• Dlouhodobé změny zpěvu v rámci jednotlivých pěvčích populací 

   Žabková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Song is a very important means of communication among passerines - it is species- specific, and they use it to communicate with other members of the same species, but also in interspecific recognition. However, the song ...
  • Experimentální ověření funkce typů a charakteristických struktur zpěvu lindušky lesní 

   Kinštová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   3 Abstrakt Mezi základní funkce zpěvu patří snaha samce přilákat samici a naopak zastrašit jiné samce. Předpokládá se tedy, že zpěv nese informaci o kvalitě či motivaci zpívajícího jedince. Takovým nosičem mohou být produkčně ...
  • Funkce různých typů zpěvu a jeho struktur u pěvců 

   Pišvejcová, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   V této literární rešerši shrnuji dosud známé informace o výskytu různých typů zpěvu a jeho charakteristických struktur, u kterých se určilo, v jakém kontextu jsou používány, zda pro jejich užití existují nějaká obecná ...
  • Funkce velikosti repertoáru u pěvců 

   Kinštová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   4 Abstrakt Při komunikaci využívají pěvci signály vizuální a vokální. Vizuální mají oproti vokalizaci několik nevýhod, například při nižší viditelnosti mohou být hůře detekovatelné. Naproti tomu signály vokalizační mohou ...
  • Geografická variabilita akustických projevů obratlovců 

   Cinerová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Velké množství živočišných skupin se projevuje zvukem, ponejvíce kvůli komunikaci s příslušníky vlastního či jiného druhu. Komunikace pomocí zvuku se uplatňuje především v situacích či prostředí, kdy živočich dobře nevidí ...
  • Individuální akustický monotoring pěvců na příkladu lindušky lesní 

   Pišvejcová, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Při terénních studiích zabývajících se chováním a ekologií živočišných druhů je mnohdy nezbytná identifikace konkrétních jedinců. U ptáků jsou často k tomuto účelu používány barevné kroužky, které však zejména u drobných ...
  • Mechanismy umožňující individuální rozpoznávání u pěvců 

   Caha, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Vokalizace umožňuje ptákům komunikovat na velké vzdálenosti nebo v prostředích, kde mohou být vizuální signály obtížně detekovatelné. Vokalizaci pěvců lze rozdělit na zpěv a volání. Zpěv může posluchače signálu informovat ...
  • Mezipopulační variabilita zpěvu ptáků 

   Bílková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Mezipopulační variabilita zpěvu je mezi ptáky velmi rozšířený fenomén. Ukazuje se, že u řady druhů se liší zpěv příslušníků populací z různých zeměpisných oblastí. V případě dialektů dokonce mezi jednotlivými formami ...
  • Mezipopulační variabilita zpěvu strnada obecného: příčiny a důsledky 

   Bílková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Mezipopulační geografickou variabilitu zpěvu můžeme nalézt u mnoha ptačích druhů. Jednou z jejích nejzajímavějších forem jsou dialekty, které jsou charakterizované jasně oddělenými hranicemi mezi populacemi jedinců sdílejícími ...
  • Pták roku 2011: zapojení veřejnosti při analýze regionální variability ptačího zpěvu 

   Diblíková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Strnad obecný (Emberiza citrinella) je běžným ptákem otevřené krajiny, u kterého se můžeme setkat se snadno rozlišitelnými dialekty. Ty jsou vázány na koncovou část jeho zpěvu. Některé zejména starší publikace uvádějí, že ...
  • Samičí výběr založený na zbarvení a zpěvu u pěvců s pohlavním dichromatismem 

   Kauzál, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato práce se zabývá vlivem samičí volby na dva výrazné fenotypové znaky u pohlavně dichromatických pěvců (Aves, Passeriformes): na zbarvení a zpěv. Práce shrnuje poznatky z vybraných studií zaměřených na tuto problematiku. ...
  • Signaling function of plumage coloration in Yellowhammer males 

   Kauzál, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Sexual selection theory tries to explain evolution of apparently useless traits which mainly developed in males of numerous species. One such trait is also rich and vibrant coloration, typical for many of the bird species. ...
  • Strnad obecný - modelový druh pro výzkum dialektů u pěvců 

   Diblíková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Přestože byly ptačí zpěv a ptačí dialekty v posledních šedesáti letech objektem poměrně intenzivního vědeckého výzkumu, je oblast ptačích dialektů stále hodna vědecké pozornosti. Pro vznik dialektů existuje celá řada ...
  • Variabilita specifických struktur lindušky lesní 

   Kozlová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   Primary function of birdsong is for territorial defense or attraction of females. Birdsong also contains much more other information and can be used to inform males and females about quality of singing bird. It was ...
  • Vliv atrapy na chování pěvců v playbackových experimentech 

   Kubátová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Playback experiment is a frequently used method for the scientific research of the bird song and its functions. A recording of vocalization is played in the territory of the tested male, and its responses are observed. ...
  • Využití a potenciál individuálního akustického monitoringu u ptáků 

   Kouřil, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Animal monitoring is a key tool for many disciplines and can be done many ways. One of them is acoustic monitoring, which is advantageous mainly for a research of animals with strong vocalisation. Bird vocalisations are ...
  • Vztah vokalizace a hybridizace u savců 

   Králíková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV