetí a praktické fungování nařízení o dědictví 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 12. 2020
   Dědické řízení s mezinárodním prvkem se zaměřením na přijetí a praktické fungování Nařízení o dědictví Předmětem rigorózní práce je dědické řízení s mezinárodním prvkem se zaměřením na přijetí a praktické fungování Nařízení ...
  • Mediace jako alternativní způsob řešení sporů v Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Skoumalová, Sabina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 15. 1. 2019
   The aim of this diploma thesis is to explore the term mediation, its principles and its process. Another aim is a comparison of selected mediation rules and last but not least assessing the quality of the implementation ...
  • Mezinárodní dědické právo s důrazem na evropskou úpravu 

   Defence status: DEFENDED
   Káplová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   MEZINÁRODNÍ DĚDICKÉ PRÁVO S DŮRAZEM NA EVROPSKOU ÚPRAVU Tato diplomová práce se zabývá mezinárodním dědickým právem s důrazem na evropskou úpravu, a to zejména na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze ...
  • Mezinárodní rozhodčí řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Braborec, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Cílem práce je vymezit postavení mezinárodního rozhodčího řízení v systému tuzemského práva, pojednat o jeho základních aspektech, jeho charakteru z pohledu rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva a z pohledu ...
  • Náhrada škody v rámci Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 4. 2018
   The subject of the rigorosum thesis is damages under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (hereinafter the "CISG"). The CISG can be described as one of the most important and most ...
  • Osobní statut právnických osob v mezinárodním právu soukromém 

   Defence status: DEFENDED
   Doula, Sufjan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   v Abstrakt V dnešní době, kdy se globalizace a internacionalizace stávají součástí našeho každo- denního života, zvyšuje se také důležitost mezinárodního podnikání a vůbec mezinárodních aktivit právnických osob. Úkolem ...
  • Prorogační a rozhodčí doložky v mezinárodním obchodě 

   Defence status: DEFENDED
   Cibulková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 9. 2018
   The thesis is aimed at the prorogation and arbitration clauses in international trade. Its aim is to analyse the legal regulation of the clauses and requirements for them using the help of legislation, case law and both ...
  • Prorogační a rozhodčí doložky v mezinárodním obchodě 

   Defence status: DEFENDED
   Rubicková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 12. 2021
   Tato práce se zabývá prorogačními a rozhodčími doložkami v mezinárodním obchodě, a to se zaměřením na právní úpravu obsaženou v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu ...
  • Tuzemský a cizí rozhodčí nález 

   Defence status: DEFENDED
   Madejová, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 12. 6. 2020
   1 Abstrakt: Tuzemský a cizí rozhodčí nález Účelem této práce je přiblížit a srovnat postavení tuzemského a cizího rozhodčího nálezu v české právní úpravě. Autorka si klade za cíl na základě této analýzy zhodnotit, zda česká ...
  • Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů v ČR a USA 

   Defence status: DEFENDED
   Braborec, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 4. 2018
   Recognition and Enforcement of foreign arbitral awards in the Czech Republic and in the United States of America Abstract This rigorous thesis deals with the topic of recognition and enforcement of foreign arbitral awards, ...
  • Uznání a výkon cizích rozhodnutí v právu Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Šatylov, Michael (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   Uznání a výkon cizích rozhodnutí v právu Evropské unie Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá institutem uznání cizího rozhodnutí a podmínkami jeho výkonu v evropském mezinárodním právu soukromém a procesním, které je ...
  • Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí na území České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Zubr, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 5. 2015
   Shrnutí Téma práce "Uznávání a výkon cizích soudních rozhodnutí na území České republiky" bylo autorem zvoleno pro svou aktuálnost, především s ohledem na změnu zákonné úpravy v této oblasti v poslední době. Práce se zabývá ...
  • Úprava mezinárodní příslušnosti soudů v nařízení Brusel l bis 

   Defence status: DEFENDED
   Krátký, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 1. 2020
   Regulation of international jurisdiction of courts in Brussels I bis Regulation Abstract This master thesis deals with the international jurisdiction of courts in Brussels I bis Regulation. The main aim is to analyse the ...
  • Volba rozhodného práva v mezinárodním právu soukromém 

   Defence status: DEFENDED
   Raška, Michael (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Resumé Cílem diplomové práce na téma Volba rozhodného práva v mezinárodním právu soukromém je poskytnout komplexní analýzu dané problematiky, obhájit potřebnost a přínos volby práva v právních poměrech s mezinárodním prvkem ...
  • Vybrané otázky kolizní úpravy mezinárodního rodinného práva 

   Defence status: DEFENDED
   Birnerová, Nikol (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Tato diplomová práce se zabývá vybranými otázkami kolizní úpravy mezinárodního rodinného práva. Konkrétně se zaměřuje na kolizní úpravu manželského práva s mezinárodním prvkem. Při zpracování tématu byla zohledněna jak ...
  • Vyživovací povinnost v mezinárodním právu soukromém 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   RESUMÉ Cílem diplomové práce na téma Vyživovací povinnosti v mezinárodním právu soukromém je zaměřit se na úpravu vyživovací povinnosti v rámci mezinárodního práva soukromého, zejména na vyživovací povinnosti rodičů vůči ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV